Sort by

Conservarea apei și îmbunătățirea accesului la apă | Nestlé

Acces si conservare
Angajamentul nostru: sensibilizarea publicului cu privire la conservarea apei și îmbunătățirea accesului la apă și salubrizare în tot lanțul nostru valoric

Colaborăm cu parteneri în vederea îmbunătățirii accesului la apă și salubrizare în tot lanțul nostru valoric. Sprijinim inițiativele de educație, pentru a ajuta angajații, comunitățile, furnizorii și consumatorii să ia decizii mai bine informate cu privire la modul în care pot proteja apa.

 

Obiectivul nostru în 2016

Până în 2016: 350 000 de beneficiari din comunități locale au acces la proiecte în domeniul apei, salubrizării sau igienei, în apropierea unităților noastre de producție și în lanțurile principale de aprovizionare din agricultura.

 

Rezultate obținute până acum

Încă din 2002, am colaborat ca parteneri cu Federația Internațională de Cruce Roșie și cu Societățile de Semilună Roșie (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – IFRC) din Africa, cu un accent mai mare pe îmbunătățirea accesului la apa curata, salubrizare și igiena în comunitățile rurale.

Sprijinim inițiativă globala a IFRC pentru apă și salubrizare (Global Water and Sanitation Inițiative – GWSI), o inițiativă ce vizează asigurarea apei potabile și a salubrizării pentru 30 de milioane de persoane de pe glob, până în 2030. În 2016, am finalizat cea de-a patra etapă a activităților pe care le desfășurăm în Coasta de Fildeș, sprijinind IFRC în derularea activităților WASH în Ghana. Proiectul pentru apă, salubrizare și igiena durabile în Ghana (Sustainable Water, Sanitation and Hygiene Project – Gha-WASH) urmărește că, până în 2017, să asigure populațiilor rurale din zonele estice ale țării, precum și din regiunea Ashanti, accesul la WASH până în 2017. Gha-WASH are potențialul de a crește accesul la apă potabilă, salubrizare și igiena pentru 76 300 de persoane, în școli și comunități, și de a oferi instruire în domeniul siguranței apei. De asemenea, am inaugurat o nouă uzină de apă în Pakistan.

 

Obiectivele noastre pentru 2020

  • Până în 2017: Implementarea tuturor planurilor de măsuri corective decurgând din desfășurarea la nivel global a autoevaluărilor de tip WBSCD WASH Pledge pentru apă potabilă, salubrizare și igiena la locul de munca, în sediile Nestlé.
  • Până în 2020: 600 000 de beneficiari din comunități locale vor avea acces la proiecte în domeniul apei, salubrizării sau igienei, în apropierea unităților noastre de producție și în principalele lanțuri de aprovizionare din agricultura.