Sort by
Sort by

Împuternicirea femeilor

Angajati care discuta

Împuternicirea femeilor este o componentă cheie a strategiei noastre.

Scopul nostru este de a ne asigura că femeile se simt susținute, apreciate și respectate. Lucrăm pentru a echilibru de gen la nivelul forței noastre de muncă și pentru crea diversitatea de gen la nivel de leadership. Ca rezultat, proporția de femei cu roluri de conducere, inclusiv posturi executive este în creștere.  

Planul de accelerare a echilibrului de gen își propune să mărească proporția femeilor la nivelul celor 200 de posturi de conducere existente la nivelul companiei. Monitorizăm cu atenție planificarea succesiunii pentru a menține candidații potriviți pentru posturile noastre critice desfășurării afacerilor și oferim sprijin pe parcurs. Oferim, de asemenea, îndrumare în carieră prin intermediul Foii de parcurs pentru dezvoltarea liderilor seniori (Programul de mentorat corporativ, Centrul de evaluare a dezvoltării liderilor seniori și Programul de senior executive).  

Ne orientăm către noua generație prin parteneriate cu organizații non-profit, finanțând burse de studiu concepute pentru a dezvolta abilități de afaceri și organizând competiții și oferind mentorat pentru tinerele antreprenoare. Acestea se adaugă la eforturile noastre mai largi de susținere a tinerilor, oferind oportunități de ucenicie, mentorat și stagii de pregătire.

La nivelul comunităților agricole care cultivă și procesează materiile prime, derulăm proiecte pentru a îmbunătăți perspectivele economice, sociale și culturale ale femeilor. Aceste programe urmăresc să crească productivitatea fermelor, să se construiască afaceri mai bune și crește condițiile de trai.

O mai bună raportare la comunitatea pe care o deservim 

45.3 %
30.2 %
100 %

Împuternicirea femeilor în lanțul nostru valoric

Suntem mândri de progresele pe care le-am făcut până acum pentru a sprijini împuternicirea femeilor, în special în cadrul propriei noastre forțe de muncă. Suntem hotărâți să menținem acest ritm. Pentru a atinge acest obiectiv, ne inspirăm și din acțiunile altor companii, colaborând pentru a putea progresa în mod colectiv. Cu toate acestea, știm că mai sunt multe de făcut, în special la nivelul lanțurilor noastre de aprovizionare. Sublinierea importanței continuării studiilor, susținerea veniturilor femeilor, desfășurarea de programe personalizate de formare agricolă, toate fac parte din eforturile noastre de a sprijini femeile, familiile lor și comunitățile din care fac parte. De exemplu, mii de femei din Pakistan au fost instruite în lanțul nostru de aprovizionare cu produse lactate începând din 2015. Ne angajăm să promovăm emanciparea femeilor - agenții cheie ai tranziției către un sistem alimentar regenerativ. 

Angajat în laborator

Abordarea subiectelor sensibile

Revizuim în mod constant politicile și documentele de îndrumare pentru a ne asigura că reflectă cea mai recentă gândire asupra problemelor sensibile. Exemple includ Politica noastră împotriva discriminării, violenței și hărțuirii la locul de muncă. 

De asemenea, respectăm și Global Guidance for Providing Support în ceea ce privește victimele violenței domestice sau abuzului în familie. 

Femeie angajată

Crearea unei culturi incluzive pentru proaspeții părinți

Susținem proaspeții părinți.  Toți îngrijitorii primari din companie au dreptul la un concediu plătit de minim 18 săptămâni pentru a avea grijă de copii. Îngrijitorii secundari primesc, de asemenea, un concediu de minimum patru săptămâni.

persoană care ține un copil în brațe

Transparența în abordarea modul în care sunt abordate aspecte specifice

Credem cu tărie în transparență și onestitate atunci când vine vorba de revizuirea progresului nostru în raport cu obiectivele stabilite pentru compania noastră. Deschizându-ne în fața criticilor, ne asigură că ne asumăm pe deplin responsabilitatea.

Suntem mândri că Bloomberg Gender Equality Index a premiat Nestlé, pentru al cincilea an consecutiv, pentru transparența noastră în măsurarea disparității de gen și pentru promovarea egalității de gen la locul de muncă. De asemenea, suntem încântați să fim prezenți în European Round Table și să prezentăm cele mai bune practici pentru promovarea diversității și a incluziunii la nivel de industrie.

CSV 2023