Sort by
Sort by

Tratarea apei

Angajamentul nostru: tratarea eficienta a apelor pe care le deversăm
Tratarea apei

Utilizăm cele mai eficiente tehnologii și metode de tratare a apei pe care o folosim, înainte că aceasta să fie reutilizată sau deversată în mediu. Suntem hotărâți să tratam în mod responsabil efluenții rezultați din operațiunile noastre și să respectam cerințele stricte de calitate pentru deversarea lor în mediul înconjurător. În 2016, ne-am consolidat cerințele Nestlé, deja exigente, în domeniul protecției mediului, inclusiv noii parametri pentru efluenți.

 

Obiectivul nostru în 2016

  • Până în 2016: Implementarea noilor cerințe Nestlé consolidate în domeniul protecției mediului, în ceea ce privește calitatea apei și deversarea efluenților în toate fabricile, pentru a contribui la protejarea mediului înconjurător.

 

Rezultate obținute până acum

Până la sfârșitul anului 2016, am redus deversările de apă per tonă de produs la 1,4 m3 per tonă și am crescut calitatea medie a apei evacuate la 72 mg COD (cererea chimică de oxigen) per litru față de 2015. În ultimii 10 ani, am redus cu 55% deversările de apa per tonă de produs.

Toate fabricile noastre au fie propria uzină de tratare a apei, fie sunt conectate la o uzină locală. Acolo unde este nevoie, investim în propriile uzine pentru a le menține conforme cu cerințele noastre în domeniul protecției mediului, prin alocarea a 22,5 milioane CHF în 2016 în măsurile lor de eficiență și conservare și în unități de tratare îmbunătățite, precum și prin consolidarea cerințelor de tratare sau alocarea a 107 milioane CHF din 2010.

Intenționăm să minimizăm generarea de deșeuri și să recuperăm valoare din produsele auxiliare; peste 96% din nămoluri sunt recuperate sau refolosite. Am îmbunătățit instruirea și am crescut numărul de ateliere în domeniul efluenților din operațiunile noastre și colaboram cu părțile interesate pentru a stabili modalități de protecție a mediului.

 

Obiectivul nostru pentru 2020

  • Până în 2017: Monitorizarea implementării noilor cerințe consolidate ale Nestlé în domeniul protecției mediului, în ceea ce privește calitatea apei și deversarea de efluenți în toate fabricile, pentru a contribui la protejarea mediului.