Sort by
Sort by

Diversitate și incluziune

diversity-inclusion-article-header


Parte integrantă a culturii noastre

Diversitatea și incluziunea sunt realitatea noastră de zi cu zi. Respectăm și încurajăm unicitatea și potențialul fiecăruia, indiferent de rasă, sex, cultură, orientare sexuală sau dizabilitate.

Diversitatea în viața de zi cu zi

Promovăm diversitatea și incluziunea socială prin cultura noastră organizațională, munca noastră în societate și prin inovație.

Cultură

culture

Construim o cultură organizațională bazată pe incluziune, valorificând diferențele dintre angajații noștri

Societate

society

Acționăm în mod incluziv atunci când interacționăm cu partenerii noștri sau în societate

Inovație

innovation

Ne gândim la nevoile diverse ale consumatorilor și clienților noștri atunci când realizăm și distribuim produsele noastre

Recrutăm oameni care respectă valorile noastre, oferim oportunități egale pentru toți și protejăm intimitatea tuturor. Nu tolerăm nicio formă de hărțuire sau de discriminare. Scopul nostru este de a crea locuri de muncă în care toată lumea să se simtă inclusă și să poată fi autentică. Acest angajament începe încă din etapa de recrutare și continuă până la încheierea relației de lucru. La nivelul fiecărei piețe în care activăm există un plan de acțiune privind diversitatea și incluziunea socială, conceput pentru a oferi șanse egale tuturor de a contribui, de a crește și de a se simți apreciați.

Acțiuni la nivel mondial

La nivel global, eforturile Nestlé se concentrează pe patru domenii de interes din cadrul diversității și incluziunii: Echilibrul de gen, persoanele cu dizabilități, comunitatea LGBT+ și rasa și etnia.

Echilibrul de gen

Suntem membri ai inițiativei United Nations Global Compact United Nations Global Compactdin 2001. Prin Planul nostru de accelerare a echilibrului de gen, ne propunem să creștem la 30% procentul femeilor aflate în primele 200 poziții de conducere, până în 2022.

Gendre balance

Persoane cu dizabilități

Ca membru al rețelei ILO Global Business and Disability Network, promovăm la nivel global incluziunea persoanelor cu dizabilități în câmpul forței de muncă. În 2020, am semnat angajamentul The Valuable 500 de a pune incluziunea persoanelor cu dizabilități pe agenda noastră de conducere.
people-disabilities-wide2

Comunitate LGBT+

Suntem mândri să susținem standardele libere și egale de conduită pentru afaceri ale Organizației Națiunilor Unite privind combaterea discriminării împotriva persoanelor LGBT+.
LGBT+community

Rasă și etnie

Nestlé a avut o politică de incluziune rasială și etnică de mult timp. Astăzi, peste 85% din pozițiile comitetelor de conducere din țările în care ne desfășurăm activitatea sunt deținute de angajați locali, fiind cu adevărat reprezentativi pentru comunitățile pe care le deservim. Nestlé a fost unul dintre membrii fondatori ai Forumului Economic Mondial, Parteneriatul pentru Justiție Rasială în Afaceri.
Race-and-ethnicity