Sort by
Sort by

Peisaje durabile

Peisaje durabile

Pe lângă prevenirea defrișării și refacerea pădurilor în lanțurile noastre de aprovizionare, contribuim și la refacerea ecosistemelor în peisajele mai largi de unde provin ingredientele noastre cheie. 

Fermele din lanțurile noastre de aprovizionare nu sunt izolate - ele fac parte din economii locale mai largi, cu multiple industrii și utilizări ale terenurilor. De aceea, trebuie să acționăm și să aplicăm strategii integrate care să ajute la abordarea mai multor factori care duc către defrișare în regiunile cheie de unde ne procurăm materiile prime. 

Prin unirea forțelor cu sectorul privat, guvernele, micii fermieri și popoarele indigene și comunitățile locale, putem contribui la realizarea viziunii unui sistem agricol regenerativ și echitabil. 

Activități derulate în mediul înconjurător

15
CHF 4.3 milioane
1500

 

Ne extindem mai departe de lanțul de aprovizionare  

Lucrul la nivel de peisaj este complex, dar credem că este necesar pentru a avea un impact semnificativ. Aici se intersectează beneficiile potențiale pentru biodiversitate, gestionarea apei, drepturile omului, schimbările climatice și mijloacele de trai durabile.  

Acest lucru înseamnă că trebuie să lucrăm foarte aproape cu alte părți interesate pentru a ne atinge obiectivele. Iată câteva dintre acțiunile pe care le întreprindem: 

  • Susținerea inițiativelor durabile la nivel de peisaj în programele noastre strategice de achiziții 
  • Concentrarea achizițiilor pentru bunuri provenite din peisaje care demonstrează practici durabile 
  • Susținerea inițiativelor active de conservare și refacere în peisaje prioritare 
  • Susținerea inițiativelor de mijloace de trai ale fermierilor mici în peisaje prioritare 
  • Participarea la dezvoltarea mecanismelor de finanțare durabilă. 

Ajutând la conservarea și refacerea Rezervației Forestiere Cavally  

În 2020, Nestlé a început o colaborare cu Ministerul Apelor și Pădurilor din Coasta de Fildeș și Earthworm Foundation pentru a ajuta la conservarea și refacerea Rezervației Forestiere Cavally. În primii trei ani (2020-2023), proiectul a dus la o reducere semnificativă a defrișării, regenerării naturale și refacerii a aproape 1.500 de hectare. 

În 2023, proiectul Cavally a intrat într-o nouă fază, beneficiind de sprijinul suplimentar al noilor parteneri pentru a obține un impact mai mare. Acești parteneri includ Swiss Federal Administration (SECO) prin intermediul Swiss Platform for Sustainable Cocoa (SWISSCO), precum și companiile Touton și Cocoasource. 

Pe lângă conservarea pădurii, proiectul își propune să consolideze reziliența comunităților din zona periferică a pădurii și să îmbunătățească transparența și trasabilitatea lanțului de aprovizionare cu cacao și cauciuc. 

Soluții bazate pe natură și finanțare verde 

Landscape Enterprise Networks – the LENs program – este o metodologie destinată achiziționării și comercializării de soluții concentrate pe natură care reduc riscul la nivel de companie, în timp ce îmbunătățesc sănătatea unui peisaj. 

Principul este simplu. Companiile și alte organizații au nevoie de soluții care pleacă din natură, iar proprietarii de terenuri și fermierii sunt capabili să ofere aceste lucruri. Prin cooptarea mai multor părți, LENS permite companiilor să finanțeze inițiative benefice mediului înconjurător într-un mod mai eficient decât s-ar putea realiza pe cont propriu. 

De la un singur proiect în Cumbria, LENs s-a extins odată ce partenerii săi au pus în practică acest principiu prin mai multe inițiative în Regatul Unit și Europa. De exemplu, LENs s-a dezvoltat cu succes în estul Angliei, o zonă importantă pentru aprovizionarea cu grâu pentru cereale și hrană pentru animale de companie, în 2021. Aici, Nestlé Purina PetCare și Nestlé Cereal Partners UK colaborează cu companii de apă și autorități locale, finanțând împreună peste 60 de fermieri și manageri de terenuri pentru a introduce măsuri bazate pe natură pe o suprafață de peste 10.000 de hectare de teren.  

Alte proiecte sunt în desfășurare în Italia, Ungaria și Polonia. 

Ajutând la conservarea și refacerea Rezervației Forestiere Cavally 

Parteneriate pentru un impact mai mare 

Nu putem crea peisaje durabile singuri. Nestlé colaborează cu parteneri pe întregul lanț de aprovizionare și cu coaliții la nivel de industrie, cum ar fi Consumer Goods Forum (CGF), Forest Positive Coalition și One Planet Business for Biodiversity, pentru a contribui la conservarea ecosistemelor de înaltă valoare.  

Împreună, investim în inițiative peisagistice pentru a pune capăt defrișării și a promova metodele de agricultură regenerativă în zone evaluate ca fiind cu un risc ridicat de defrișare. 

Ca parte a implicării noastre în CGF Forest Positive Coalition, suntem implicați în mai multe inițiative peisagistice legate de uleiul de palmier, celuloză, hârtie și soia.  

În 2021, la COP26, Coaliția a lansat Landscape Engagement Ambition pentru a transforma zonele de producție peisagistică de o dimensiune echivalentă cu amprenta de producție combinată a membrilor Coaliției într-o zonă pozitivă pentru pădure până în 2030. 

Nestlé colaborează cu partenerii pentru a planta milioane de copaci
CSV 2023