Sort by
Sort by

Drepturile omului sunt strâns legate de viitorul nostru, al tuturor și reprezintă un element cheie al tranziției juste către sisteme alimentare regenerative. Prin respectarea și promovarea drepturilor omului în lanțul nostru valoric, contribuim la un viitor stabil pentru planeta noastră și oamenii săi. 

Avem amploarea și puterea necesare pentru a-i inspira pe ceilalți și pentru a stimula reziliența și accelerarea acțiunilor colective. Ne concentrăm pe transformarea practicilor agricole permițând, în același timp, o tranziție justă și echitabilă către sisteme alimentare regenerative. Oamenii și respectul pentru drepturile omului se află în centrul culturii și valorilor Nestlé. Ne angajăm să creștem gradul de conștientizare, să promovăm cele mai bune practici și să ne susținem angajații de-a lungul lanțului nostru valoric. 

Contribuția la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Contribuția la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Progresul nostru în ceea ce privește prioritizarea și protejarea oamenilor

174818
10

Problemele majore cu care ne confruntăm

Am dezvoltat planuri de acțiune dedicate pentru a aborda problemele majore legate de drepturile omului. Aceste planuri de acțiune stau la baza abordării noastre în ceea ce privește drepturile omului și pun în practică Human Rights Framework and Roadmap. Ele ne ajută să îmbunătățim nivelul nostru de diligență în ceea ce privește drepturile omului în întregul lanț valoric și în țările prioritare. Ele articulează strategia noastră pentru încorporarea, evaluarea, abordarea și raportarea fiecărei probleme semnificative, definind ceea ce trebuie să facem în cadrul activităților noastre de afaceri, precum și ce acțiuni colective pot fi întreprinse. Ele valorifică punctele noastre forte și capacitățile pe care le-am dezvoltat de-a lungul anilor, împreună cu partenerii noștri din lanțul valoric, precum și cu partenerii și stakeholderii noștri externi.

CSV 2023