Sort by
Sort by

Venitul de trai și salariul minim

Femeile africane și un copil

Veniturile de trai joacă un rol important în construirea comunităților reziliente și aduc o contribuție pozitivă la un sistem alimentar regenerativ. 

Ne folosim de rolul pe care îl avem ca o companie globală de alimente și băuturi pentru a ajuta la facilitarea și susținerea comunităților reziliente construite pe baze solide și durabile. Inițiativa noastră Living Wage Initiative acoperă toți angajații direcți, în timp ce lucrăm și pentru îmbunătățirea mijloacelor de trai ale familiilor de fermieri din întregul nostru lanț de aprovizionare. 

Am investit în inițiative care ajută fermierii să îmbunătățească productivitatea, să aibă acces la capital și să-și diversifice veniturile. Aceste planuri se bazează pe principiul răspândirii practicilor de agricultură regenerativă care respectă mediul înconjurător, susțin biodiversitatea și previn defrișările, în timp ce ajută la creșterea randamentelor și îmbunătățirea mijloacelor de trai ale fermierilor.   

Având în vedere că veniturile de trai sunt identificate ca una dintre cele 10 probleme majore de drepturi umane, am colaborat cu organizația non-profit Sustainable Food Lab pentru a crea un plan de acțiune care abordează în continuare această problemă - și vom raporta detalii despre implementarea sa în 2025. Abordăm salariul minim pe economie pentru angajații noștri într-un plan de acțiune separat.  

Calea către venituri de trai mai bune 

157157
100 %
17144

Susținerea fermierilor și a comunităților din care fac parte

Prin intermediul Nescafé Plan și Nestlé Cocoa Plan, investim în inițiative care ajută fermierii de cafea și cacao să îmbunătățească randamentul culturilor, să oprească defrișările și să implementeze practici de agricultură regenerativă care protejează resursele de apă și îmbunătățesc sănătatea solului și fertilitatea acestuia. 

Principalele noastre acțiuni privind veniturile de trai

 • Consolidarea abordării noastre de evaluare a riscurilor  
 • Implementarea programelor dedicate de venituri de trai în cacao, cafea și produse lactate ca materii prime prioritare pentru acest plan de acțiune  
 • Alinierea abordării noastre privind veniturile de trai în toate materiile prime prioritare  
 • Colaborarea cu colegii și părțile interesate pentru a ajuta la abordarea problemelor sistemice și dezvoltarea unor abordări și instrumente comune pentru susținerea veniturilor de trai  
 • Creșterea gradului de conștientizare și susținerea veniturilor suficiente în sectoarele în care Nestlé este implicată, începând cu materiile prime prioritare. 

Principalele noastre acțiuni privind salariul minim  

 • Continuăm Living Wage Program pentru angajații Nestlé din întreaga lume  
 • Lansăm programe pilot pentru salariul minim pentru furnizorii noștri  
 • Colaborăm și susținem furnizorii direcți prioritizați pentru a aborda riscurile și impactul salariului minim pe economie în propriile lor operațiuni  
 • Colaborăm cu colegii și părțile interesate pentru a ajuta la abordarea problemelor sistemice și dezvoltarea unor abordări și instrumente comune privind tema salariului minim pe economie. 

Programul de accelerare a veniturilor ajută fermierii de cacao să obțină un venit de trai 

Programul de accelerare a veniturilor din cadrul Nestlé Cocoa Plan recompensează fermierii nu doar pentru cantitatea și calitatea boabelor lor de cacao, ci și pentru adoptarea practicilor care aduc beneficii mediului înconjurător și comunității lor. Prin intermediul unui mix de stimulente financiare și programe de instruire, facilităm și oferim stimulente fermierilor și familiilor lor pentru a reduce decalajul către veniturile suficiente și, în același timp, pentru a aborda riscurile legate de exploatarea prin muncă a copiilor.

Abordarea decalajului de venituri din comunitățile cultivatoare de cafea   

Nescafé Plan (pdf, 9Mb) a fost lansat în 2010 ca inițiativă globală de sustenabilitate a acestui brand. În 2022, Nescafé Plan a anunțat un program pilot de sprijin financiar în Mexic, Coasta de Fildeș și Indonezia pentru a ajuta fermierii să accelereze tranziția către agricultura regenerativă. Activitățile includ:

 • Stimulente financiare condiționate de adoptarea practicilor de agricultură regenerativă  
 • Protecție a veniturilor prin utilizarea asigurărilor meteo  
 • Acces crescut la linii de credit pentru fermieri. 

Sprijinirea inovației și antreprenoriatului

Practici agricole mai bune pot îmbunătăți randamentul culturilor. De exemplu, tăierea poate îmbunătăți sănătatea și rezistența la boli a culturilor de cacao, rezultând o creștere a randamentului de trei până la patru ori. În același timp, Nescafé Plan distribuie fermierilor mai mulți puieți de cafea rezistenți la condițiile climatice și cu randament mai mare. Planul oferă instruire specială pentru fermieri - inclusiv pentru femeile fermier - pentru a cultiva spiritul antreprenorial.   

De asemenea, ajutăm fermierii să acceseze capital pentru a investi în afacerile lor atunci când este nevoie (de exemplu, prin co-investiții în agricultura regenerativă sau prin Village Savings și Loans Associations). De mulți ani încurajăm familiile de fermieri să-și diversifice veniturile, de exemplu, prin cultivarea altor culturi sau creșterea animalelor. Acest lucru ajută la reducerea expunerii lor la volatilitatea pieței, boli ale culturilor sau secetă și îmbunătățește fluxul de numerar între recoltele culturii principale. În 2022, am introdus, de asemenea, programe inovatoare de stimulente pentru a ajuta fermierii să atingă un venit suficient (vezi mai jos).  

Monitorizăm progresul nostru - în practici economice, îmbunătățiri la nivel social și beneficii pentru mediu - în parteneriat cu Rainforest Alliance.

Doi fermieri culegând fructe din copac
CSV 2023