Sort by
Sort by

Deșeurile și recuperarea

Deseurile si recuperarea
Angajamentul nostru: reducerea pierderilor și a deșeurilor alimentare

 

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura a estimat că aproape o treime din toate alimentele produse pentru consumul uman se risipește. Această risipă are un cost social, de mediu și economic tangibil – pentru aceasta risipă se utilizează 24% (Institutul Mondial pentru Resurse) din toată apa pentru agricultură, sunt cauzate 8% din totalul emisiilor de gaze cu efect de sera generate de om și vine cu un cost anual pentru consumatori, fermieri și întreprinderi de până la 950 de miliarde CHF. Suntem hotărâți să contribuim la reducerea pierderilor și risipei de alimente.

Deșeurile alimentare

În 2016 Paul Bulcke s-a alăturat Champions 12.3: o coaliție între factori de influență din guvern, industrie și organizații non-guvernamentale (ONG), dedicată accelerării progresului în scopul reducerii la jumătate a deșeurilor alimentare până în anul 2030. Acest fapt ne va permite să contribuim la o economie circulară și să ne asiguram resursele din agricultura, având un impact pozitiv asupra societății. În calitate de companie, am recomandat Forumului pentru bunurile de consum (Consumer Goods Forum – CGF) să adopte decizia publică privind reducerea la jumătate, până în anul 2025, a deșeurilor alimentare generate în cadrul operațiunilor membrilor acestuia, cu cinci ani înainte de atingerea Obiectivului 12.3 al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare durabilă (United Nations Sustainable Development Goal – SDG).

Am contribuit în mod activ la dezvoltarea Standardului de contabilitate și raportare privind pierderile și deșeurile alimentare, condus de WRI. Am participat la lansarea acestuia la cel de-al patrulea Forum pentru Creștere Globala Curata, care a avut loc în luna iunie 2016. Am experimentat standardul în propriul nostru lanț de aprovizionare din Pakistan și, pentru a încuraja utilizarea acestuia la o scara mai mare, am organizat, împreună cu WRI, un atelier de formare la primul summit pentru durabilitate al CGF, din octombrie 2016.

Grupul nostru de lucru pentru Zero Deșeuri Alimentare conduce inițiativa de reducere a deșeurilor în tot lanțul nostru valoric. După lansarea, în anul 2015, a angajamentului nostru de reducere a pierderilor și deșeurilor alimentare, Grupul de lucru a elaborat și actualizat un plan operațional general pentru monitorizarea progreselor. De asemenea, Grupul de lucru a lansat și Kitul de instrumente pentru deșeurile alimentare, destinat să repartizeze și să promoveze activitățile de reducere a pierderilor și deșeurilor alimentare în tot lanțul nostru valoric și să crească gradul de conștientizare a acestei probleme.

Obiectivul nostru pentru 2020

În prezent: în calitate de membru al Champions 12.3, să acceleram progresele către înjumătățirea deșeurilor alimentare până în 2030.

Până în 2020: să facem etichetele cu informații inteligibile pentru consumatorii noștri, pentru a reduce risipa de alimente în stadiul de consum.

 

Zero deșeuri pentru eliminare

Intenționam să ne atingem ținta de zero deșeuri pentru eliminare printr-o serie de obiective destinate să previna generarea deșeurilor. Abordarea noastră privind eficiența resursele ne permite să evităm risipa de alimente și să obținem maximumul posibil din materialele noastre, fie prin recuperare de energie, fie utilizând produsele noastre auxiliare în noi moduri, acolo unde este posibil.

Noi definim deșeurile pentru eliminare ca fiind orice material care pleacă dintr-o locație gestionată de noi în vederea eliminării și care nu are nicio valoare economică sau ecologică. Până la sfârșitul anului 2016, 182 dintre fabricile noastre (33%) au realizat zero deșeuri pentru eliminare. Scopul nostru este de a ne asigura că toate operațiunile noastre să realizeze zero deșeuri pentru eliminare până în 2020; începând din 2006, am redus cu 36% (105 000 tone) deșeurile, iar eliminarea per tona de produs a scăzut la 82%. În 2016, 94% din deșeuri au mers la depozitele de deșeuri, 4% la incinerare fără recuperare de energie și 2% au fost eliminate prin alte metode.

Utilizând cele mai bune practici din acele piețe unde deținem unități cu zero deșeuri pentru eliminare, am elaborat Orientarea privind Zero Deșeuri pentru Eliminare. Numai 0,60% din deșeurile pe care le generăm sunt clasificate drept periculoase și sunt gestionate și eliminate în conformitate cu standardele și reglementările locale și globale, după caz.

 

Produse auxiliare

Produsele auxiliare sunt materialele care pleacă din unitățile noastre și sunt refolosite sau recuperate, inclusiv prin reciclare, compostare și incinerare cu recuperare de energie. În 2016, am recuperat 94% din materialele utilizate în fabricație. Analizăm deșeurile și produsele auxiliare pe care le generăm prin procesele de fabricație, pentru a identifica cele mai bune practici și oportunități ce pot fi puse în comun în toate piețele.

 

Obiectivele noastre pentru 2020

Până în 2020: Realizarea obiectivului „zero deșeuri pentru eliminare” în fabricile noastre.