Sort by
Sort by

Aprovizionarea cu soia

boabe de soia

Soia este o cultură importantă pentru Nestlé. O achiziționăm în două forme principale: ca și ulei de soia, făină de soia și derivate, dar și de folosit ca hrană pentru animale. 

Principalele noastre utilizări ale soiei sunt pentru afacerea noastră cu hrană pentru animale de companie și pentru produsele noastre pe bază de proteine vegetale. Deși nu necesită de obicei forță de muncă, producția de soia poate avea legătură cu degradarea habitatelor naturale și problemele în ceea ce privește drepturile asupra terenurilor de exploatare. Nestlé îmbunătățește continuu trasabilitatea soiei pe care o achiziționăm, de-a lungul lanțului de aprovizionare. 

Progresul nostru către aprovizionarea durabilă cu soia

99.3 %

Abordarea noastră privind aprovizionarea sustenabilă cu soia

Împreună cu partenerul Proforest, am dezvoltat o Teorie a Schimbării privind modul în care vrem să ne aprovizionăm cu soia. Modelul ne ajută să asigurăm aprovizionarea continuă cu soia din surse responsabile, contribuind în același timp la dezvoltarea comunităților și creșterea rezilienței, precum și gestionarea resurselor naturale pentru generațiile viitoare. 

Activitatea noastră de aprovizionare responsabilă se concentrează în prezent pe evaluarea și abordarea riscurilor de defrișare și a conversiei habitatelor naturale . În plus, derulăm și planificăm o serie de programe-pilot de agricultură regenerativă legate de lanțurile noastre de aprovizionare cu soia din SUA, America Latină și Europa.  

Dincolo de lanțul nostru de aprovizionare, încurajăm colaborarea dintre programele noastre și inițiativele de restaurare a terenurilor din sursele de aprovizionare prioritare, creând valoare comună pentru producătorii de soia.  Vrem să obținem: 

  • Disocierea expansiunii culturilor de soia de transformarea sau distrugerea habitatelor naturale 
  • Adoptarea celor mai bune practici în producția de soia  
  • Condiții egale, sigure și decente pentru lucrătorii implicați în producția de soia    
  • Acces îmbunătățit la pământ și resurse pentru comunitățile locale care trăiesc în peisaje producătoare de soia 

În plus, Nestlé a publicat un plan de acțiune pentru îmbunătățirea veniturilor lucrătorilor - identificat ca una dintre cele 10 probleme majore de drepturi umane de abordat. Acesta se adresează lucrătorilor din industria soia, precum și celor care lucrează cu alte ingrediente cheie. 

camp de cultura de soia

Inițiativele noastre de durabilitate în producția de soia 

Reducerea riscurilor de defrișare și pierderea biodiversității 

Defrișarea și conversia habitatului natural sunt riscuri identificate în cadrul lanțurilor de aprovizionare cu soia din anumite regiuni din Brazilia, Argentina și Paraguay. Prin strategia noastră Forest Positive, dorim să ne asigurăm că lanțul nostru de aprovizionare este zero defrișări, având astfel un impact pozitiv la scară largă. Folosim maparea lanțului de aprovizionare, certificarea și verificarea la fața locului pentru a evalua și aborda riscurile de defrișare sau conversie a habitatului natural din lanțurile noastre de aprovizionare. Pentru a estima amprenta de soia încorporată și expunerea noastră la surse cu risc ridicat, am dezvoltat o metodologie de estimare a riscurilor la nivelul lanțului nostru de aprovizionare cu soia.

Boabe de soia pe plantă

Sol mai bun pentru o agricultură mai bună 

Nestlé și Purina au fost primii campioni ai activității The Nature Conservancy (TNC) pentru a promova adoptarea de practici agricole care îmbunătățesc sănătatea solului. Ca parte a acestor eforturi, TNC a lansat Foaia de parcurs reThink Soil (pdf, 2,5 Mb).  Acest proiect folosește tehnologii de ultimă generație, de la analize de laborator a solului, la senzori de nutrienți și umiditate și imagini prin satelit. 

Se așteaptă ca programul să genereze o schimbare transformațională pentru peste 100 de milioane de hectare agricole în 16 state din Vestul mijlociu al Statelor Unite ale Americii, prin promovarea practicilor agricole pentru sănătatea și conservarea solului, contribuind la creșterea profitabilității (inclusiv pentru soia) - având un impact pozitiv atât pentru fermieri, cât și pentru planetă. 

Fermele și agricultura regenerativă în America Latină 

The Nature Conservancy conduce, de asemenea, strategia de promovare a agriculturii regenerative, Regenerative Ranching & Agriculture (R2A) în America Latină, pentru  a încorpora practici de agricultură regenerativă în producția de alimente, restabilind, în același timp, sistemele naturale în mod activ. 

Susținut financiar de Nestlé și de liderii importanți din sectorul privat, acest proiect vrea să demonstreze că agricultura poate înflori, asigurând totodată echilibrul ecologic, esențial pentru viitorul planetei noastre. Prin urmare, obiectivele proiectului sunt strâns legate de obiectivul Nestlé către emisii nete zero până în 2050 în acord cu abordarea noastră privind agricultura regenerativă. 

Acțiune și implicare colectivă 

Înțelegem că promovarea practicilor durabile în lanțurile de aprovizionare complexe, cum ar fi soia, reprezintă provocări pe care nicio companie nu le poate rezolva singură. Abordarea noastră față de aprovizionarea durabilă include acțiuni la nivelul lanțului nostru de aprovizionare, dar și dincolo de acesta, cum ar fi colaborarea cu furnizorii și părțile interesate cheie de-a lungul zonelor de producție de soia. 

Ca parte a Coaliției Forest Positive a Forumului bunurilor de consum, Nestlé este copreședintă a Grupului de lucru pentru soia și a contribuit la dezvoltarea foii de parcurs pentru soia (pdf, 2,9 Mb)

Câmp de soia cu apus de soare

Îmbunătățirea transparenței, trasabilității și cartografierii riscurilor 

Pentru a ne reponsabiliza atât pe noi, cât și pe fermierii noștri, și pentru a asigura transparența la nivel de industrie, publicăm lista furnizorilor noștri de soia și a stațiilor de procesare (pdf, 400Kb), împreună cu țările de origine. 

De asemenea, lucrăm cu furnizorii pentru putea mapa progresiv originea soiei cu care ne aprovizionăm. Acest lucru este important pentru ca noi să putem înțelege riscurile asociate cu nerespectarea cerințelor Standardului nostru de aprovizionare responsabilă. De asemenea, crește gradul de conștientizare asupra importanței trasabilității soiei. 

Am estimat amprenta noastră de soia și a potențialelor zone (pdf, 314Kb) expuse riscurilor de defrișare și conversie din țările respective. 

Mâini în boabe de soia
Citește raportul Creating Shared Valued 2023