Sort by
Sort by

Dreptul la apă potabilă sigură și la salubritate

Adolescent care bea apa din fântână

Accesul la apă, salubritate și igienă (cunoscute sub numele WASH) sunt drepturi fundamentale ale omului.

Fiind o companie cu activități comerciale la nivel global, ne putem folosi de puterea și de influența noastră pentru a ajuta oamenii care provin din comunitățile agricole din care ne aprovizionăm - precum și comunitățile vulnerabile din jur – pentru a  avea acces la apă curată și la salubritate.

Nestlé se angajează să promoveze aceste drepturi, inerent legate de o viață mai sănătoasă, pentru a eradica sărăcia, a construi societăți pașnice și a menține demnitatea oamenilor.

Îmbunătățirea accesului la apă curată 

100

Demonstrarea unui angajament clar

Poziția noastră privind accesul la apă, salubritate și igienă este clară: oriunde ne desfășurăm activitatea, accesul comunității la apă potabilă trebuie să aibă prioritate față de activitățile companiei. Acest lucru înseamnă că drepturile de bază ale omului și ale populației locale, și nevoile ecosistemului trebuie îndeplinite înainte ca apa să poată fi folosită în scopuri agricole și industriale. Este ceea ce numim managementul integrat al resurselor de apă - mai exact, o abordare sensibilă, atentă și etică cu privire la utilizarea apei și accesul la apă

Pentru a ne asigura că inițiativele noastre au impact pozitiv semnificativ, implicăm comunitățile locale în potențialele schimbări privind resursele de apă din zonă și audităm fiecare fabrică pe baza acestor relații comunitare în fiecare an. De asemenea, investim în mod direct în facilități pentru a îmbunătăți accesul la apă. Măsurăm performanța potențială a oricăror scheme de apă propuse, pe baza unor criterii stricte, cum ar fi impactul asupra mediului, disponibilitatea, calitatea și accesibilitatea.

Principalele noastre acțiuni

  • Consolidarea abordării noastre de evaluare a riscurilor și prevenirea și reducerea riscurilor legate de WASH în întregul lanț valoric al Nestlé, în special în lanțurile noastre de aprovizionare agricole.  
  • Promovarea adoptării consecvente de due dilligence in privința WASH în întregul lanț valoric al Nestlé, în special în lanțurile noastre de aprovizionare agricole.  
  • Implicarea și dezvoltarea capacității personalului nostru relevant în privința riscurilor și impactului WASH.  
  • Colaborarea cu colegii și părțile interesate pentru a ajuta la abordarea riscurilor sistemice legate de WASH și dezvoltarea unor abordări și instrumente comune privind accesul la WASH.  
  • Identificarea oportunităților de implicare guvernamentală pentru consolidarea accesului la WASH. 

O abordare coordonată, globală a apei

Abordarea noastră cu privire la modul în care muncitorii noștri și comunitățile lor au acces la apă și modul în care operațiunile noastre respectă și susțin drepturile omului la apă potabilă și salubritate, este guvernată de un set de reguli create de Nestlé în 2016. Aceste proceduri practice ajută fabricile și furnizorii noștri să facă distincția între piețele cu risc scăzut, cu risc mediu și cu risc ridicat, în funcție de proporția oamenilor din comunitățile lor care nu au acces la apă curată. De asemenea, acestea asigură fabricilor un ghid de îndrumare cu privire la metodele de evaluare a impactului lor și a contribuției lor în ceea ce privește atenuarea acestor probleme.  Aceste reguli ne ajută să respectăm îndrumările ONU cu privire la această problemă. 

Doamne africane care transportă ulcioare cu apă

Implicarea comunităților locale în deciziile noastre

De câțiva ani, Nestlé a folosit o metodologie de lucru precisă pentru a ne ajuta să identificăm pe cine ar trebui să implicăm atunci când luăm în considerare noi scheme de apă, canalizare și igienă, fie că sunt planificate pentru operațiunile noastre, pentru lucrători sau pentru comunitățile lor. Aceasta a fost actualizată în 2019 pentru a se asigura că oamenii din comunitățile care au cele mai multe dificultăți privind accesul la apă curată pot juca un rol activ în schimbările care îi pot afecta.

Câteva dintre proiectele noastre

Apă potabilă sigură în America de Sud

În Columbia, Community Development Funds dezvoltate de Nespresso au fost utilizate pentru construirea unor stații de tratare a apei pe acvaductele locale. Aceasta va oferi acces la apă potabilă curată și sigură pentru peste 44.000 de persoane din aceste două regiuni.  

Apă curată pentru oameni în Egipt

În Benha, Egipt, acolo unde se află una dintre facilitățile noastre de îmbuteliere, am colaborat cu comunitatea pentru a furniza apă curată și curentă unui sat de 27.000 de persoane. Prin înlocuirea unui vechi rezervor de apă cu unul nou și mai mare, îmbunătățirea eficienței pompei din fântâna existentă și instalarea unui nou sistem de filtrare și a unei rețele extinse de conducte, oamenii au apă curată în casele lor.

Apă curată și salubritate în Pakistan

Pakistanul este una dintre țările cu cel mai mare stres hidric din lume, ocupând locul patru la nivel global în ceea ce privește utilizarea apei (cea mai mare parte fiind destinată agriculturii) și se confruntă adesea cu penurii acute de apă. Ne asigurăm că cei peste 7500 de angajați beneficiază de apă potabilă curată, în timp ce șase facilități de apă potabilă oferă acces la apă curată și sigură pentru peste 60.000 de persoane din comunitățile din jurul fabricilor noastre. Prin programul nostru de educație privind apa, parte a Nestlé for Healthier Kids, am comunicat și beneficiile gestionării potrivite a utilizării apei mai multor zeci de mii de copii.

CSV 2023