Raportul anual 2014

Raportul anual 2014

Raportul anual 2014

Contine rapoartele:Nestlé in societate, Raportul de guvernanta corporativa si Situatiile financiare.