Sort by
Sort by

Gestionarea durabilă a apei în operațiunile noastre

Fabrica Nestlé înconjurată de câmpii

Apa este fundamentală pentru operațiunile noastre și este o resursă vitală pentru toată lumea. Protejarea apei se află în centrul eforturilor noastre de a construi o afacere mai eficientă.

Am implementat programe de îmbunătățire continuă a eficientizării folosirii apei în fabricile noastre și am redus în mod constant cantitățile de apă, chiar dacă volumele de producție cresc.

Ca atare, abordarea noastră în ceea ce privește administrarea apei trebuie să fie locală sau bazată pe context. Folosim diverse seturi de date disponibile public, din patru surse independente, pentru a evalua stresul hidric în locațiile fabricilor noastre. Fiecare locație primește un scor, permițându-ne să întocmim o Listă a locațiilor care contează (Where It Matters, WIM) pentru a prioritiza acțiunile.

Abordarea noastră bazată pe context implică o foaie de parcurs în trei pași de la nivel local la nivel mai larg al bazinului hidrografic: cerințe de conformitate ca cerințe minime, adoptarea celor mai bune practici în gestionarea resurselor de apă și acțiunea colectivă de-a lungul peisajelor.

Nestlé efectuează evaluări recurente ale resurselor locale de apă și ale utilizării apei în interiorul și în afara fabricilor noastre, analizând inclusiv potențialele riscuri. Dialogăm constant cu părțile interesate și monitorizăm îndeaproape rezultatele cercetărilor externe.

Progresul nostru către îmbunătățirea eficienței apei din operațiunile noastre 

97.10 milioane m3
100 %
2.38 milioane m3

Managementul integrat al resurselor de apă în operațiunile noastre

Căutăm în mod constant să îmbunătățim eficiența utilizării apei în fabricile noastre, monitorizând cantitățile de apă și calitatea acesteia în fiecare dintre ele. Promovăm reciclarea și reutilizarea apei acolo unde este posibil și monitorizăm îndeaproape calitatea apei pe care o deversăm. Această abordare de diligență asigură conformitatea cu reglementările și oferă un nivel de încredere că ecosistemele în aval sunt protejate.

Instrumentul nostru digital de evaluare și monitorizare a conformității oferă o asigurare suplimentară că fabricile noastre îndeplinesc standardele exigente ale Nestlé Environmental Requirements (NER) pentru calitatea apei.

Protejarea apei în baza unor informații primite în timp real

Ne propunem întotdeauna să folosim apa în cele mai eficiente moduri posibile. De aceea, în 2019, am început să instalăm tehnologia Aquassay în fabricile noastre pentru a monitoriza apa de la sursă până la deversare. Tehnologia îi ajută pe managerii fabricii să identifice în timp real zonele care necesită îmbunătățire.

Nestlé utilizează tehnologia de monitorizare a apei în fabricile sale pentru a contribui la protejarea apei, folosind informa

Colaborarea și adoptarea standardului Alliance for Water Stewardship (AWS) pentru o mai bună guvernare a apei

Standardul Alliance for Water Stewardship (AWS) este primul standard global pentru măsurarea gestionării responsabile a apei în funcție de criteriile sociale, de mediu și economice.  

AWS oferă un cadru aplicabil la nivel global, care permite utilizatorilor majori de apă să înțeleagă impactul consumului de apă și să colaboreze în mod transparent pentru gestionarea durabilă a apei.

Standardul AWS ajută adoptarea celor mai bune practici la nivelul locațiilor, pentru a aborda riscurile hidrice și pentru a asigura acțiuni responsabile de gestionare a apei pentru toate părțile interesate.  

Nestlé aplică standardul Alliance for Water Stewardship Standard pentru a promova standarde înalte de gestionare a apei în cadrul operațiunilor sale.

Certificare AWS

Procesul de certificare AWS asigură buna colaborare, la nivel extins, între părțile interesate locale. De asemenea, promovează utilizarea responsabilă a resurselor de apă, aducând beneficii comunităților locale din punct de vedere social și economic și sprijinind progresul sustenabil în domeniul apei și sănătatea bazinelor hidrografice.

Aceasta conduce la o mai bună înțelegere a provocărilor locale privind gestionarea resurselor de apă și la acțiuni colective cu impact semnificativ – abordări vitale pentru managementul durabil al resurselor de apă.

Vrem ca toate locațiile Nestlé Waters să fie certificate în conformitate cu standardul Alliance for Water Stewardship (AWS) pâna în 2025.

CSV 2023