Sort by

Campanie Gourmet -„Fiecare zi este un deliciu cand participi si castigi!"

Campanie Gourmet_Fiecare zi este un deliciu participi si poti castiga

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

 „Fiecare zi este un deliciu cand participi si castigi!

   Perioada campaniei: 

12.02.2024 - 10.03.2024 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.1. Campania promotionala “Fiecare zi este un deliciu cand participi si castigi!" (in continuare “Campania”) este  organizata de NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestlé”), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu  nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, cu numar in Registrul Comertului J40/10813/2010, CUI 8184502,  avand INFOLINE Nestlé Romania: 0800.863.785 (linie telefonica gratuita, apelabila din orice retea nationala fixa sau 

mobila). 

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public si gratuit pe www.nestle.ro sau poate fi pus la dispozitie (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé Romania, (ii) prin e-mail la [email protected], sau (iii) pe baza unei solicitari scrise in atentia Organizatorului, la sediul social mai sus indicat. 

1.3. Redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial, coordonarea mecanismului Campaniei, a bazei de date aferente derularii Campaniei, contactarea si validarea castigatorilor, precum si expedierea premiilor vor fi realizate si operate prin intermediul Grup Şapte S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Strada Ceahlău, nr. 11, Cluj Napoca înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J12/1508/1999, C.U.I. 11389389 (denumita in continuare “Agentia”). 

1.4. Organizatorul poate modifica orice aspect al prezentului Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand a publica modificarile in aceeasi maniera ca prezentul Regulament, data publicarii fiind data intrarii in vigoare a modificarilor. 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI 

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, in urmatoarele retele de magazine, atat in magazinele fizice cat si pe platformele online ale acestora: 

o Emag.ro, 

o Freshful.ro ,  

o Pentruanimale.ro, 

o Hornbach, 

o Agroland, 

o Maxi Pet,  

o Animax, 

o Zoomania,  

o Farmavet. 

(denumite in continuare “Magazine Participante”, conform perioadei specifice indicate la art. 2.2 de mai jos.) 

2.2. Campania se va desfasura in perioada 12.02.2024, ora 00:00:00 – 10.03.2024 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”), pe parcursul a 4 saptamani de campanie, definite astfel: 

Saptamana 1: 12.02.2024 – 18.02.2024 

Saptamana 2: 19.02.2024 – 25.02.2024 

Saptamana 3: 26.02.2024 – 03.03.2024 

Saptamana 4: 04.03.2024 – 10.03.2024. 

2.3. Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei. 

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE) 

3.1 Produsele Nestle participante la Campanie (in continuare “Produse Participante”), sunt toate produsele din  gama Gourmet disponibile in Perioada Campaniei in Magazinele Participante mentionate la art. 2.1. 

3.2 Orice alte produse comercializate sub marca Nestle, care nu sunt mentionate in articolul anterior nu pot fi 

utilizate pentru inscrierea in prezenta Campanie.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1 Campania promoţională este deschisă tuturor clienţilor din cadrul Magazinelor Participante, persoane fizice, care: 

indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.1.; 

au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti in Romania; 

au implinita varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei; 

confirma ca au citit si au inteles prezentul Regulament Oficial si ca sunt de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta. 

Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute in art. 4.1 vor fi denumite in continuare „Participantii”. 

4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane: 

a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si/sau ai Agentiei; b) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) oricaror societati implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, colaboratori ai Organizatorului, Agentiei si/sau, daca e cazul, Magazinelor Participante; 

c) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a) – b) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora). 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 

5.1 Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie: 

5.1.1 Sa achizitioneze din Magazinele Participante, in perioada de desfasurare a Campaniei, Produse Participante in valoare de minimum 25 (douazecisicinci) lei (inclusiv TVA) pe acelasi document fiscal (in continuare “Valoare  Minima”) si sa pastreze documentul fiscal, in original; 

5.1.2 Sa se inscrie in Campanie prin transmiterea unui mesaj scris tip SMS care va contine numarul si data documentului fiscal, in formatul 12345/ZZ.LL.AAAA, care atesta achizitia de Produse Participante din Magazinele  Participante in Valoarea Minima indicata de prezentul Regulament, catre numarul scurt 1859 (numar cu tarif normal,  disponibil in retelele Vodafone, Orange, Telecom, Digi), denumit in continuare „Mijlocul de Comunicare”. Participantii  vor fi inscrisi in Campanie prin aceasta modalitate de participare, cu conditia respectarii prevederilor prezentului Regulament; 

5.2 In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal/factura fiscala emis/a de  Magazinele Participante la data efectuarii achizitiei, prin care participantul poate face dovada achizitiei de Produse Participante in Valoarea Minima impusa de Regulament, conform mecanismului. Documentele fiscale trebuie sa  aiba o data de emitere in perioada de desfasurare a Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor  la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Participantii sunt obligati sa pastreze, in original, documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor. 

5.3 Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti conform procedurii stabilite in art. 6.3 – 6.6 din prezentul Regulament. 

5.4 Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, in conformitate cu obligatia impusa de lege privind campaniile publicitare, in maximum 20 de zile lucratoare de la validarea castigatorilor, fiind astfel o etapa obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii. 

5.5 Inscrierea in Campanie se poate realiza prin Mijloacul de Comunicare descris la art. 5.1.2, respectiv trimiterea unui mesaj scris, in perioada Campaniei, care sa contina numarul si data documentului fiscal, prin SMS la 1859, care atesta achizitia de Produse Participante din Magazinele Participante in Valoarea Minima indicata de prezentul Regulament. Inscrierea in Campanie necesita pastrarea documentului fiscal in original, pentru validare, in caz de castig. Aceste conditii sunt cumulative pentru validitatea inscrierii. 

5.6 Pentru fiecare mesaj scris trimis la 1859, Participantul va primi din partea Organizatorului, in termen de cel mult 2 (doua) zile lucratoare, prin acelasi Mijloc de Comunicare folosit la inscriere, un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la:

Tip mesaj 

Mesaj de raspuns

 

Inscriere corecta 

Inscriere cu succes in campania Gourmet „Fiecare zi este un deliciu cand participi  si castigi!”. Te anuntam daca vei fi desemnat castigator. Pastreaza documentul fiscal in original si ambalajele produselor participante achizitionate! 

Inscriere incorecta 

Mesaj eronat! Trimite nr. si data documentului fiscal, in forma: 

12345/ZZ.LL.AAAA. Vezi exemplul in Regulament sau pe website-ul:www.nestle.ro.

Inscriere duplicata 

Mesaj incorect. Acest document fiscal a mai fost inscris in Campanie. Te asteptam cu alte inscrieri! 

Limita de inscrieri 

Ai atins limita maxima de 5 inscrieri/ zi. Te asteptam si maine cu alte inscrieri! Detalii in regulament: www.nestle.ro.

Limita de inscrieri in ultima zi de Campanie 

Ai atins limita maxima de 5 inscrieri/ zi. Azi e ultima zi de campanie si nu te mai poti inscrie! Detalii in regulament: www.nestle.ro.

Mesaj SMS inainte de inceperea campaniei 

Campania Gourmet „Fiecare zi este un deliciu cand participi si castigi!” nu a inceput inca. Cumpara produse Purin din gama Gourmet din Magazinele  Participante intre 12.02.2024-10.03.2024 si inscrie numarul si data documentului fiscal prin SMS. 

Mesaj SMS dupa incheierea campaniei 

Campania Gourmet „Fiecare zi este un deliciu cand participi si castigi!” s-a incheiat.  Multumim pentru participare! Lista castigatorilor se va afisa pe www.nestle.ro dupa 05.04.2024. 


5.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare pe parcursul derularii prezentei Campanii promotionale, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial. 

5.8 Pentru fiecare document fiscal, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data, folosind aceeasi modalitate de inscriere stabilita de prezentul Regulament. Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia o sansa de castig. Un Participant poate castiga un singur premiu de acelasi tip in cadrul campaniei,  indiferent de numarul de achizitii si/sau inscrieri valide efectuate. 

5.9 Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse pe documentul fiscal participant. 

5.10 In situatia in care, pe un document fiscal se gasesc Produse Participante cu o valoare mai mare decat suma minima impusa, consumatorul va avea dreptul la o singura inscriere in Campanie, o noua inscriere a documentului fiscal deja inscris va fi invalidata. Daca un consumator doreste sa achizitioneze mai multe Produse Participante pentru a se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta va trebui sa achizitioneze Produse Participante in Valoarea Minima impusa pe cate un document fiscal diferit. 

5.11 Avand in vedere ca numarul de telefon reprezinta elementul de identificare al Participantilor pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu aceleasi date se poate inscrie in Campanie de maximum cinci (5) ori pe zi, in Perioada Campaniei. Un document fiscal nu poate fi inscris decat o singura data. Daca un participant doreste sa se inscrie de mai multe ori, fiecare inscriere trebuie efectuata in baza unui document fiscal diferit. Incepand cu inscrierea imediat urmatoare, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie si urmatoarele incercari nu vor fi validate. 

5.12 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare poate duce la blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant a efectuat inscrieri folosind de mai multe ori aceleasi mijloace de comunicare si este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze, pe toata Perioada Campaniei, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

6.1 Premiile Campaniei se vor acorda, prin intermediul Agentiei, prin tragere la sorti, conform procedurii prevazute la art. 6.3 – 6.6. Premiile sunt prezentate mai jos: 

Denumire premii 

Categorie 

Cantitate  (buc) 

Valoare unitara (lei) 

Valoare totala  (lei)

Impozit  premii

Delicii rafinate Gourmet 

Premii zilnice (1  

premiu/zi) 

28 

88,93 

2490,04

Aspirator vertical Samsung  Jet 70 Turbo  

VS15T7031R1/GE

Premii  

saptamanale (1  

premiu/saptamana)

1549,99 

6199,96 

380

Telefon mobil Iphone 15  pro max 256 GB 

Premiul cel mare 

7199,99 

7199,99 

660

TOTAL CAMPANIE: 

33 

15.889,99 lei 

1040 lei

 

6.2 Valoarea totala a premiilor este 15.889,99 lei, inclusiv TVA, respectiv 16.929,99 lei, cu TVA si impozitele aferente  incluse. 

6.3 Procedura de acordare a premiilor

Premiile zilnice si saptamanale: vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Agentie, utilizand un  program computerizat specializat de extragere. Pentru fiecare saptamana, asa cum sunt definite in Sectiunea 2, art.  2.2., se va organiza cate o tragere la sorti, in termen de 5 zile lucratoare, de la incheierea saptamanii. (Ex.: pentru  prima saptamana de campanie, tragerea la sorti se va efectua in cel mult 5 zile lucratoare, adica pana pe data de  23.02.2024, inclusiv). 

Baza de date utilizata la tragerile la sorti va fi formata din toate inscrierile corecte, primite pe perioada saptamanii pentru  care se organizeaza tragerea la sorti. Conform regulamentului, inainte de fiecare tragere la sorti, se va verifica  indeplinirea conditiilor stipulate in sectiunea 5.12 si eliminate tentativele de frauda. 

Se vor extrage câte 1 (un) potential castigator (premiul zilnic) pentru fiecare zi din saptamana de campanie pentru care  se organizeaza tragerea la sorti și 1 (un) potential castigator (premiul saptamanal) pentru saptamana respectiva de  campanie. Premiile zilnice se vor extrage din intrarile aferente zilei respective, iar premiul saptamanal dintre toate  intrarile aferente saptamanii respective de campanie. In total, pentru fiecare saptamana de campanie, se vor extrage  7(sapte) premii zilnice si 1 premiu saptamanal. 

In cadrul extragerii se vor desemna si cate 3 rezerve pentru fiecare premiul alocat. În cazul în care un câștigător nu  poate fi anunțat sau nu poate fi validat în termenele și în condițiile stipulate în prezentul Regulament,se va apela la  prima rezervă a câștigătorului respectiv, în ordinea extragerii, și se va urma aceeași procedură de anunțare și validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve și nu se finalizează validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia organizatorului. 

Premiul cel mare: va fi acordat printr-o tragere la sorti la finalul campaniei ce se va efectua in cel mult 5 zile lucratoare  de la terminarea Campaniei, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie, de catre un  reprezentant al Agentiei, in calitate de reprezentant al Organizatorului, si a unui notar public sau avocat. La tragerea la  sorti vor participa toate inscrierile corecte primite pe toata perioada desfasurarii campaniei. 

In cadrul extragerii se vor desemna 1 (unu) potential castigator si 3 (trei) rezerve pentru premiu alocat, pentru cazul in  care castigatorul nu poate fi validat din motive independente de Organizator. Conditiile de validare a rezervelor sunt  aceleasi ca si în cazul câstigatorului. Se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora. 

6.4 Un participant poate câștiga, în cadrul Campaniei, maximum un (1) premiu zilnic, un (1) premiu saptamanal si  premiul cel mare, cu inscrieri/documente fiscale diferite, indiferent de numărul de înscrieri valide efectuate. În cazul in care un Participant, la data desemnării sale drept câștigător, a câștigat deja numărul maxim de premii pe care un  Participant îl poate câștiga în cadrul prezentei Campanii, acesta nu mai are dreptul de a mai fi desemnat drept  câștigător, participarea sa la Companie ulterior momentului in care acesta a câștigat deja numărul maxim de premii  fiind invalidată. În acest caz, se va proceda la apelarea la rezerve, în ordinea extragerii lor. 

6.5 Premiile din aceasta Campanie nu sunt transmisibile si nu pot fi inlocuite. In mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicarii si a utilizarii premiilor. 

6.6 Premiul acordat in cadrul prezentei Campanii poate fi revendicat si expediat doar pe teritoriul Romaniei.

6.7 Daca, pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant sau Participantul refuza Premiul, atunci premiile Campaniei raman la dispozitia Organizatorului. 

6.8 Numele castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti vor fi publicate pe website-ul www.nestle.ro, dupa validarea finala a acestora. Alte date privind Mijlocul de Comunicare (numerele de telefon) nu vor fi publicate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afisa numele castigatorilor si in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data mentiuni corespunzatoare, spre exemplu, insa fara a se limita la: in curs de prevalidare, in curs de validare, validat etc. 

6.9 Pentru a intra in posesia premiului, Participantii sunt obligati sa permita verificarea, in original, a documentului fiscal de catre Organizator sau de catre reprezentantii acestuia (spre exemplu, curierul care livreaza premiul). In cazul  in care, pe documentul fiscal nu apare expres/explicit denumirea Produselor Participante, Participantul va trebui sa  faca dovada si cu ambalajele produselor participante achizitionate pe documentul fiscal respectiv. 

6.10 Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita verificarea eligibilitatii documentului fiscal direct la comerciantul  emitent, fara implicarea directa a participantului. 

6.11 Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale Campaniei, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 

6.12 Daca e cazul, premiile in produse acordate de catre Organizator in cadrul Campaniei beneficiaza de garantie comerciala doar conform conditiilor stabilite de catre comerciantul produselor acordate ca premiu si doar in termenul comunicat de comerciantul produselor, care incepe sa curga de la data achizitiei respectivelor produse de catre Organizator sau de catre subcontractantii ori prepusii sai. Garantia de conformitate a produselor este prevazuta de legislatia incidenta. 

6.13 Orice material comunicat de catre Participanti in cadrul prezentei Campanii, sub orice forma (video, audio, text), in orice mediu (online, offline) trebuie sa respecte conditiile prezentului Regulament, reglementarile legale si bunele moravuri, sa aiba un continut decent, licit, nediscriminatoriu si relevant pentru prezenta Campanie si sa nu incalce orice drepturi, inclusiv de autor si/sau de proprietate intelectuala, a unor terte parti. Participantul este in integralitate raspunzator pentru materialele comunicate si prejudiciile cauzate prin utilizarea si/sau diseminarea ilegala/in dauna unor terti a acestora, garanteaza ca detine drepturi depline si nelimitate vizand materialele participante. In cazuri contrare, Organizatorul, la libera sa alegere, poate dispune masuri de remediere necesare precum, fara a se limita la, eliminarea din Campanie si pana la solicitarea acoperirii prejudiciilor cauzate. 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INITIALA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR A. Revendicare initiala: 

7.1 Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “Potential Castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare initiala, prevalidare electronica si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele trei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase. 

7.2 Potentialul castigator va fi contactat de Agentie, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data in care a fost declarat pontential castigator, prin intermediul numarului de telefon de la care s-a inregistrat participarea castigatoare, in vederea revendicarii premiului castigat. Agentia va efectua maxim 3 incercari in acest termen si in cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat conform situatiilor exemplificate la art. 9.3 , acestuia i se va trimite un mesaj text de notificare, fiind anuntat ca are termen 48 de ore din acel moment pentru a contacta Agentia. 

7.3 In cazul in care potentialul castigator nu contacteaza Agentia in termenul specificat, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, acesta din urma avand dreptul sa treaca la validarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora. Rezervele vor fi contactate respectandu-se aceeasi procedura mentionata in prezentul capitol. 

7.4 In cadrul revendicarii initiale, potentialului castigator i se va solicita sa: 

a) isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derularii Campaniei, in vederea atribuirii premiului; b) comunice daca este/nu este angajatul uneia din companiile implicate in aceasta Campanie sau ruda de gradulI cu o persoana angajata la una din companiile mentionate la art. 4.2.; 

c) confirme pe proprie raspundere ca detine in original documentul fiscal cu care a efectuat participarea extrasa castigatoare, care atesta achizitia de Produse Participante din Magazinele Participante; 

d) comunice urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume.

B. Prevalidare electronica: 

7.5 In urma revendicarii initiale descrise mai sus, in scopul prevalidarii electronice, Organizatorul va solicita Potentialului Castigator transmiterea prin e-mail, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele date suplimentare necesare derularii Campaniei, conform specificului acesteia: 7.5.1 Imaginea documentului fiscal cu numarul extras castigator si/sau, daca e cazul, imaginile tuturor documentelor fiscale inscrise in Campanie, pentru a valida corectitudinea participarii castigatorului la Campanie, trimise prin e-mail la [email protected] 

7.5.2 Adresa de corespondenta pentru expedierea premiului si intocmirea documentatiei de predare primire a premiilor in produse, precum si CNP (in cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei). 7.6 Pentru a fi considerat valid, documentul fiscal trebuie sa respecte urmatoarele conditii: - sa fie lizibil, nedeteriorat, original 

- sa contina, in mod vizibil, lizibil si nefalsificat, informatiile privind numele magazinului emitent, numarul documentului fiscal, data documentului fiscal, denumirea Produselor Participante achizitionate, precum si pretul acestora. 

- numarul documentului fiscal sa coincida cu cel transmis in mesajul inscrierii extrase castigatore - data documentului fiscal sa fie in Perioada Campaniei si anterioara inscrierii in Campanie - sa ateste achizitia de Produse Participante in valoare totala cumulata cel putin egala cu Valoarea Minima din  Magazinele Participante. 

C. Validarea finala: 

7.7 Dupa finalizarea prevalidarii, daca Organizatorul doreste o confruntare a inscrierii cu documentul fiscal in original, potentialul castigator poate fi contactat, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare, de un curier caruia va trebui sa ii inmaneze documentul fiscal in original inscris in Campanie, in baza unui Proces Verbal de predare-primire si a unei Declaratii de castigator, semnate de ambele parti. 

7.8 Dupa ce, daca e cazul, documentul fiscal in original inscris in Campanie intra in posesia Agentiei si daca toate conditiile anterioare au fost respectate, Participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului. 

7.9 Livrarea premiului se va efectua de catre Agentie, in termen de maxim 40 de zile lucratoare de la data validarii finale a premiului, prin curier, la adresa specificata de castigator. Odata cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial. 

7.10 In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat: a) un potential castigator furnizeaza la revendicare informatii incomplete sau eronate; sau b) un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau 

c) un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau 

d) un potential castigator nu a achizitionat pe documentul fiscal trimis pentru inscriere, Produse Participante in Valoarea Minima obligatorie, in Perioada Campaniei, din Magazinele Participante; 

e) Documentul fiscal nu respecta condițiile impuse de regulament, cum ar fi, dar fără a se limita la situația în care  documentul fiscal este deteriorat, fragmentat, modificat sau afectat în orice fel care diminuează lizibilitatea acestuia  sau care ridică suspiciuni de tentativă de fraudă prin fals și nici nu poate face dovada achiziției prin ambalajul produsului participant. 

SECTIUNEA 8. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE/AMBALAJE NECORESPUNZATOARE 

8.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor documente fiscale care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor/documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator. 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII 

9.1 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra documentelor/documentelor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (documente fiscale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul documentele fiscale respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial. 

9.2 Organizatorul si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine

corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial. 

9.3 Organizatorul Campaniei si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru: 

a) Documentele fiscale care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar decat cel comunicat; 

b) Revendicarile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte; 

c) Situatiile in care Mijlocul de Comunicare cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat (cont utilizator inactiv, blocat, numarul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie in timpul precizat in Regulament ; d) Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi document fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativa ca: i. detine documentul fiscal in original ce contine numarul de document fiscal care a stat la baza alocarii premiului; si 

ii. este titularul datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului. 

e) Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la inscriere; f) Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decat Produsele Participante. 

9.4 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor. 

9.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate. 

9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. 

9.7 Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele: 

a) Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; b) Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului si ca este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur; 

9.10 Organizatorul si Agentia implicata in Campanie: 

a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor; 

b) sunt exonerati de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor; 

c) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii. 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE 

10.1 Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate. 

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costuri de telefonie mobile in vederea inscrierii in Campanie, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli postale etc.). 

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

11.1 Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos:

Persoana vizata 

Date cu caracter personal 

Scop

Participant inscris  prin SMS 

Numar de telefon mobil 

Inscriere 

Potential Castigator 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, 

Revendicare initiala 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, adresa de e mail. 

Prevalidare electronica 

Castigator 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, adresa de livrare a premiilor, adresa de e-mail,  

CNP (in cazul premiilor cu valoare mai mare de 600 de  lei). 

Validare finala 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, adresa de livrare a premiilor. 

Acordare si expediere premii  

11.2 Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor financiar contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”) si Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal. 

11.3 Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei. 

11.4 Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentei Campanii reprezinta proprietatea Organizatorului, care ofera drept de acces Agentiei pentru a-si indeplini obligatiile in privinta derularii prezentei Campanii. 

11.5 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare , dreptul de acces la date , dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament. 

11.6 Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare. 

11.7 Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, pot fi inregistrate. 

11.8 In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta. 

11.9 Fiecare Participant confirma ca a inteles ca prezenta Campanie se desfasoara prin intermediul unor platforme si/sau aplicatii digitale offline si online (precum, fara a se limita la, formulare si conturi detinute de website- uri, retele de socializare, messagerie instant etc). Aceste platforme si/sau aplicatii online publica si folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantii avand obligatia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorul si/sau Agentia neavand nicio responsabilitate in acest sens fata de Participantii inscrisi in prezenta Campanie. 

11.10 Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. In masura in care Participantul ar consimti la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor. 

11.11 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in 

cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, precum si publicului (in cazul castigatorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex., altor companii din acelasi grup). 

11.12 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului. 

11.13 Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339 sau la adresa de e-mail [email protected]

11.14 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim. 

11.15 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral. 

11.16 Organizatorul si Agentia iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesara pentru scopurile stabilite in prezentul Regulament. Pentru indeplinirea de catre Organizator si/sau de catre Agentie, a obligatiilor legale, juridice si fiscale, datele de inregistrare ale Participantilor vor fi colectate si retinute, dupa cum urmeaza: a) Datele castigatorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate si/sau pastrate de Organizator si/sau Agentie pe durata si dupa incetarea campaniei, pe o durata de  

minimum 7 ani; b) Datele Participantilor necastigatori vor fi prelucrate si/sau pastrate de catre Organizator si/sau Agentie  pe durata campaniei si pe o durata de 90 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei campaniei. La expirarea  termenului de 90 de zile anterior mentionat, Organizatorul si Agentia vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Daca termenul de 90 de zile calendaristice se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se  va implini in prima zi lucratoare ulterioara acestuia. 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

12.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 14, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. 

12.2 Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial. 

SECTIUNEA 13. SESIZARI SI LITIGII 

13.1. In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei, o solicitare telefonica, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) sau o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail [email protected] sau prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei. 

13.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul  Organizatorului.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA 

14.1 In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

14.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile. 

14.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea: 

a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie; 

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor; 

c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia. 

Prezentul Regulament Oficial, impreuna cu Anexele sale, a fost redactat de catre Agentie in numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modif., fiind autentificat de un notar public. 

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI BOŞTINĂ-TONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (doua) duplicate, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 1 (unul) exemplar s-a eliberat părții. 

Grup Sapte S.R.L. 

Prin imputernicit.


 

Câștigătorii vor fi afișați conform regulamentului, după finalizarea promoției.