Sort by
Sort by

Aprovizionarea cu celuloză și hârtie

Role de hârtie

Nestlé folosește produse din celuloză și hârtie pentru ambalarea, împachetarea și transportul alimentelor, precum și pentru consumabilele de birou și materialele de promovare. 

Activitatea noastră de aprovizionare responsabilă se concentrează pe ambalaje, cu un accent special pe plăcile de carton ondulat, cu micro-canale și plăcile solide de carton. Ne angajăm să eliminăm defrișările din lanțul nostru de aprovizionare și să abordăm provocările asociate, cum ar fi degradarea pădurilor și impactul acesteia asupra stocării dioxidului de carbon, impactul asupra biodiversității și a bunăstării comunităților. În ciuda tuturor acestor provocări, depunem eforturi pentru a face tranziția către un lanț de aprovizionare fără defrișări, ca prim pas în strategia Nestlé Forest Positive. Pentru a avea un impact pozitiv la scară largă, Forest Positive presupune trecerea la următorul nivel, dincolo de gestionarea riscurilor de defrișare din lanțul nostru de aprovizionare. 

Progresul nostru către aprovizionarea sustenabilă cu celuloză și hârtie

99.9 %

Abordarea noastră privind aprovizionarea cu celuloză și hârtie 

Ne propunem să achiziționăm numai celuloză și hârtie care îndeplinesc standardul nostru de aprovizionare responsabilă sau, cel puțin, provin de la furnizori care fac progrese măsurabile în atingerea acestuia. Din 2018, am publicat o listă a furnizorilor noștri direcți și a fabricilor de celuloză aferente lanțului nostru de aprovizionare din upstream. Acest lucru ne ajută să ne responsabilizăm atât pe noi, cât și furnizorii noștri și să promovăm transparența la nivel de industrie. Mai mult, ne permite să ne concentrăm asupra progresului furnizorilor și să abordăm cele mai relevante provocări identificate la nivelul lanțului de aprovizionare. Am văzut că alții ne urmează exemplul, ceea ce este încurajator; cu toate acestea, este nevoie mult mai multe eforturi în sectorul nostru.
pasăre hrănind puii în cuib

Abordarea riscurilor asociate cu defrișarea și degradarea pădurilor 

De mai bine de 10 de ani, lucrăm la fața locului pentru a identifica sursa directă a materiilor prime și pentru a evalua și combate riscurile despăduririi din lanțurile noastre de aprovizionare – și pentru a ne asigura că acestea nu sunt legate de defrișări . Ne-am străduit să ne asigurăm că lanțul nostru de aprovizionare cu celuloză și hârtie este evaluat ca fiind fără defrișări și am atins un procent de 99,9% în 2022. Suntem acum angajați să îmbunătățim și să menținem acest statut. 

Strategia noastră Forest Positive urmărește, de asemenea, să abordeze degradarea pădurilor și pierderea atributelor cheie ale pădurilor, cum ar fi biodiversitatea și stocarea carbonului. Acestea pot duce la fragmentare masivelor forestiere și, în cele din urmă, la defrișare. 

În practică, aceasta înseamnă implicarea partenerilor din lanțul nostru de aprovizionare pentru a înțelege mai bine operațiunile și planurile potențiale de extindere. De asemenea, acest lucru înseamnă că vom colabora pentru a găsi un echilibru între producție și protecție. Aceste eforturi ne permit să sprijinim peisajele forestiere sănătoase și productive, în conformitate cu standardul nostru de aprovizionare responsabilă, foaia de parcurs Net Zero și strategia Forest Positive, care merg dincolo de combaterea defrișărilor. 

Cerințele noastre specifice de aprovizionare pentru celuloză și hârtie, dezvoltate împreună cu Fundația Earthworm, includ: 

  • Respectarea reglementărilor și legilor locale și naționale 
  • Protejarea pădurilor High Carbon Stock Approach (HCSA) 
  • Protejarea siturilor cu valoare ridicată de conservare 
  • Respectarea procesului de consimțământ liber, prealabil și informat 

De asemenea, colaborăm cu Airbus și Earthworm Foundation pentru a folosi Starling, serviciul de monitorizare prin radar și a identifica pierderea pădurilor din zonele noastre de aprovizionare. De asemenea, ne va ajuta să înțelegem dacă acest lucru are ca rezultat defrișarea și degradarea pădurilor cu valoare ridicată de carbon (HCV). În urma dezvoltării hărților de bază, am întreprins misiuni pe teren în 2019 pentru a măsura acuratețea datelor. De atunci am folosit această tehnologie pentru a analiza schimbările în acoperirea pădurilor în patru peisaje prioritare cheie: Nord-vestul Rusiei; sud-estul S.U.A.; Columbia Britanică, Canada; și Sumatra, Indonezia. Nivelul sporit de vizibilitate ne permite să observăm schimbările în timp real. Informațiile obținute au susținut discuții mai direcționate cu furnizorii cu privire la alertele de schimbare a învelișului forestier și au susținut dezvoltarea de intervenții și soluții pozitive pentru pădure alături de aceștia și alte părți interesate. 

De asemenea, folosim datele Starling din cele patru peisaje forestiere cheie pentru a mapa tendințele biomasei și ale carbonului, sprijinind astfel viitoare decizii de planificare strategică a resurselor. Angajamentul nostru față de emisii nete zero de carbon până în 2050 continuă să ne motiveze, de asemenea, să căutăm noi soluții inovatoare pentru a introduce amprenta noastră operațională de carbon prin activități de restaurare și conservare a peisajelor forestiere și altor surse forestiere cu furnizorii noștri de celuloză și hârtie. 

Acțiune și implicare colectivă 

Recunoaștem că trebuie să luăm măsuri pentru a aborda riscurile de defrișare și degradare asociate lanțului nostru de aprovizionare cu celuloză și hârtie. Cu toate acestea, nu ne putem rezuma doar la organizația noastră, căci pe cont propriu nu avem întotdeauna puterea necesară pentru a conduce și accelera schimbarea. Acesta este motivul pentru care dezvoltăm colaborări la nivel de industrie, cum ar fi Coaliția Forest Positive a Forumului bunurilor de consum, care promovează acțiunea colectivă. De asemenea, căutăm în mod activ oportunități de colaborare cu companii care au o gândire similară asupra problemelor cheie și a peisajelor forestiere prioritare, inclusiv următoarele inițiative. 

Lumină care radiază prin copacii din pădure

Conflictele sociale legate de utilizarea terenurilor și drepturile asupra terenurilor sunt frecvente în Brazilia și în întreaga America Latină. Susținem programul de instruire Free, Prior and Informed Consent (FPIC) al Earthworm Foundation, care își propune să abordeze lacunele de expertiză în acest domeniu. Programul, în colaborare cu 3M, stabilește un set de practici în sectorul privat care protejează drepturile comunităților și previn conflictele sociale prin crearea de valori comune între companiile forestiere și comunitățile locale, inclusiv populațiile indigene. 

De asemenea, avem un parteneriat pe o perioadă de cinci ani cu FSC Brazil și Cooperative Program for Forest Certification din cadrul Forestry Research Institute of the University of São Paulo. Prin intermediul acestui parteneriat, vom promova și îmbunătăți practicile de gestionare socială, inclusiv dezvoltarea instruirii FPIC.

În parteneriat cu Earthworm Foundation, susținem programul Rurality care sprijină producătorii în construirea unor conexiuni mai puternice cu părțile interesate și îmbunătățirea mijloacelor de trai și a condițiilor sociale. 

Acțiunile transformative în Vietnam includ furnizarea de coordonare, logistică și instruire pentru a sprijini fermierii. Am ajutat fermierii să planteze peste jumătate de milion de puieți de salcâm de înaltă calitate, ceea ce va crește profitul net din salcâm cu 20%, în timp ce îmbunătățește fertilitatea solului. 

Prin cofinanțare cu One Tree Planted, au fost plantate peste 30.000 de specii de arbori și peste 90.000 de alte specii (bambus și vetiver) pentru a ajuta la reducerea eroziunii solului, protejarea speciilor amenințate și a rezilienței habitatelor, și pentru a captura carbon în cadrul lanțului nostru de aprovizionare.

Împreună cu 3M și Mars, Nestlé a participat la un program pentru a aborda riscurile legate de aprovizionarea cu materii prime asociate cu peisajele forestiere intacte (IFLs), degradarea habitatului caribou și încălcările drepturilor popoarelor indigene din British Columbia, Canada. Susținem acțiunile Națiunii Tsay Keh Dene pentru obținerea protecției pentru zonele cheie de teren împotriva exploatării pentru celuloză și hârtie, inclusiv implicarea furnizorilor intermediari în discuție. 

În Indonezia, suntem implicați în eforturile de protejare a pădurilor și a turbăriilor rămase degradării și defrișării în rezervația bio Giam Siak Kecil-Bukit Batu din Riau, insula Sumatra. Rezervația acoperă peste 700.000 de hectare și este în principal o pădure tropicală de turbă. Aceasta joacă un rol vital ca rezervor natural de apă și captează carbon, asigurând locuința unor animale sălbatice importante precum elefanții și tigrii din Sumatra. Din suprafața totală, 25% este deja alocată în scopuri de conservare. Celelalte 75% reprezintă o combinație de zone de producție pentru celuloză și hârtie, ulei de palmier și agricultură deținută de companii și comunități. Prezența mai multor actori în această zonă a dus la o suprapunere complicată a intereselor, conflicte de drept de proprietate și conflicte între oameni și animale sălbatice. Prezența persistentă a tăierilor ilegale și a conversiei terenurilor contribuie, de asemenea, la degradarea pădurii în zonă. 

În plus față de utilizarea tehnologiei satelit Starling pentru a înțelege unde se fac tăieri de pădure, lucrăm cu părțile interesate pentru a identifica motivele conversiei terenurilor. În 2020, am investit în Inițiativa Kumacaya a Earthworm Foundation, un sistem independent de verificare care angajează localnicii pentru a monitoriza activitățile și a înregistra orice plângeri privind mediul, comunitatea și munca observate de comunitățile locale. Prin combinarea informațiilor de la Kumacaya cu datele colectate de Starling și prin implicarea companiilor și părților interesate relevante, putem identifica soluții care previn defrișarea și pierderea biodiversității, în timp ce susținem mijloacele de trai ale comunităților locale. 

În 2020, am început să contribuim la furnizarea de mijloace de trai alternative pentru membrii comunității din două sate locale în afara lanțului nostru de aprovizionare. După un an de implicare facilitată de Earthworm Foundation, 30 de membri ai comunității care anterior lucrau ca tăietori ilegali de lemne cultivă acum arbori locali cu multiple scopuri, inclusiv durian, nucă de areca și nucă de candlenut. Finanțarea Nestlé a susținut dezvoltarea pepinierei satului pentru pregătirea acestor puieți, precum și a altor puieți locali, pentru a contribui la refacerea pădurilor. Earthworm Foundation va continua să sprijine aceste comunități până când noile plantații vor genera randamente satisfăcătoare. Ne propunem să extindem această lucrare și în alte sate din zonă și să instruim o grupă locală de patrulare forestieră. 

Citește raportul Creating Shared Valued 2023