Sort by
Sort by

Conservarea și restaurarea pe termen lung a pădurilor

Conservarea și restaurarea pe termen lung a pădurilor

Drumul către lanțuri de aprovizionare fără defrișări este doar un punct de plecare. 

Trebuie să luăm măsuri pentru a ajuta la menținerea pădurilor și la restaurarea pădurilor degradate și a ecosistemelor naturale, respectând în același timp drepturile popoarelor indigene, comunităților locale și promovând mijloace de trai durabile. 

Viziunea orientată către viitor este esențială. Ne propunem să prevenim defrișările și degradările de terenuri, în loc să acționăm reactiv. În acest scop, identificăm zonele cu riscuri viitoare prin intermediul unei metodologii de Forest Footprint și implicăm furnizorii noștri pentru a lua măsuri preventive acolo unde este necesar.  

În cazul în care degradarea pădurilor s-a produs deja, ne-am stabilit un obiectiv ambițios de reîmpădurire: prin Global Reforestation Program, ne propunem să creștem 200 de milioane de copaci până în 2030 în și în jurul fermelor de unde ne procurăm ingredientele cheie.  

Ambiția noastră este de a face din conservare și restaurare practici standard în întregul lanț de aprovizionare. 

O abordare proactivă în ceea ce privește reîmpădurirea

37 milioane
12.4 milioane
2023

 

Planul Nestlé de sprijinire a conservării pădurilor 

Achiziționăm ingredientele noastre cheie de la fermieri și furnizori. Cum putem încuraja conservarea și restaurarea pe termen lung a pădurilor? 

Lucrăm pentru: 

  • Obținerea angajamentelor din partea furnizorilor de a identifica și conserva pădurile existente 
  • Recunoașterea și respectarea drepturilor terenurilor popoarelor indigene și comunităților locale 
  • Folosirea datelor satelitare pentru a cartografia amprenta noastră forestieră și zonele de risc viitoare 
  • Investirea în proiecte de conservare și restaurare a pădurilor în și în jurul lanțurilor noastre de aprovizionare 
  • Sprijinirea mijloacelor de trai durabile, prin achiziționarea de bunuri la un preț premium și cumpărarea în cantități mai mari de la furnizori durabili 
  • Co-investirea în practici agricole regenerative precum agroforesteria și intercultura 
  • Parteneriat cu coaliții la nivel industrial pentru conservarea ecosistemelor de valoare înaltă 

Ajutând în mod proactiv la prevenirea defrișărilor 

Un viitor Forest Positive implică adoptarea metodelor de agricultură regenerativă care lucrează în armonie cu conservarea pădurilor. Privirea către viitor este esențială în acest proces - anticiparea locurilor în care trebuie să ne concentrăm eforturile de conservare, în loc să reacționăm la probleme  

Lucrăm pentru identificarea riscurilor viitoare pentru păduri și alte terenuri din apropierea lanțurilor noastre de aprovizionare prin intermediul unui exercițiu global Forest Footprint. Apoi implicăm furnizorii noștri direcți să ia măsuri preventive acolo unde este necesar.  

Respectarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor 

Recunoașterea și respectarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor reprezintă un pas critic în realizarea lanțurilor de aprovizionare durabile și este una dintre cele 10 probleme majore privind drepturile omului ale Nestlé. Prin urmare, este crucial ca abordarea noastră să pună drepturile lor în prim-plan. 

Lucrăm pentru a găsi modalități de a integra o protecție suplimentară pentru drepturile acestea de proprietate în abordarea noastră. În 2023, am publicat planul nostru de acțiune privind drepturile de proprietate ale popoarelor indigene și comunităților locale. 

Sprijinirea mijloacelor de trai durabile 

Sărăcia este unul dintre principalii factori care conduc la defrișare, așa că sprijinirea mijloacelor de trai durabile este centrală în eforturile noastre. 

Pentru a contribui la conservarea pădurilor, fermierii mici și comunitățile lor trebuie să fie stimulați și împuterniciți să îmbunătățească practicile agricole și să contribuie la conservare și restaurare.  

Acești fermieri se confruntă uneori cu provocări specifice, cum ar fi randamente scăzute sau arbori în vârstă, și pot defrișa pădurile pentru a cultiva mai multe culturi, a-și hrăni familia sau a câștiga mai mult. Provocarea viitorului lumii este de a produce mai multă hrană pe o suprafață mai mică, deci este crucial ca acești fermieri să fie incluși și să beneficieze de un lanț de aprovizionare mai rezistent.  

Instruirea în bune practici agricole poate face o mare diferență în ajutarea fermierilor să îmbunătățească randamentele și veniturile. De asemenea, co-investim în echipamente, oferim acces la finanțare, contribuim la reducerea costurilor de producție și ajutăm la diversificarea surselor lor de venit. 

Accelerarea veniturilor 

Am lansat un program de accelerare a veniturilor în Côte d'Ivoire, prin intermediul Nestlé Cocoa Plan. Scopul programului este de a aborda riscurile muncii copiilor prin motivarea financiară și sprijinirea schimbării în gospodăriile de cultivare a cacao și de a-i ajuta să obțină un venit suficient pentru trai. Acest lucru se realizează prin acordarea unei stimulente financiare, plătite direct familiei de fermieri de cacao prin intermediul serviciilor de bani mobile. Programul include și un stimulent pentru desfășurarea activităților de agroforesterie și plantarea de arbori forestieri și pomi fructiferi.  

Sprijinirea mijloacelor de trai durabile

Programul nostru global de refacere a pădurilor 

Gestionăm activitățile noastre de refacere a pădurilor prin intermediul Global Reforestation Program. Proiectele din cadrul acestui program includ creșterea arborilor pentru refacerea peisajelor naturale ale pădurilor, introducerea sistemelor de agroforesterie pentru culturi potrivite (cum ar fi cacao și cafea) și sprijinirea altor activități de refacere a ecosistemelor naturale. 

Aceste proiecte au ca scop crearea de beneficii comune, cum ar fi îmbunătățirea sănătății solului și conservarea apei, refacerea terenurilor degradate, contribuția la biodiversitate, reducerea schimbărilor climatice și sprijinirea mijloacelor de trai locale și a drepturilor popoarelor indigene și comunităților locale. 

Pentru a ne asigura că arborii plantați supraviețuiesc și prosperă, urmăm un ciclu de proiect de 10-20 de ani pentru fiecare intervenție, care include evaluări la nivel de țară și proiect și implicarea părților interesate. Acest lucru asigură selectarea atentă a fiecărui proiect și locație și implementarea monitorizării pe termen lung a impactului.  

Pentru fiecare proiect, procesele de verificare sau certificare asigură implementarea și respectarea unui set robust de principii de bune practici în domeniul carbonului. 

Colaborăm cu experți globali în plantarea de arbori, cum ar fi One Tree Planted și PUR Projet, precum și cu inițiative de contabilitate a carbonului, Biodiverse Carbon și South Pole. Împreună, am pus bazele unui program pe termen lung, credibil și robust.  

Nestlé Scope 3 Removals Framework ne permite să identificăm soluțiile potrivite pentru climă în care să investim și să le implementăm în colaborare cu partenerii și furnizorii noștri de-a lungul lanțului nostru de valoare.  

Programul nostru global de refacere a pădurilor

Plantarea de arbori pentru captarea carbonului 

În Columbia, un program își propune să planteze 7,5 milioane de arbori pe parcursul celor 20 de ani de viață. Un alt program își propune să planteze 660.600 de arbori, acoperind o suprafață de 36.916 hectare, inclusiv terenurile utilizate de 6.225 de cultivatori de cafea. 

În Nicaragua, lucrăm pentru a planta 8,6 milioane de arbori, în timp ce în Honduras implementăm un proiect de refacere a pădurilor pe o perioadă de 20 de ani, care își propune să planteze 5 milioane de arbori în primii șase ani. 

Citește mai multe despre progresul nostru de refacere a pădurilor.

Pădure de bambus
CSV 2023