Sort by
Sort by

Protecția datelor și confidențialitatea

Persoană care se afla intr-o sera si deține o tabletă

Informațiile digitale au o valoare enormă și pot aduce beneficii uriașe indivizilor, societăților și companiilor precum Nestlé.  

Dar dacă datele nu sunt tratate cu atenție, în mod etic și cu grijă, acestea pot duce la perturbări profunde și interferențe în viața oamenilor. În lumea noastră din ce în ce mai digitală, companiile de anvergura noastră au o mare responsabilitatea față de protecția datelor (prevenirea accesului neautorizat la datele pe care le deținem) și a confidențialității datelor (protejarea și utilizarea corectă a acestora).

Politica noastră cu privire la securitatea datelor este strâns legată de respectul nostru pentru dreptul fundamental la confidențialitate, consacrat în Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite. Citiți mai multe în Planul de acțiune privind protecția datelor și confidențialitatea (pdf, 800Kb). Ca una dintre cele zece probleme majore - cele mai grave riscuri privind drepturile omului cu care ne confruntăm - implementarea planului nostru de acțiune în această zonă consolidează în continuare abordarea noastră privind protecția datelor și confidențialitatea în întreaga organizație.

Recunoașterea vieții private ca un drept fundamental al omului

60 +
8

O abordare proactivă în ceea ce privește confidențialitatea

Toate companiile Grupului Nestlé respectă Global Privacy Program. Acesta cuprinde un set de principii de confidențialitate recunoscute la nivel internațional și este conceput pentru a se adapta mereu contextului de reglementare în continuă schimbare. Este monitorizat de peste 60 de experți în protecției datelor din întreaga lume, care militează pentru o cele mai bune practici cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor. Este de datoria lor să se asigure că programul ține pasul tehnologia mereu în schimbare și cu cele mai recente practici în protecția datelor, inteligența artificială, etica datelor și comerțul electronic.

Confidențialitatea datelor face parte din principiile noastre de afaceri

Recunoaștem la adevărata valoare și protejăm datele personale ale tuturor celor care interacționează cu compania noastră. Dorim să fim transparenți cu privire la tipurile de date pe care le colectăm și scopurile pentru care le procesăm. Prioritatea noastră este să vă bucurați de interacțiunea dvs. cu Nestlé și încurajăm pe oricine are îngrijorări cu privire la securitatea datelor sau la confidențialitate să ne contacteze. Puteți citi mai multe despre politica noastră.

Confidențialitatea și securitatea datelor reprezintă un element cheie printre principiile de afaceri ale Nestlé.

Strategia noastră și principalele activități

 • Nestlé Privacy Program și autoevaluarea gradului de maturitate  
 • Evaluarea impactului asupra confidențialității ca parte a principiului de privacy-by-design
 • Modulul obligatoriu de învățare iLearn privind confidențialitatea datelor pentru angajați
 • Evaluarea riscului de confidențialitate a furnizorilor ca parte a datoriei de diligență  
 • Etica datelor ca parte a Nestlé Responsible Sourcing Standard
 • Audituri recurente interne și externe

Etica datelor la Nestlé

Cadrul nostru de etică a datelor stabilește principii clare privind modul în care datele ar trebui să fie utilizate la Nestlé. Acesta vine în completarea Principiului de afaceri corporative Nestlé „Integritatea în afaceri”, care include confidențialitatea și managementul etic al datelor.

Principiile de etică Nestlé privind guvernanța datelor sunt:

 • Bunăstarea de mediu și socială - respectăm drepturile fundamentale, și anume confidențialitatea și demnitatea umană dincolo de date. Recunoaștem că  persoanele dețin propriile date (în măsura permisă de legile locale și internaționale) și că utilizarea datelor de către noi ar trebui să minimizeze impactul negativ asupra indivizilor și societății.
 • Transparență - comunicăm clar ce date sunt utilizate și în ce scopuri și trebuie să putem explica acest lucru.
 • Diversitate, nediscriminare și corectitudine – trebuie să înțelegem limitările datelor și să fim conștienți de posibilitățile legate de părtinire și discriminare.
 • Confidențialitate și securitate – trebuie să cultivăm și să mărim încrederea în practicile de date, să facem ceea ce trebuie cu datele și nu doar ceea ce este permis legal. De asemenea, încercăm să ne asigurăm că datele sunt păstrate în siguranță și protejate împotriva atacurilor.
 • Responsabilitate – trebuie să fim responsabili pentru acțiunile noastre și să respectăm principiile noastre.
 • Robustețe tehnică - ne angajăm să protejăm datele, inclusiv calitatea, integritatea și accesul.
Raportul Creating Shared Value and Sustainability