Sort by
Sort by

Lanțuri de aprovizionare fără defrișări

Lanțuri de aprovizionare fără defrișări

 

Planeta are nevoie de peisaje forestiere înfloritoare. Lucrând în direcția lanțurilor de aprovizionare fără defrișări, abordăm angajamentul nostru de a atinge zero emisii nete. 

Creșterea populației și cererea tot mai mare de alimente fac ca ecosistemele naturale să fie adesea transformate în terenuri agricole, chiar dacă arborii și pădurile joacă un rol critic în protejarea biodiversității și limitarea schimbărilor climatice.  

Ultimul deceniu ne-a arătat, însă, că nu este suficient să încercăm să abordăm defrișarea după ce aceasta a avut loc. Este esențial să continuăm să adoptăm practici durabile de aprovizionare și să promovăm beneficiile comunităților agricole situate în și în jurul pădurilor. În acest fel, putem să ne propunem să prevenim pierderea suplimentară a habitatului și să avem un impact pozitiv asupra viitorului nostru comun.

Peste un deceniu de progrese în combaterea defrișărilor

2010
99.1 %

 

Obiectiv zero defrișări până în 2025

În 2022, am atins un punct de referință semnificativ, obținând un statut de peste 99% evaluat ca fiind fără defrișări pentru lanțurile noastre de aprovizionare principale pentru carne, celuloză și hârtie, soia și zahăr. Din experiență, știm că ultimele procente sunt cele mai dificile de atins din cauza volumului provenit de la mii de mici producători care au nevoie de asistență tehnică personalizată la nivel local.

Lanțul nostru de aprovizionare cu ulei de palmier prezintă cea mai mare oportunitate pentru îmbunătățire, cu 95,6% evaluat ca fiind fără defrișări. Din experiență, știm că ultimele procente sunt cele mai dificile de atins din cauza volumului provenit de la mii de mici producători care au nevoie de asistență tehnică personalizată la nivel local. 

≥50 %
30 %
37 million

 

Lucrăm pentru a evalua riscurile și a aborda cauzele lor fundamentale 

Avem o abordare bazată pe riscuri în implementarea acțiunilor pe care se bazează angajamentul nostru.

Începem prin cartografierea lanțurilor noastre de aprovizionare pentru a identifica originile materiilor prime. Apoi luăm măsuri pentru a evalua faptul că aprovizionarea noastră previne riscul de defrișare. Materiile prime sunt confirmate ca fiind fără defrișări atunci când pot fi urmărite până la origini cu risc scăzut sau au fost evaluate ca fiind fără defrișări fie din aer, fie de pe pamânt. 

Astăzi, putem urmări majoritatea aprovizionărilor noastre până la origine, iar datorită datelor și monitorizării mai bune, suntem echipați să răspundem mai eficient la alertele de defrișare din lanțurile noastre de aprovizionare  

Folosim următoarele instrumente pentru a continua munca noastră către lanțuri de aprovizionare fără defrișări de 100%:

Instrumente de evaluare a riscurilor
1. Cartografierea lanțului de aprovizionare
2. Evaluarea riscurilor bazată pe desktop
3. Evaluarea pe teren
4. Monitorizarea prin satelit
Instrumente de reducere a riscurilor
1. Colaborarea la nivel de furnizor
2. Proiecte de peisagistică
3. Inițiative pentru fermierii mici
4. Colaborări la nivel de industrie

 

Progresul nostru către lanțuri de aprovizionare primare fără defrișări 

Evaluăm statutul de zero defrișări al ingredientelor cheie în următoarele moduri:

Trasabilitate la origini cu risc scăzut = Volumul este urmărit până la regiuni clasificate cu risc scăzut de defrișare, folosind instrumente precum Maplecroft. Exercițiul de urmărire este realizat în colaborare cu partenerii noștri (de exemplu, Earthworm Foundation și Proforest) sau utilizând diverse tehnologii (cum ar fi SupplyShift). 

Evaluat pe teren = Volumul este evaluat prin evaluări pe teren, inclusiv prin abordarea stocului de carbon ridicat și evaluarea valorii conservării ridicate, de către partenerii noștri (de exemplu, Earthworm Foundation, Proforest și SGS) și/sau prin certificare, cum ar fi Roundtable on Responsible Soy and Proterra (soia), Forestry and Stewardship Council și PEFC (hârtie) și Roundtable on Sustainable Palm Oil. Sunt acceptate doar volumele segregate ca fiind fără defrișări. 

Evaluat din aer = Volumul este evaluat prin monitorizarea prin satelit a locațiilor de producție (ferme, mori sau zone de aprovizionare) din lanțul nostru de aprovizionare identificate printr-un exercițiu de urmărire.  

Necunoscut = Neurmărit sau în curs de urmărire, dar încă nu fără defrișări. 

Progresul nostru către lanțuri de aprovizionare primare fără defrișări
CSV 2023