Sort by
Sort by

Drepturile popoarelor indigene și ale comunităților locale asupra terenurilor

fermier care se uita la rau

Nestlé susține popoarele indigene și comunitățile locale prin recunoașterea dreptului de proprietate.  

Astfel, contribuim la conservarea culturilor și mijloacelor de trai tradiționale și susținem dreptul la autodeterminare - dreptul unui popor de a urma propria dezvoltare - și consacrăm o componentă crucială în tranziția către un sistem alimentar echitabil și etic.

Drepturile asupra terenurilor protejează oamenii și comunitățile de riscul de a fi mutați din cauza extinderii agriculturii și a altor industrii asociate cu defrișarea și păstrează terenul de care depind pentru hrană și adăpost. Pentru comunitățile care trăiesc în sau aproape de păduri, obținerea drepturilor asupra terenurilor îi recunoaște și ca "gardieni ai pădurii" care joacă un rol cheie în conservarea celor mai vulnerabile și prețioase resurse de teren, biodiversitatea și puțurile de carbon cruciale.

Respectarea drepturilor popoarelor indigene asupra terenurilor

Populația indigenă, inclusiv popoarele de origine africană, numără aproximativ 2,5 miliarde la nivel global. Aceștia pretind aproape jumătate din terenurile și pădurile lumii, dar au drepturi legale asupra mai puțin de 20% dintre acestea. O lipsă de claritate în ceea ce privește drepturile asupra terenurilor poate duce la dispute legale, confruntări violente și confiscări de teren - toate acestea fiind un obstacol în calea dezvoltării rurale durabile.  

Începând din 2014, am susținut că drepturile asupra terenurilor recunoscute legal și social, bine definite și aplicabile, reprezintă cea mai bună modalitate de a respecta drepturile omului ale persoanelor care trăiesc în jurul fabricilor noastre și a operațiunilor furnizorilor noștri. Prin ajutorul acordat pentru obținerea drepturilor legale asupra terenurilor pe care comunitățile lor le-au locuit timp de secole, le oferim putere și contribuim la definirea zonelor care trebuie păstrate în mod perpetuu și a celor care pot fi exploatate responsabil. 

Acțiunile noastre principale

  • Consolidarea abordării noastre de evaluare a riscurilor  
  • Implicarea și dezvoltarea capacității furnizorilor noștri în ceea ce privește drepturile funciare și apărătorii drepturilor omului  
  • Revizuirea și consolidarea cerințelor și măsurilor de protecție privind drepturile asupra terenurilor ale popoarelor indigene și comunităților locale în cadrul programelor noastre existente (de exemplu, Global Reforestation Program)  
  • Susținerea proiectelor de conservare și restaurare a peisajelor centrate pe popoarele indigene și comunitățile locale  
  • Colaborarea cu partenerii și părțile interesate pentru a ajuta la abordarea problemelor sistemice și dezvoltarea unor abordări și instrumente comune privind respectarea drepturilor asupra terenurilor  
  • Identificarea oportunităților de implicare guvernamentală pentru consolidarea respectului față de drepturile funciare ale popoarelor indigene și comunităților locale  
  • Susținerea accesului la remediere și ajutor în abordarea problemelor sistemice în cadrul operațiunilor noastre și lanțurilor noastre de aprovizionare

Planul de acțiune se bazează pe activitățile noastre Forest Positive, care evidențiază modul în care putem contribui la combaterea defrișării, conservarea mai bună a pădurilor și crearea mijloacelor de trai mai reziliente pentru persoanele care trăiesc în și în jurul acestora.  

Citiți mai multe în raportul „Towards a Forest Positive Future” (pdf, 11Mb).

Protejarea națiunii Tsay Keh Dene din Canada

Participăm la un program de susținere a drepturilor Națiunii Tsay Keh Dene din Columbia Britanică, protejând terenurile pe care trăiesc împotriva recoltării pentru celuloză și hârtie. Comunitatea Tsay Keh Dene lucrează în prezent pentru a identifica terenurile unice și critice care trebuie conservate, pentru ca apoi să decidă cu industria locală asupra terenurilor ce pot fi cultivate în mod responsabil.  

Asigurarea drepturilor comunităților alături de producătorii de zahăr din Nigeria

O evaluare a doi dintre cei mai mari furnizori de zahăr din Nigeria a arătat că trebuie să asigurăm drepturile comunităților învecinate și să îmbunătățim dialogul dintre acestea și furnizorii noștri. De asemenea, am colaborat cu grupul non-profit Proforest pentru a conveni asupra celei mai bune strategii pentru a spori durabilitatea producției de zahăr, ținând cont totodată și de interesele localnicilor pe viitor. 

Utilizarea sateliților pentru identificarea riscurilor asupra drepturilor funciare în zonele în care ne aprovizionăm cu materii prime

În regiunile producătoare de ulei de palmier, cum ar fi în Sumatra de Nord din Indonezia, am utilizat cartografierea prin satelit pentru a monitoriza defrișările din jurul operațiunilor de producție a uleiului de palmier. Ne ajută, de asemenea, să anticipăm riscurile viitoare pentru păduri și mlaștini și să dezvoltăm înțelegerea noastră asupra riscurilor privind drepturile popoarelor indigene asupra terenurilor. Rezultatele sunt analizate pentru a ajuta la dezvoltarea unei strategii pentru proiecte la nivel de peisaj, care pot fi utilizate în alte zone din întreaga lume, unde ne aprovizionăm cu toate tipurile de materii prime. 

Oameni care se plimba in regiunea montana
Raportul Creating Shared Value and Sustainability