Sort by
Sort by

Nestlé și-a luat angajamentul să dezvolte produse care sunt bune pentru fiecare din noi, cât și pentru planetă. Scopul nostru este de a debloca puterea alimentelor pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru noi toți, astăzi și pentru generațiile viitoare. 

Creating Shared Value (CSV) este modul în care ne propunem să atingem acest scop. Este o abordare a afacerii care își propune să fie benefică pentru noi, pentru acționarii noștri, pentru societate și pentru planetă. 

O abordare centrată pe climă

Criza climatică agravează criza alimentară globală. Un sistem alimentar care nu este durabil este responsabil pentru până la o treime din emisiile globale și agravează problema. Trebuie să continuăm să accelerăm trecerea la o modalitate mai bună de a hrăni planeta noastră aflată în creștere, într-un mod echitabil, accesibil și durabil. 

Ne propunem să reducem amprenta noastră de carbon la jumătate până în 2030. Pentru a realiza acest lucru, transformăm fiecare aspect al afacerii noastre - de la trecerea camioanelor noastre la combustibili alternativi și fabricile noastre la energie regenerabilă, până la introducerea de ambalaje care utilizează mai puțin plastic și pot fi mai ușor reciclate și reutilizate. 

Abordarea noastră este holistică și interconectată, construită pe angajamentul nostru de a atinge zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050 cel târziu, punând oamenii în centrul a tot ceea ce facem. 

 

 

Avansarea sistemelor alimentare regenerative la scară largă

Intenția noastră de a avansa sistemele alimentare regenerative la scară largă marchează o dezvoltare profundă în gândirea noastră. Recunoaștem că există o nevoie clară și urgentă ca noi să arătăm leadership în stabilirea acestui nou drum pentru afacerea noastră. 

Fiecare din aceste lucruri este important și abordează modul în care accelerăm activitățile noastre: 

  • Progres, prin vocalizarea și utilizarea influenței noastre pentru a stimula progres, în colaborare cu alții 
  • Regenerativ, pentru a ajuta la protejarea, reînnoirea și restaurarea terenurilor agricole și peisajelor 
  • Sisteme alimentare, care cuprind fiecare actor, activitate, proces și produs implicat în cultivarea, creșterea, producerea, livrarea și consumul alimentelor 
  • La scară largă, deoarece planeta, comunitățile și indivizii au nevoie de o schimbare globală la nivel de sisteme

Transformarea alimentației și agriculturii pentru un viitor durabil

Prin progresul sistemelor alimentare regenerative și colaborarea cu fermierii pentru a-i ajuta să treacă la practici agricole regenerative, putem contribui la crearea unui viitor mai rezistent pentru planeta noastră și oamenii săi. 

Contribuția la diete nutritive și durabile

Ne propunem să îmbunătățim calitatea vieții oamenilor, familiilor și animalelor de companie, oferind opțiuni accesibile, nutritive și durabile. Valorificăm decenii de experiență și expertiza în cercetare și dezvoltare pentru a oferi produse sigure, accesibile, durabile și de înaltă calitate pentru oameni din întreaga lume și în toate etapele vieții. Suntem hotărâți să dezvoltăm produse care sunt bune pentru tine și bune pentru planetă.

Transformarea alimentației și agriculturii pentru un viitor durabil

Sprijinirea unei tranziții juste

Scopul este acela de a oferi mijloace de trai reziliente și echitabile și de a permite comunităților agricole din întreaga lume să se susțină pe sine și familiile lor. Drumul către agricultura regenerativă este lung. De aceea, ajutăm fermierii prin acordarea de sprijin financiar acolo unde este nevoie, remunerând practicile bune și oferind îndrumare tehnică și științifică. Această abordare și respectul și promovarea drepturilor omului sunt concepute pentru a contribui la o tranziție justă către practici noi în întregul lanț de aprovizionare. 

Parteneriate către schimbare

Progresul sistemelor alimentare regenerative înseamnă co-crearea unui viitor rezilient pentru planeta noastră și oamenii săi, lucrând pentru a sprijini comunitățile, îmbunătățind mijloacele de trai ale partenerilor noștri, bunăstarea consumatorilor noștri și revitalizând ecosistemele naturale. Acest efort necesită înțelegere și sprijin din partea tuturor actorilor implicați, de la guverne și ONG-uri la companii similare și competitori, instituții financiare și comercianți de mărfuri. Toți avem un rol de jucat în ajutarea realizării sistemelor alimentare regenerative. 

Sprijinirea unei tranziții juste

Beneficii pentru oameni, natură și climă

Pădurile, apa, solul și stocarea de carbon sunt intrinsec legate. Prin luarea în considerare a tuturor acestor factori, împreună cu respectul pentru drepturile omului și mijloacele de trai a acestora, putem avea rolul nostru în promovarea sistemelor alimentare regenerative la scară largă.

Agricultura regenerativă abordează schimbările climatice și, în același timp, îmbunătățește condițiile de trai.
Citește raportul Creating Shared Valued 2023