Sort by
Sort by

Exploatarea prin muncă a copiilor și accesul la educație

Exploatarea copiilor si accesul lor la educatie – copil african care se afla la cursuri in clasa

Abordarea riscurilor legate de exploatarea copiilor prin muncă este o parte esențială a unei tranziții corecte către un sistem alimentar mai echitabil și mai durabil. 

Ne ghidăm după principiul fundamental: toți copiii merită șansa de a învăța și de a crește într-un mediu sigur și sănătos, fără a fi nevoiți să întreprindă o muncă periculoasă în vreun fel sau care interferează cu educația. În acest sens, activitatea noastră se concentrează, în mod principal, asupra riscurilor din cadrul comunităților cultivatoare de cacao. La o scară mai mică, există riscuri și în activități conexe în alte lanțuri de aprovizionare. 

În ianuarie 2022, am anunțat o nou plan de abordare a riscurilor asociate cu exploatarea copiilor prin muncă în producția de cacao. În centrul acestui plan se află un program inovator de accelerare a veniturilor, care își propune să îmbunătățească mijloacele de trai ale familiilor cultivatoare de cacao, promovând în același timp practicile agricole durabile și egalitatea de gen. 

Protejarea copiilor și creșterea accesului la educație 

174818

Stabilirea standardelor la nivelul lanțurilor noastre de aprovizionare 

Nestlé a fost prima companie care a dezvoltat un sistem de evaluare și abordare a riscurilor asociate cu exploatarea prin muncă a copiilor, asigurând un acces mai ușor la educație. Sistemul de monitorizare și remediere a exploatării copiilor prin muncă identifică acei copii expuși riscului din comunitățile sărace cultivatoare de cacao și alune și le monitorizează bunăstarea acestora în timp. Legăturile cu comunitatea – toate provin din comunitățile locale – identifică modalități practice prin care putem ajuta. De exemplu, construim și renovăm școli și am colaborat cu Fundația Jacobs pentru a oferi cursuri speciale care îi ajută pe copii să recupereze materia pierdută. De asemenea, ajutăm părinții să obțină certificate de naștere pentru a-și înscrie copiii la școală. 

Familie de fermieri

Acțiunile noastre principale:

  • Consolidarea angajamentelor Nestlé privind munca în rândul copiilor și accesul la educație în conformitate cu cele mai bune practici existente și emergente  
  • Instruirea angajaților relevanți cu privire la riscurile legate de exploatarea prin muncă a copiilor  
  • Consolidarea capacității furnizorilor direcți de a respecta cerințele Nestlé privind munca în rândul copiilor și accesul la educație în cadrul Supplier Human Rights and Environmental Due Diligence Assurance Framework 
  • Implicarea și sprijinirea furnizorilor direcți prioritari în luarea de măsuri pentru abordarea riscurilor și impactului muncii copiilor în propriile lor operațiuni și lanțuri de aprovizionare  
  • Identificarea și prioritizarea intervențiilor specifice care abordează riscurile muncii copiilor la nivel național și local  
  • Implicarea în abordări colective pentru dezvoltarea mecanismelor de soluționare a plângerilor la nivel comunitar sau guvernamental

Abordarea cauzelor sărăciei din mediul rural 

Nestlé își folosește resursele și influența pentru a aborda cauzele profunde ale sărăciei rurale, ca un alt mijloc de combatere a exploatării copiilor prin muncă. Realizăm acest lucru susținând creșterea veniturilor, emanciparea femeilor și încurajând fermierii să îți diversifice activitatea și să obțină venituri suplimentare, de exemplu, prin cultivarea altor culturi. Aceste acțiuni contribuie la îmbunătățirea mijloacelor de trai și vor să reducă nevoia fermierilor și a familiilor lor de a-și trimite copiii la muncă pentru a se putea susține financiar.

Sistemele Nestlé de monitorizare și remediere ajută la abordarea riscurilor legate de exploatarea prin muncă a copiilor 

Nestle are sute de colaboratori care se întâlnesc în mod regulat cu zeci de mii de familii din comunitățile cultivatoare de cacao. Colaboratorii noștri – care provin din comunitățile cultivatoare de cacao – înțeleg problemele cu care se confruntă fermierii și familiile lor. Aceștia oferă consiliere familiilor cu privire la pericolele exploatării prin muncă a copiilor și le monitorizează prin vizite repetate, observând activitățile din comunități și vizitând fermele. De asemenea, ei sfătuiesc Nestlé cu privire la măsurile care se potrivesc cel mai bine comunității lor sau pentru a atenua sărăcia rurală și pentru a crește accesul la educație. 

Investim în parteneriate strategice

Având în vedere amploarea și complexitatea provocărilor legate de drepturile omului din întreaga lume, inclusiv exploatarea prin muncă a copiilor, a devenit clar că nu putem rezolva aceste probleme pe cont propriu. Nestlé a dezvoltat relații cu diverse organizații pentru a împărtăși cunoștințele, a dezvolta abordări comune și a crea un impact pozitiv la scară largă. Printre organizațiile cu care lucrăm în ceea ce privește combaterea exploatării prin muncă a copiilor se numără Fair Labor Association și The International Labor Organization’s Child Labor Platform. 

Recuperarea materiei

Pentru că știm că există o corelație directă între o educație mai bună și niveluri mai scăzute ale riscului de exploatare prin muncă a copiilor, Nestlé prioritizează accesul la școală ca modalitate de bază prin care putem pune capăt exploatării copiilor. Am încheiat un parteneriat cu Fundația Jacobs pentru a crea peste o sută de cursuri de „recuperare”, sprijinind copiii care n-au putut ajunge la școală din cauza muncii. În doar nouă luni, aceste cursuri în format restrâns, asigură recuperarea a doi ani din programa națională.

csv 2023