Sort by
Sort by

Colaborăm pentru susținerea măsurilor împotriva schimbărilor climatice

Colaborăm pentru susținerea măsurilor împotriva schimbărilor climatice

Unde sunt mulți, puterea crește. Colaborăm cu numeroși parteneri pentru a promova măsurile de combatere a schimbărilor climatice și aduce o contribuție pozitivă. 

Acest lucru reprezintă o parte esențială a îndeplinirii Net Zero Roadmap, contribuind la crearea cadrelor și condițiilor adecvate, necesare reducerii emisiilor de carbon. 

Toate activitățile Nestlé de comunicare instituțională privind clima se aliniază cu obiectivele Acordului de la Paris. Aici sunt incluse și demersurile noastre privind asociațiile de business și coalițiile din care facem parte. 

Oferim îndrumări specifice echipelor noastre de pe piața locală pentru a ne alinia activitățile de comunicare instituțională și activitățile de implicare externă la obiectivele Acordului de la Paris, prin Politica noastră privind interacțiunile transparente cu autoritățile publice.

Dezvăluirea practicilor noastre de comunicare instituțională este esențială pentru a spori transparența și încrederea. De aceea, salutăm dezvoltarea Global Standard on Climate Responsible Lobbying și îl folosim pentru a ghida publicare raportului anual Nestlé Climate Advocacy Industry Associations Review. Acesta include: 

 • Prioritățile noastre de comunicare instituțională în domeniul climei 
 • Membrii Nestlé S.A. și o evaluare a măsurii în care pozițiile lor sunt aliniate cu obiectivele Acordului de la Paris 
 • Procesul nostru de abordare a nealinierilor 
 • Ghidul Nestlé privind politicile climatice, în ajutorul echipelor noastre 
 • Structura noastră de guvernanță pentru activitățile de comunicare instituțională în domeniul climei 
 • Link-uri utile  
 • Exemple de activități Nestlé de comunicare instituțională la nivel global și regional

Stabilirea unei agende clare privind clima 

Așa cum este prevăzut în Nestlé's Net Zero Roadmap, vom susține în continuare politicile guvernamentale ambițioase și pleda pentru leadership-ul în sectorul privat, pentru a ne asigura că toate sectoarele se îndreaptă cât mai rapid către o reducere rapidă și susținută a emisiilor de carbon. Printre domeniile principale de interes se află: 

Prioritățile noastre în comunicarea instituțională:
• Încurajarea formelor mai regenerative de producție agricolă
• Eliminarea riscului de defrișare și sprijinirea restaurării pădurilor
• Facilitarea logisticii mai durabile
• Sprijinirea utilizării energiei electrice și a energiei regenerabile
• Îmbunătățirea comunicării către consumatori
• Promovarea unor ambiții mai mari din partea țărilor și companiilor și a unor reguli corecte și clare pentru stabilirea obiectivelor și raportarea progresului.
În plus, Nestlé susține diverse acțiuni multisectoriale care vizează creșterea procesului de decarbonizare, la nivel multilateral și național.

Combaterea schimbărilor climatice este o responsabilitate colectivă

 • COP 27: Sharm el-Sheikh
  Nestlé a pledat pentru sisteme alimentare regenerative la COP27
 • World Business Council for Sustainable Development
  Nestlé participă în mai multe grupuri de lucru, inclusiv cele dedicate schimbărilor climatice
 • CGF Forest Positive Coalition
  Nestlé este membru fondator.

Exemple de activități de comunicare instituțională 

Nestlé promovează activ acțiunile de adaptare la schimbările climatice 

La nivel global, activitățile includ:  

 • Conferința United Nations Climate Change - contribuim la întâlnirile formale ale Conference of the Parties (COP), inclusiv susținerea unei tranziții juste în sistemele alimentare și agricole, încurajarea împuternicirii unei noi generații de fermieri instruiți în practici regenerative și promovarea divulgării obligatorii a impactului și dependenței corporațiilor de biodiversitate. 

În Europa, activitățile includ: 

Citește raportul Creating Shared Valued 2023