Sort by
Sort by

Politicile în domeniul apei și gestionarea

Angajamentul nostru: să promovam politici eficace în domeniul apei și economisirea resurselor de apă
Politicile in domeniul apei si gestionarea

Apa este o resursă comună. Suntem cei mai în măsură să o protejam daca vom colabora cu toți cei interesați. De aceea, ne angajam în inițiative de promovare de înalta ținută, astfel încât să putem avea un impact pozitiv asupra problemelor globale în domeniul apei.

 

Obiectivele noastre în 2016

  • Până în 2016: Continuarea creării parteneriatului public-privat al organizației Grupul Resurselor de Apă 2030 (2030 Water Resources Group), adăugând încă două țări în fiecare an, precum și continuarea elaborării și publicării Catalogului Global de Bune Practici.
  • Până în 2016: Sprijinirea apariției Instrucțiunii CEO Water Mandate pentru companii cu privire la respectarea drepturilor omului la apă și salubrizare și testarea-pilot a Instrucțiunii în cadrul evaluării noastre asupra resurselor de apă în piețele selectate.
  • Până în 2016: Sprijinirea Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabila (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) în obținerea a 50 de semnături pentru garantarea accesului la apa potabila, salubrizării și igiena (WASH Pledge).
  • Până în 2016: Inițierea procesului de introducere a standardului international de gestionare a apei, elaborat de Alianță pentru Gestionarea Apei (Alliance for Water Stewardship – AWS), prin implementarea acestuia în cel puțin cinci locații.
  • Până în 2016: Cooperarea cu Platforma de inițiative durabile în agricultura (Platforma SAI) și cu Laboratorul pentru produse alimentare durabile (Sustainable Food Lab – SFL) în vederea implementării inițiativei de colaborare în domeniul evaluării și reducerii riscurilor legate de apă, în cel puțin o zonă de aprovizionare cu materii prime din agricultură.

 

Rezultate obținute până acum

În prezent deținem președinția Grupul Resurselor de Apă 2030, o colaborare între sectorul public, sectorul privat și cel al societății civile, care vizează soluții privind aspectele de cerere și ofertă în zonele cu deficit de apă, până în anul 2030.

Sprijinim angajamentul Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă de a asigura accesul la apă potabilă sigură, salubrizare și igiena (WASH) pentru toți angajații. Pentru a garanta respectarea WASH Pledge, realizăm o autoevaluare continuă în unitățile noastre, identificând și corectând deficiențele prin planuri de măsuri. Până în prezent, 43 de semnatari au aderat la WASH Pledge, asigurând accesul la apa și salubrizare pentru 2,5 milioane de angajați. De asemenea, am sprijinit WBCSD în realizarea obiectivului de a atinge un număr de 50 de semnatari ai WASH Pledge până în 2016.

În 2016, împreună cu 19 companii și organizații de mediu, Nestlé a devenit membru fondator al platformei de colaborare în cadrul măsurilor privind apa din California (California Water Action Collaborative – CWAC), o platformă pentru părțile interesate să colaboreze în proiecte destinate îmbunătățirii securității apei în California, pentru populație, întreprinderi, agricultura și natură. Ne-am implicat în doua proiecte ale CWAC, pentru a stabili modul în care reabilitările la scară largă pot crește rezervele de apă, precum și într-o colaborare pentru identificarea modului în care sectorul privat poate sprijini măsurătorile, gestionarea și gospodărirea necesare.

 

Obiectivele noastre pentru 2020

  • Până în 2017: Sprijinirea Institutului Mondial pentru Resurse (World Resources Institute – WRI) în elaborarea unei metodologii de evaluare din surse deschise pentru a stabili „Costul sustenabil al apei”.
  • Până în 2020: Continuarea creării parteneriatului public-privat al organizației Grupul Resurselor de Apă 2030, prin adăugarea a încă unei țări pe an.
  • Până în 2020: Sprijinirea în mod activ a dezvoltării rețelelor locale CEO Water Mandate, în cel puțin trei piețe Nestlé.
  • Până în 2020: Continuarea sprijinului acordat Alianței pentru Gestionarea Apei în implementarea standardului acesteia în cinci noi locații.
  • Până în 2020: Aplicarea noului instrument de evaluare a nivelului de exploatație agricolă și de captare, creat de Platforma SAI, în cel puțin cinci locații de aprovizionare cu materii prime din agricultură.