Sort by
Sort by

Abordarea noastră privind identificarea și abordarea riscurilor privind drepturile omului

Abordarea Nestle privind drepturile omului este concepută pentru a avea un impact pozitiv asupra oamenilor, comunităților și

O tranziție justă către un sistem alimentar regenerativ solicită o abordare complexă care pune oamenii pe primul loc. Cadrul nostru privind drepturile omului asigură o fundație solidă. 

Ne-am angajat să respectăm și să promovăm drepturile omului în operațiunile noastre și în lanțurile noastre de aprovizionare.  

Am identificat cele mai mari 10 probleme legate de drepturile omului cu care ne confruntăm în Human Rights Framework and Roadmap. Planurile de acțiune pe care le-am dezvoltat ne vor ajuta să abordăm fiecare dintre aceste probleme, cu scopul de a consolida și mai mult abordarea noastră, precum și de a monitoriza cu atenție implementarea lor și de a raporta progresul nostru în întregul lanț valoric. 

Identificarea posibilelor încălcări ale drepturilor omului 

40 +
1944
282532

Human Rights Framework      

Human Rights Framework își propune să îmbunătățească nivelul nostru de diligență în întregul lanț valoric, în timp ce întărește impactul nostru pozitiv pe teren către o tranziție justă spre un sistem alimentar regenerativ.  

Prin încorporarea drepturilor omului în cadrul organizației noastre și evaluarea riscurilor privind drepturile omului pe teren, acest document oferă baza pentru o abordare mai strategică în scalarea eforturilor noastre privind drepturile omului, monitorizarea realizărilor și deschiderea în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm. 

Chart Nestle

Înțelegerea problemelor majore cu care ne confruntăm 

Problemele majore sunt zonele pe care le-am identificat ca fiind drepturi ale omului expuse cel mai mult la impactul negativ sever asupra oamenilor prin activitățile noastre sau relațiile noastre de afaceri. 

Ele sunt impactate de evaluările impactului asupra drepturilor omului (HRIA) efectuate între 2009 și 2017 și de metodologia de evaluare a riscurilor privind drepturile omului (HRRA) pe care am dezvoltat-o în cursul anilor 2020 și 2021, precum și de procesele noastre consolidate de audit, monitorizare și soluționare a plângerilor prin intermediul platformei Speak Up.

10 probleme majore: 

 • Munca în rândul copiilor și accesul la educație  
 • Munca forțată și recrutarea responsabilă  
 • Venitul și salariul decent  
 • Echitatea de gen, interzicerea discriminării și a hărțuirii 
 • Siguranța și sănătatea la locul de muncă  
 • Dreptul la liberă asociere și negociere colectivă  
 • Dreptul la apă și igienă  
 • Drepturile terenurilor popoarelor indigene și comunităților locale  
 • Protecția datelor și confidențialitatea  
 • Dreptul la hrană și accesul la diete nutritive, accesibile și adecvate 

Planuri de acțiune pentru problemele majore 

Am dezvoltat planuri de acțiune pentru cele zece probleme majore. Aceste planuri articulează strategia noastră de evaluare, abordare și raportare a fiecărei probleme semnificative, definind ceea ce trebuie să facem în întregul nostru lanț de aprovizionare, precum și ce acțiuni colective pot fi întreprinse. Pe măsură ce implementăm aceste planuri de acțiune și le integrăm în strategiile noastre de aprovizionare, cum ar fi Planul Nestlé Cocoa Plan, Planul Nescafé 2030 și strategia noastră pentru produse lactate, ne propunem să raportăm progresul până la sfârșitul anului 2025.

Lista completă a planurilor noastre de acțiune pentru probleme majore legate de drepturile omului poate fi găsită aici

 

Implicarea părților interesate pe teren 

Ne propunem să colaborăm cu aceste grupuri pentru a îmbunătăți înțelegerea noastră asupra cauzelor profunde ale problemelor legate de drepturile omului pe teren. 

Muncitori dând lectii sătenilor
 • Farmers in our supply chain and their families
 • Workers in our supply chain, including at farm level
 • Communities in and around our operations and supply chains, including women and children
 • Our employees and on-site contractors
 • Consumers

Facilitarea drepturilor omului 

Respectarea și promovarea drepturilor omului trebuie integrate cu atenție în modul în care afacerile funcționează. Pentru a îmbunătăți abordarea noastră de diligență, am identificat cinci factori cheie care sunt esențiali pentru a ne ajuta să abordăm cele mai grave probleme legate de drepturile omului cu care ne confruntăm. 

1 Guvernanță și oferirea de stimulente  

Integram drepturile omului la toate nivelurile structurii noastre de guvernanță. 

2 Politici și sisteme de control  

Valorificăm politicile și sistemele noastre de control pentru a încorpora drepturile omului în întreaga organizație. 

3 Engagement și advocacy  

Colaborăm cu părțile cheie interesate și susținem adoptarea unei legislații inteligente privind diligența și acțiunea colectivă pe teren. 

4 Parteneriate strategice  

Colaborăm cu organizații de referință și cu organizații care acționează direct pe teren. 

5 Transparență și raportare  

Oferim un nivel ridicat de transparență cu privire la progresul pe care îl realizăm și la provocările cu care ne confruntăm. 

CSV 2023