Sort by

Comunități

Ambiția noastră pentru anul 2030 este de a contribui la îmbunătățirea vieții a 30 de milioane de persoane care trăiesc în comunități legate în mod direct de activitățile noastre economice
Comunitati - Contributia la dezvoltarea unor comunitati prospere si solide

Îmbunătățirea traiului și dezvoltarea unor comunități prospere începe cu educația. Suntem convinși că toți copiii trebuie să urmeze o scoală și să poată beneficia de o educație. De asemenea, credem în susținerea femeilor și tinerelor fete pentru a fi active din punct de vedere economic și social, astfel încât să poată reuși în viață și, totodată, să devină independente. Prin inițiativă noastră globală privind tineretul, vom sprijini tinerii să fie mai bine pregătiți pentru piața forței de muncă. A face parte din comunitățile în care operăm înseamnă a respecta drepturile celor care lucrează pentru noi și cu noi.

 
Respectul este fundamental pentru valorile noastre și insistam ca partenerii și furnizorii noștri să mențină aceleași standarde înalte ca și noi.

 

Activitatea noastră se concentrează pe trei domenii și este susținută de următoarele angajamente:

 Îmbunătățirea modului de trai în zonele rurale

 • Introducerea evaluărilor de bază ale dezvoltării rurale, pentru a înțelege nevoile fermierilor
 • Îmbunătățirea economiei agricole pentru fermierii care ne aprovizionează
 • Îmbunătățirea disponibilității alimentelor și diversificarea dietei fermierilor care ne aprovizionează
 • Implementarea unei aprovizionări responsabile în lanțul nostru de aprovizionare și promovarea bunăstării animalelor
 • Îmbunătățirea permanenta a lanțului nostru de aprovizionare cu cafea verde Introducerea Planului „Nestlé Cocoa” (planul Nestlé privind cacaua) împreună cu fermierii ce se ocupă de plantațiile de arbori de cacao
   

Respectarea și promovarea drepturilor omului

 • Evaluarea și combaterea impactului asupra drepturilor omului din toate activitățile noastre economice
 • Îmbunătățirea mijloacelor de subzistență ale lucrătorilor și protecția copiilor în lanțul nostru de aprovizionare din agricultură
 • Consolidarea unei culturi a integrității în întreagă organizație
 • Asigurarea unor mecanisme eficiente de soluționare a reclamațiilor pentru angajați și părți interesate
   

Promovarea de locuri de munca decente și a diversității

 • Consolidarea echilibrului între bărbați și femei în rândul angajaților noștri și promovarea femeilor în întregul nostru lanț de valori
 • Introducerea inițiativei globale privind persoanele tinere în toate operațiunile noastre
 • Asigurarea instruirii în domeniul Principiilor de afaceri corporative, al Nutriției și al Durabilității mediului
 • Susținerea locurilor de munca mai sănătoase și a unei mai bune stări de sănătate a angajaților
 • Asigurarea ca toți angajații Nestlé să beneficieze de un sistem certificat de management în domeniul sănătății și securității în munca