Sort by
Sort by

Agricultura regenerativă

Agricultura regenerativă
Net Zero Roadmap arată că aproape două treimi din emisiile noastre de gaze cu efect de seră provin din agricultură, așadar, o strategie de abordare în acest sens e esențială. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le facem este introducerea conceptului de agricultură regenerativă – o inițiativă cu un potențial incredibil de a ajuta la combaterea schimbărilor climatice, de a sprijini comunitățile și de a proteja, conserva și restaura resursele naturale.

Tranziția către sisteme alimentare regenerative la scară

6.8 %
20 %
50 %
*În 2022, doar următoarele sunt incluse în volumele de agricultură regenerativă: lapte proaspăt, cacao ecuadoriană, cafea verde și legume Libby obținute prin achiziționare directă/Farmer Connect sau pentru Nespresso, cereale Nestlé Nutrition și legume care pot fi urmărite până la nivelul unei ferme/cooperative și materii prime acoperite de inițiativa Living Soils cu Earthworm Foundation pentru Nestlé France. Acesta include toate materiile prime în scop. 

Ce este agricultura regenerativă? 

Agricultura regenerativă este o abordare a agriculturii care își propune să îmbunătățească sănătatea și fertilitatea solului, precum și protejarea resurselor de apă și a biodiversității. Restabilirea sănătății solului ajută la captarea unor niveluri crescute de carbon și ține de biomasa  plantelor. Solurile mai sănătoase sunt, de asemenea, mai rezistente la impactul schimbărilor climatice și pot crește productivitatea culturilor, contribuind la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale fermierilor și la sporirea securității alimentare. 

Principalii piloni ai agriculturii regenerative

 • Biodiversitate, acțiuni colective și zone geografice
  Ne propunem să creștem biodiversitatea plantelor și animalelor deasupra și sub pământ. Viața vegetală poate fi îmbunătățită prin cultivarea unor culturi diversificate, prin intercalarea culturilor sau prin plantarea de plante de acoperire între recolte, în timp ce încurajarea unei vieți animale mai abundente - de la microorganisme la ciuperci, nevertebrate, insecte și păsări - poate contribui la îmbunătățirea ciclurilor de nutrienți, polenizare, fertilitate și productivitate.

  Ecosistemele care există în acest fel de echilibru natural pot, de asemenea, îmbunătăți mijloacele de trai ale fermierilor și le pot crește rezistența la schimbările climatice. De exemplu, ne propunem să plantăm 200 de milioane de arbori până în 2030 în fermele și zonele de unde ne aprovizionăm, cum ar fi arborii care asigură umbra culturilor, oferind plantelor de cacao protecție împotriva elementelor naturale.
  creșterea biodiversității
 • Securitatea și calitatea apei
  Protejarea calității apelor naturale și gestionarea îmbunătățită a resurselor de apă limitate sunt esențiale pentru regenerare. Recunoaștem nevoia de a ne juca rolul în protejarea, restaurarea și reînnoirea surselor de apă: la Nestlé Waters, afacerea noastră de îmbuteliere a apei; pe întregul lanț de aprovizionare agricol și în operațiunile noastre de producție; și în comunitățile în care Nestlé are un impact.

  O abordare mai strategică a irigării - de la irigarea prin aspersie, la irigarea prin picurare - minimizează evaporarea apei în comparație cu irigarea la suprafață. Tehnologia digitală ajută, de asemenea, fermele să înțeleagă când terenul are nevoie de apă, ceea ce poate preveni utilizarea excesivă a acesteia.

  De asemenea, ne propunem să reducem adaosurile chimice în agricultură și să optimizăm fertilizarea organică și controlul biologic al dăunătorilor pentru a reduce pierderile de apă.
  apa curata
 • Sănătatea solului
  Ajutăm la extinderea practicilor agricole care ajută la protejarea sănătății solului și la creșterea materiei organice din sol prin lansarea programului nostru Farmer Connect și a inițiativelor de agricultură regenerativă, lucrând îndeaproape cu până la 500 000 de fermieri și 150 000 de furnizori, precum și cu comunitățile locale.

  Inițiativele includ rotația culturilor, mulciul, îngrășămintele organice și minimizarea lucrărilor de arat. Solurile organic „bogate" sunt mai productive, mențin integritatea terenului împotriva eroziunii solului, rețin mai multă apă și au șansa să stocheze cantități semnificative de carbon.
  o mână de fermier care ține un sol sănătos și roditor
 • Sisteme diverse de culturi și gestionarea animalelor de fermă
  Ne propunem să avem o abordare integrată în ceea ce privește animalele de fermă și să optimizăm pășunatul în sistemele agricole atunci când este fezabil și relevant.

  Agricultura regenerativă este, de asemenea, în centrul eforturilor noastre de a transforma industria lactatelor într-o industrie cu emisii nete zero. Munca noastră include utilizarea agrosilviculturii, prin care se introduc arbori în zonele utilizate pentru pășunatul animalelor - alături de creșterea mixtă a animalelor și culturilor, culturi de acoperire pentru protejarea solului și gestionarea îmbunătățită a gunoiului.

  Beneficiile includ protecția (pentru plante și animale) împotriva soarelui și vântului, fertilizarea organică, gestionarea îmbunătățită a apei și habitat propice altor specii, precum insecte și păsări. Aceste abordări pot oferi, de asemenea, surse suplimentare de venituri agricole.
  animale pe pășune
 • Acțiuni colective pentru zonele naturale
  Practici agricole regenerative pot merge dincolo de fermele individuale către întregi zone geografice pentru a proteja resursele naturale în pericol, prin reglementarea utilizării terenurilor comune, proiecte regionale de refacere a pădurilor, protejarea resurselor de apă comune și crearea de "coridoare" verzi menite să promoveze biodiversitatea.

  Beneficiile pot fi resimțite nu doar de fermieri, ci și de întreaga comunitate în ceea ce privește bunăstarea, profitabilitatea și reducerea emisiilor.
  un râu care traversează un peisaj verde

Agricultura regenerativă la Nestlé

Știm că agricultura regenerativă joacă un rol esențial în îmbunătățirea sănătății solului, restabilirea ciclurilor de apă și sporirea biodiversității. Sistemele alimentare durabile au la bază aceste efecte pozitive și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în ceea ce privește schimbările climatice. De aceea, Nestlé investește 1,2 miliarde de franci până în 2025 pentru a face tranziția agricultura regenerativă de-a lungul lanțului nostru de aprovizionare. 

În 2022, am dezvoltat Nestlé Regenerative Agriculture Framework, ghidat de principii și practici agro-ecologice. Este un model holistic care consideră solul sănătos și bogat organic ca pe un nexus pentru protejarea și restaurarea terenului.   

Strategia noastră începe cu studii pilot în ferme pentru a valida noi tehnologii și soluții bazate pe natură. Pe măsură ce primele încercări au succes, ne extindem în ferme de referință ale „agripreneurilor", adică fermieri antreprenori, în diferite țări și regiuni, deoarece solurile și cerințele climatice diferă. Din fermele de referință, ne propunem să extindem abordarea către comunitatea mai largă a acestora, ajutând la avansarea și îmbunătățirea ulterioară a modelelor lor de afaceri. Planificăm să implementăm această abordare la scară largă prin intermediul programului nostru Farmer Connect. 

Încurajăm, de asemenea, alinierea industriei la cadrele și valorile comune pentru agricultura regenerativă. 

O tranziție justă 

Sistemele alimentare regenerative pun oamenii în centrul atenției, sprijinind soluții potrivite pentru regiunile și culturile lor. De aceea, cei peste 700 de specialiști în achiziții și cei peste 5.500 de angajați de suport ne ajută în această tranziție. Scopul este de a oferi mijloace de trai reziliente și echitabile și de a asigura un loc de muncă demn, care să permită oamenilor din întreaga lume să se susțină pe ei înșiși și familiile lor. 

Drumul către realizarea unor sisteme agricole mai regenerative este pe termen lung. De aceea, continuăm să ajutăm fermierii prin oferirea de investiții, recompensarea practicilor bune și oferirea de îndrumare tehnică și științifică. Acestea, împreună cu respectarea și promovarea drepturilor omului, va contribui la o tranziție justă către sisteme alimentare regenerative.

O persoană în pădure de munte

Lucrăm din greu pentru a sprijini fermierii în tranziția lor către un alimentar regenerativ, prin: 

 • Protejarea și promovarea drepturilor omului 
 • Oferirea de asistență tehnică și științifică de ultimă generație 
 • Oferirea de sprijin pentru investiții 
 • Plata primelor pentru bunurile agricole regenerative 

Programul nostru de accelerare a veniturilor pentru fermierii de cacao și schema noastră pilot de sprijin financiar pentru fermierii de cafea din Mexic, Côte d'Ivoire și Indonezia sunt exemple bune. 

Citește raportul Creating Shared Valued 2023