Sort by
Sort by

Aprovizionarea cu zahăr

trestie de zahar

Zahărul este un ingredient esențial pentru multe dintre alimentele și băuturile pe care le producem. 

Ne aprovizionăm atât cu trestie de zahăr, cât și sfeclă de zahăr, de la peste 160 de furnizori din 60 de țări. Recoltarea trestiei de zahăr poate fi periculoasă, iar condițiile de muncă sunt adesea pline de provocări. Ne angajăm să colaborăm cu furnizorii noștri pentru a  sprijini susținerea drepturilor la locul de muncă  de exemplu, prin abordarea inclusiv a riscurilor asociate cu exploatarea prin muncă a copiilor și obținerea unor salarii echitabile, dar și asigurarea condițiilor de muncă sigure pentru angajați. Producția de zahăr poate fi, de asemenea, asociată cu riscuri de defrișare. 

Progresul nostru către îmbunătățirea lanțului nostru de aprovizionare cu zahăr 

99.3 %

Abordarea noastră privind asigurarea producției durabile de zahăr

Ne-am străduit să ne asigurăm că lanțul nostru de aprovizionare cu zahăr este evaluat ca fiind fără defrișări și am atins un procent de 99,3% în 2022. Suntem acum angajați să îmbunătățim și să menținem acest statut. Utilizăm o combinație de instrumente, inclusiv cartografierea lanțului de aprovizionare, verificarea la fața locului și analiza sistemului de informații geografice (GIS) pentru a evalua dacă zahărul pe care îl cumpărăm este obținut fără defrișări.

Scopul nostru este de a ne aproviziona de la furnizori ale căror operațiuni desfășurate, precum și fermele de la care se aprovizionează, respectă legile și reglementările locale și sunt în acord cu Standardul nostru de aprovizionare responsabilă.

valuările au identificat o serie de provocări în unele dintre țările din care ne aprovizionăm cu zahăr, inclusiv riscuri asociate cu exploatarea prin muncă a copiilor, nerespectarea condițiile de muncă și de viață pentru muncitorii din industria trestiei de zahăr și provocări de mediu, cum ar fi defrișarea și aplicațiile agrochimice. Lucrăm activ pentru a aborda toate aceste provocări împreună cu furnizorii și partenerii noștri de implementare, cum ar fi Proforest

Pentru a ne reponsabiliza atât pe noi, cât și fermierii noștri, și pentru a asigura transparența la nivel de industrie, am publicat lista furnizorilor noștri de zahăr împreună cu țările de origine. 

Maparea și evaluarea furnizorilor noștri 

Colaborăm cu Proforest pentru a mapa lanțul nostru de aprovizionare cu zahăr și pentru a ne evalua furnizorii. Am mapat lanțul de aprovizionare până la fabricile de zahăr din mai multe țări și regiuni în întreaga noastră bază globală de aprovizionare. 

Procesul de evaluare include vizite exploratorii și vizite complete la fața locului, precum și analiza datelor de trasabilitate și angajare. Rezultatele contribuie la dezvoltarea de strategii pentru a îmbunătăți practicile locațiilor de exploatare, a implementa schimbări și a implementa programe de formare adecvate. 

Nestlé s-a angajat să elimine defrișările din lanțul său de aprovizionare cu zahăr

Promovarea drepturilor omului și a mijloacelor de trai ale lucrătorilor și copiilor 

În perioadele de recoltare din multe țări, cum ar fi Coasta de Fildeș, Mexic și Thailanda, un număr mare de lucrători sezonieri migranți trăiesc și lucrează în zonele cultivate cu trestie de zahăr. Acest tip de forță de muncă prezintă multe riscuri sociale la nivelul lanțului de aprovizionare. 

Acestea pot include acces limitat la apă potabilă și sistem de canalizare în condiții de siguranță; supraaglomerarea și lipsa spațiului personal și a intimității; prezența copiilor care nu sunt la școală și pot fi expuși unor condiții periculoase; și acces limitat la practici de lucru sigure, cum ar fi utilizarea, depozitarea și eliminarea corespunzătoare a substanțelor chimice. Avem mai multe intervenții în vigoare pentru a aborda aceste riscuri, cu un accent deosebit pe îmbunătățirea condițiilor pentru muncitorii și copiii din Mexic.

Nestlé sprijină intervențiile de îmbunătățire a condițiilor pentru muncitori și de prevenire a muncii copiilor în Mexic.

Riscurile privind munca copiilor în Mexic pot reprezenta o problemă sensibilă în fabrici din cauza modului în care se face contractarea muncii și cât de multă influență simt fabricile că pot exercita asupra celor care recrutează tăietorii de trestie de zahăr. Acest lucru a făcut dificilă stabilirea unui plan clar și este necesară o abordare mai progresistă. 

Împreună cu Proforest și partenerul său local, ABC Mexico, am lucrat pentru a aborda acest risc în fabricile noastre furnizoare, inclusiv Grupo Beta San Miguel (BSM). Fabricile au fost susținute inițial în dezvoltarea politicilor împreună cu planuri de implementare și monitorizare, urmate de activități de formare și conștientizare în teren.  

BSM a dezvoltat o politică corporativă pentru a ajuta la abordarea riscului de muncă a copiilor în baza sa de aprovizionare și a implementat programe pentru identificarea și abordarea cauzelor profunde ale muncii copiilor și pentru a crește conștientizarea asupra drepturilor copiilor printre producători, asupra adăposturilor pentru muncitorii migranți, asupra liderii echipelor de tăiere a trestiei de zahăr și asupra personalul fabricii. Politicile au fost comunicate pe scară largă în adăposturile muncitorilor și în comunitatea locală prin intermediul afișelor și bannerelor. 

Împreună cu BSM, ne concentrăm pe recrutarea responsabilă și am implementat un proces de diligență pentru a verifica vârsta muncitorilor și a preveni implicarea copiilor în câmpul muncii. 

Colaborăm cu Proforest pentru a sprijini principalii noștri furnizori de zahăr din Mexic în îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru tăietorii de trestie de zahăr. Acest lucru include asigurarea accesului la apă suficientă și potabilă, servicii de igienă și echipamente de urgență. 

Sprijinim furnizorul nostru La Gloria în reabilitarea adăposturilor pentru tăietorii de trestie de zahăr. Această lucrare se concentrează pe ventilare, iluminare și asigurarea utilizării eficiente a spațiului disponibil. 

De asemenea, în La Gloria, am sprijinit achiziționarea și distribuția de echipamente pentru îmbunătățirea disponibilității de apă curată în timpul sezonului de recoltare. În plus, trusele de prim ajutor au fost livrate inspectorilor de fabrică și liderilor de tăiere a trestiei de zahăr pentru a aborda mai bine situațiile de urgență în câmp. 

Cu sprijinul Proforest, Nestlé și BSM au dezvoltat un protocol pentru îmbunătățirea infrastructurii de locuințe pentru muncitorii migranți. Lucrătorilor li se furnizează și carduri de identificare, care sunt cruciale pentru asigurarea securității sociale și recunoașterea oficială a faptului că aceștia sunt angajați ai fabricilor BSM.  

Am sprijinit, de asemenea, BSM în implementarea unui program care oferă acces la apă potabilă la fabrica Casasano din Morelos. Programul ajută persoanele din adăposturi prin livrarea de recipiente și filtre de apă pentru îmbunătățirea colectării și calității apei. În plus, fabricile au instalat mecanisme și echipamente de distribuție pentru a crește accesul la apă potabilă în câmp pentru tăietorii de trestie de zahăr. De asemenea, sunt furnizate băuturi izotonice hidratante în timpul celor mai călduroase perioade ale sezonului de recoltare pentru a preveni deshidratarea. 

Colaborarea cu partenerii și guvernele pentru un viitor durabil în zahăr 

Lucrul cu micii fermieri din Filipine 

Derulăm un program complex bazat pe Cadrul de aprovizionare responsabilă de la micii fermieri Responsible Sourcing from Smallholders (RSS), care își propune să abordeze riscurile de durabilitate și să îmbunătățească mijloacele de trai ale micilor producători de trestie de zahăr din cea mai mare regiune producătoare de zahăr din Filipine. 

Evaluările Proforest au identificat diverse riscuri de durabilitate, inclusiv exploatarea prin muncă a copiilor. Nestlé și Proforest au ajuns la concluzia că acest cadru RSS ar putea ajuta părțile interesate să se bazeze pe inițiativele existente și să ofere o direcție clară. De atunci, lucrăm activ la planul de acțiune identificat.  

În parteneriat cu trei mori locale independente, fiecare aprovizionându-se de la o comunitate mică de cultivatori de trestie de zahăr, am introdus activități pentru a aborda riscurile cheie, cum ar fi exploatarea prin muncă a copiilor, echipamentul individual de protecție (EIP) inadecvat și arderea reziduurilor de trestie, precum și nevoile fermierilor, cum ar fi accesul la informații și cunoștințe, finanțare la prețuri accesibile, sprijin alternativ pentru mijloacele de trai (de exemplu, grădini de legume) și gestionarea solului, inclusiv irigarea. 

În plus, RSS a introdus Programul de asistență cuprinzătoare pentru micii proprietari (CASH) și productivitatea fermelor. Pe lângă facilitarea testelor de analiză a solului și oferirea de îndrumare, programul CASH oferă tuturor participanților Agrarian Reform Beneficiary Organizations  (ARBO) ajutor de subzistență, puncte de colectare a soiurilor de trestie de zahăr cu randament ridicat și acces la alte inițiative de refacere a fertilității solului pentru mori.  

În 2022, Nestlé a primit premiul Bonsucro Inspire pentru "Cea mai bună inițiativă de sustenabilitate socială" pentru ARBO Child Labor and Personal Protective Equipment (PPE), care face parte din inițiativa mai largă RSS. Programul se concentrează pe instituționalizarea prevenirii muncii copiilor și promovarea utilizării adecvate a echipamentului de protecție personală (PPE) în rândul ARBO-urilor din Negros Occidental, Filipine. Programul împuternicește liderii organizațiilor de fermieri prin dezvoltarea cunoștințelor și luarea deciziilor participative pentru a crește conștientizarea asupra problemelor sociale critice din comunitate. Printre activitățile desfășurate se numără proiecte educaționale supravegheate de adulți, cum ar fi grădinile de legume sau vermicompostarea. Aceste activități se concentrează pe facilitarea activităților comunitare cu copiii pentru a învăța abilități de viață utile, generând totodată și un venit mic. 

Nestlé colaborează cu micii proprietari din Filipine pentru un zahăr produs în mod mai durabil.

Sprijinirea fermelor mici din Thailanda 

În Thailanda, cultivatorii sunt sprijiniți de cei care achiziționează zahăr pentru a-și dezvolta operațiunile în conformitate cu standardele de aprovizionare durabilă, cum ar fi standardul Bonsucro – dar lansarea de soluții scalabile în mii de ferme mici este o provocare. 

Verifik8, o soluție tehnologică inovatoare, a fost dezvoltată de Fairagora Asia pentru a le permite fermierilor să împărtășească informații cu morile rapid și ușor. Datele fermei sunt colectate printr-o aplicație mobilă înainte de a fi analizate și partajate cu fabricile. Instrumentul este pe deplin aliniat cu Standardul Bonsucro (pdf, 1 728Kb), ajutând micii proprietari să aducă îmbunătățiri care respectă Standardul. 

Din 2017, am sprijinit implementarea unui program de consolidare a abilităților, de formare și îmbunătățire continuă în sectorul trestiei de zahăr din Thailanda, în parteneriat cu FairAgora Asia – producătorii Verifik8 – și producătorul principal de zahăr Mitr Phol. Programul vizează fermierii și educarea lor cu privire la bunele practici agricole. 

Nestlé colaborează acum cu FairAgora Asia pentru a dezvolta un instrument de modelare climatică pentru a cuantifica amprenta de carbon la nivel de fermă în producția de trestie de zahăr din Thailanda. Acesta se află în stadiile incipiente de dezvoltare și Nestlé lucrează cu principalii săi furnizori de zahăr din Thailanda pentru a colecta datele necesare de teren pentru validare. 

Nestlé sprijină micile exploatații agricole împreună cu partenerii pentru a îmbunătăți trasabilitatea în industriei

Sprijinirea dezvoltării unui sector durabil al zahărului în Nigeria 

În Nigeria, guvernul se concentrează tot mai mult pe dezvoltarea sectorului zahărului. Nestlé implică stakeholderii cheie pentru a se asigura că acest lucru se realizează în mod durabil.  

Sunti Golden Sugar Estate (SGSE) este unul dintre furnizorii Nestlé din Nigeria și unul dintre cei mai mari producători de zahăr din țară. Ca și în cazul altor furnizori, Proforest a evaluat respectarea de către SGSE a Standardului privind aprovizionarea din surse responsabile, inclusiv analizarea drepturilor asupra terenurilor folosind instrumentul LandAssess Landesa.  

În plus, au evaluat capacitățile personalului în ceea ce privește practicile de sănătate, siguranță și mediu. Apoi a fost implementat un plan de acțiune care a abordat problemele identificate. 

Aceeași vizită de evaluare a amplasamentului a fost replicată mai târziu în Dangote’s Savannah Sugar Company Limited, cu sediul în Numan, statul Adamawa, Nigeria. Nestlé, Proforest și ambii furnizori au lucrat împreună pentru a dezvolta planuri de acțiune și a remedia neconcordanțele identificate în raport cu standardul nostru de aprovizionare responsabilă. 

Protejarea terenurilor în Coasta de Fildeș 

O evaluare la fața locului a operațiunilor Sucrivoire din Zuénoula și Borotou-Koro, Coasta de Fildeș, în conformitate cu Standardul nostru de aprovizionare responsabilă, a identificat câteva probleme de mediu, inclusiv cultivarea pe terenuri cu valoare ridicată de conservare (HCV) și conținut ridicat de carbon (HCS). Este posibil ca terenul să fi fost transformat pentru cultivarea trestiei de zahăr. 

Evaluarea a evidențiat o lipsă generală de conștientizare în rândul personalului cu privire la modul de identificare, gestionare și monitorizare a zonelor HCV și HCS. Sucrivoire a fost foarte deschis să învețe despre acest lucru, așa că, împreună cu Proforest, am aranjat un training specific. 

La sfârșitul instruirii, s-a convenit că evaluările HCV/HCS vor fi efectuate înainte de toate viitoarele conversii a terenurilor pentru cultivarea trestiei de zahăr. Nestlé și Proforest vor continua să efectueze evaluări, pentru a revizui rezultatele. 

Nestlé sprijină dezvoltarea unui sector sustenabil al zahărului în Nigeria.
Citește raportul Creating Shared Valued 2023