Sort by
Sort by

Drumul către Forest Positive

Drumul către Forest Positive

Lansată în iunie 2021, strategia noastră Forest Positive se bazează pe munca noastră de zece ani pentru a pune capăt defrișărilor în lanțurile noastre de aprovizionare.  

În întreaga lume, pădurile dispar într-un ritm alarmant, dar Forest Positive este mult mai mult decât o  gestionare a riscurilor de defrișare în lanțul nostru de aprovizionare. În schimb, reprezintă o abordare mai amplă care își propune să aibă un impact pozitiv în întregul peisaj de aprovizionare, recunoscând rolul esențial jucat de pădurile lumii și ecosistemele naturale.  

Strategia noastră își propune să contribuie la conservarea și refacerea pădurilor, protejarea habitatelor naturale și promovarea mijloacelor de trai durabile și respectarea drepturilor omului și ale terenurilor. Aceasta include împuternicirea popoarelor indigene și a comunităților locale să fie păzitori ai ecosistemelor naturale critice. 

Prin colaborarea sub forma de parteneriat în industria alimentară și dincolo de aceasta, putem continua să contribuim la construirea unui viitor pentru păduri care să fie pozitiv pentru oameni și planetă.  

Conservarea și refacerea pădurilor și a altor ecosisteme naturale cheie fac, de asemenea, parte din Net Zero Roadmap

Mijloacele de trai durabile și respectarea drepturilor omului fac parte din Cadrul și Planul nostru privind Drepturile Omului

Citiți mai multe despre Programul nostru Global de Refacere a Pădurilor - o serie de proiecte care își propun să crească 200 de milioane de copaci până în 2030. 

Progresele Nestlé în abordarea defrișării și protejarea drepturilor omului au fost recunoscute de clasamentul Forest500 din 2023. Acest lucru a plasat compania aproape de vârful listei performanțelor din sectorul privat. 

Progresul Forest Positive

99.1 %
200  million
15

Strategia noastră Forest Positive

Pentru a atinge obiectivul nostru, trebuie mai întâi să înțelegem și să abordăm factorii care conduc la defrișare în cazul principalelor noastre materii prime cu risc de defrișare. Apoi, examinăm lanțurile noastre de aprovizionare în contextul peisajelor din care fac parte, urmărind o abordare responsabilă și holistică de care să beneficieze și ecosistemul mai larg.

Pentru a consolida strategia noastră, am creat un Forest Positive External Advisory Council. Consiliul este format din experți independenți din societatea civilă, mediul academic și organizații tehnice. Acest lucru ne ajută să dezvoltăm o abordare transparentă, credibilă și bazată pe știință. Urmărim recomandările și progresul implementării acțiunilor Consiliului într-un raport public. Citiți raportul nostru Nestlé Forest Positive External Advisory Council 2021-2022.

Towards a Forest Positive Future
CSV 2023