Sort by
Sort by

Munca forțată și recrutarea responsabilă

Munca fortata si recrutarea responsabila - Persoană așezată în valuri de țesătură

Peste 27 de milioane de oameni din întreaga lume sunt supuși muncii forțate, în special în industriile cu puține reglementări, care necesită muncă fizică, cum ar fi agricultura. 

Munca forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare ori pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. Nestlé poate juca un rol important în rezolvarea acestei probleme – de exemplu, prin folosirea puterii noastre de influență pentru a promova și asigura practici de recrutare corecte și echitabile. 

Planul nostru de acțiune privind munca forțată și recrutarea responsabilă, una dintre cele 10 probleme majore legate de drepturile omului, ne va ajuta să confirmăm faptul că lucrătorii din lanțurile noastre de aprovizionare sunt protejați. Vom raporta despre implementarea sa până în 2025. 

 

Protejarea drepturilor lucrătorilor 

Abordăm riscul muncii forțate din lanțurile noastre de aprovizionare prin dezvoltarea de programe care vizează identificarea indicatorilor de muncă forțată, cum ar fi practicile de recrutare neetice. Spre exemplu, am sprijinit dezvoltarea unui instrument de due diligence ce are la bază drepturile omului pentru a recruta în mod etic muncitorii din lanțurile de aprovizionare cu ulei de palmier. Acesta poate fi utilizat de toți furnizorii care doresc să recruteze muncitorii în mod responsabil. 

Acțiunile noastre cheie

  • Consolidarea angajamentelor Nestlé privind munca forțată și recrutarea responsabilă în conformitate cu cele mai bune practici existente și emergente  
  • Instruirea angajaților relevanți cu privire la riscurile legate de munca forțată  
  • Consolidarea capacității furnizorilor direcți de a respecta cerințele Nestlé privind munca forțată și recrutarea responsabilă în cadrul Supplier Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD) Assurance Framework 
  • Implicarea și sprijinirea furnizorilor direcți prioritari în luarea de măsuri pentru abordarea riscurilor și impactului muncii forțate în propriile lor operațiuni și lanț de aprovizionare   
  • Identificarea și prioritizarea intervențiilor specifice care abordează riscurile muncii forțate la nivel național și local  
  • Implicarea în abordări colective pentru dezvoltarea mecanismelor de soluționare a plângerilor la nivel comunitar sau guvernamental

Susținerea lucrătorilor din industria uleiului de palmier 

Nestlé se aprovizionează cu ulei de palmier de la peste 80 de furnizori, provenind din peste 20 de țări. Producția sa necesită o muncă intensă, pe întinderi vaste de pământ, adesea în locații îndepărtate.  Lucrătorii sunt expuși la ore lungi de muncă, salarii mici și deplasare restricționată, de multe ori fiind incapabili să pledeze colectiv pentru condiții mai bune de lucru. Industria atrage lucrători migranți,  ce pot fi recrutați în mod neetic sau chiar forțați să plătească taxe excesive pentru a obține un loc de muncă. 

De mai bine de zece ani colaborăm cu furnizori, guverne și organizații neguvernamentale pentru ca drepturile muncii să fie respectate în industria uleiului de palmier. În 2020, am testat un nou cadru de lucru pentru a aborda problema drepturilor la locul de muncă în lanțul nostru de aprovizionare cu ulei de palmier, dezvoltat împreună cu partenerul nostru Verité, înainte de a-l lansa la nivelul întregului nostru lanț de aprovizionare cu ulei de palmier. Acesta face parte din Planul nostru de acțiune privind drepturile de muncă în lanțul de aprovizionare cu ulei de palmier (PDF, 381Kb), valabil până în 2025.

Folosim o abordare dezvoltată de Earthworm Foundation pentru a evalua riscurile de muncă forțată, sclavie și trafic de persoane. Acest instrument digital implică revizuiri detaliate ale fiecărei etape a procesului de recrutare al unei companii, astfel încât să putem evalua experiențele de recrutare ale lucrătorilor străini. Acest lucru ajută la verificarea conformității furnizorilor în raport cu legea. Am început să implementăm acest instrument la furnizorii din Malaysia. 

Nestlé împărtășește instrumente, orientări și abordări practice pentru evaluarea și abordarea muncii forțate în cadrul furnizorilor săi de ulei de palmier, inclusiv înființarea de linii telefonice de asistență pentru lucrători, astfel încât aceștia să poată împărtăși mai ușor plângerile.

Evitarea exploatării prin muncă a lucrătorilor migranți în Turcia

Nestlé este partener în proiectul Fair Labor Association Harvesting the Future (FLA) încă din 2019.  Proiectul urmărește să ajute producătorii să îmbunătățească condițiile de muncă pentru lucrătorii sezonieri care lucrează în diferite industrii alimentare din Turcia și țările învecinate, timp de șase până la opt luni. 

Din obiectivele proiectului fac parte eliminarea muncii periculoase a tinerilor sub vârsta de 18 ani, consolidarea unui sistem de recrutare responsabilă, îmbunătățirea accesului la mecanismele de soluționare a plângerilor, venituri care să asigure un trai decent și abordarea exploatării prin muncă a copiilor. Instruirea oamenilor din lanțul nostru de aprovizionare, precum și susținerea acestora pentru a iniția programe de prevenire a exploatării prin muncă a copiilor se află în centrul proiectului nostru.

Nestlé își folosește amploarea, raza de acțiune și influența pentru a aborda problemele legate de drepturile omului care protejează lucrătorii migranți care se deplasează între diferite țări și industrii alimentare.

Vocea lucrătorilor din aprovizionarea cu pește și fructe de mare

În Thailanda, de unde ne aprovizionăm cu o parte din  necesarul de pește și fructe de mare, colaborăm cu Institutul Issara. Astfel, analizăm practicile de recrutare existente în cadrul comunităților de pescuit și eliminăm aranjamentele nedrepte și lipsite de etică. Issara lucrează cu agențiile de recrutare, organizațiile de bază și cu guvernul pentru a susține drepturile lucrătorii din industria peștelui și a fructelor de mare, asigurându-se ca aceștia își pot exprima în siguranță plângerile și accesa serviciile de remediere. Prin colaborarea noastră cu Issara, dar și cu alți parteneri, furnizorii Nestlé de pește și fructe de mare din Thailanda și-au îmbunătățit practicile de recrutare din 2018. 

Combaterea traficului de persoane 

Sclavia modernă este inacceptabilă și pur și simplu cutremurătoare – se crede că zeci de milioane de oameni din întreaga lume sunt supuși unor aranjamente de muncă coercitive.  Sucursalele Nestlé din Marea Britanie și Australia au colaborat pentru a formula un răspuns comun în fața legislației ambelor țări cu privire la sclavia modernă și la traficul de persoane. Acest raport ne arată nu numai că există deja o abordare comună a acelorași probleme, ci și că ne putem folosi puterea de influență pentru a avea aceeași viziune, la nivel internațional.  

Nestlé se angajează să identifice și să elimine practicile de lucru coercitive și încălcările drepturilor omului în cadrul fu