Sort by
Sort by

Abordarea noastră față de natură, biodiversitate și mediu

Abordarea noastră față de natură, biodiversitate și mediu

Protejarea și restaurarea biodiversității în lanțurile noastre de aprovizionare și operațiuni

Sistemul global alimentar, natura și schimbările climatice sunt intrinsec legate. Abordarea noastră include strategii care pot ajuta la protejarea și restaurarea biodiversității și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, chiar și în timp ce producem mai multă hrană.

Acest lucru este crucial deoarece biodiversitatea este pe un trend descendent mai rapid decât oricând în istoria umană. Astăzi, aproape o pătrime din toate speciile de animale și plante sunt amenințate cu dispariția.

Acțiunile noastre pentru a sprijini natura și biodiversitatea

99.1 %
53 %
6.8 %
*În 2022, doar următoarele surse sunt incluse în volumul de agricultură regenerativă: lapte proaspăt, cacao ecuadoriană, cafea verde și legume Libby's obținute prin achiziție directă/Farmer Connect sau pentru Nespresso, cerealele Nestlé Nutrition și legumele care pot fi urmărite până la nivel de fermă/cooperativă și materiile prime acoperite de inițiativa Living Soils cu Earthworm Foundation pentru Nestlé France. Numitorul include toate materiile prime în scop.

Grija pentru protecția mediului 

Ne concentrăm pe protejarea și restaurarea biodiversității pe întregul nostru lanț de valoare. În prezent, abordarea noastră acoperă patru domenii: aerul, apa, terenurile agricole și pădurile. Este construită pe mai multe dintre strategiile și inițiativele noastre cheie: Forest Positive, agricultura regenerativă, aprovizionarea durabilă și gestionarea responsabilă a resurselor de apă. Împreună, acestea formează o abordare cuprinzătoare pentru ajutarea la protejarea, regenerarea și restaurarea ecosistemelor și habitatelor.  

Ca o companie globală de alimente și băuturi, folosim dimensiunea și prezența noastră pentru a promova practici de agricultură regenerativă în lanțurile noastre de aprovizionare și cu alții din industrie. 

Net Zero Roadmap: principala noastră inițiativă pentru calitatea aerului 

Ajutorul în abordarea crizei climatice este obiectivul principal al Net Zero Roadmap. Cu toate acestea, aspecte precum aprovizionarea durabilă (de exemplu, lanțuri de aprovizionare fără defrișări), logistica mai curată (ajutând la reducerea poluării aerului) și eliminarea carbonului din atmosferă (prin restaurarea habitatelor, plantarea culturilor care previn eroziunea solului, etc.) au potențialul de a contribui și la protejarea naturii. 

Gestionarea responsabilă a resurselor de apă: ajutând la protejarea, restaurarea și regenerarea surselor de apă 

Apa este esențială pentru viață. Abordarea noastră în ceea ce privește apa în lanțurile noastre de aprovizionare agricolă și operațiuni are ca scop protejarea surselor de apă. În același timp, afacerea noastră Nestlé Waters a implementat proiecte de regenerare la nivelul bazinului hidrografic. 
 
Având în vedere că milioane de tone de deșeuri de plastic ajung în oceane în fiecare an, munca noastră în îmbunătățirea ambalajelor noastre este, de asemenea, importantă în acest domeniu.

Gestionarea responsabilă a resurselor de apă

Forest Positive: sprijinind protejarea ecosistemelor critice ale pădurilor 

Strategia noastră Forest Positive recunoaște importanța critică a pădurilor ca unele dintre cele mai prețioase ecosisteme ale planetei. Scopul său nu este doar eliminarea defrișărilor acolo unde obținem materii prime, ci și contribuția proactivă la conservarea și restaurarea pădurilor în acele zone.

În acest fel, putem îmbunătăți viața a milioane de oameni din întreaga lume a căror existență depinde de păduri și putem ajuta la tranziția către practici agricole mai regenerative, care funcționează în armonie cu natura. 

sprijinind protejarea ecosistemelor critice ale pădurilor

Agricultura regenerativă: pentru soluri mai bogate

Metodele de agricultură regenerativă pot ajuta la îmbunătățirea biodiversității și la captarea unei cantități mai mari de carbon din atmosferă prin crearea de soluri sănătoase și bogate organic, în timp ce se obțin culturi mai productive și animale mai sănătoase.

Dezvoltarea de tehnici pentru o fermă lactată Net Zero
	sustainability report 2023