Sort by

Implicarea furnizorilor

Implicarea furnizorilor
Angajamentul nostru: să implicam furnizorii, în special pe cei din agricultură

Cea mai bună ocazie pentru noi de a reduce folosirea apei constă în combaterea efectelor lanțurilor noastre de aprovizionare din agricultură. Sunt posibile reale îmbunătățiri în ceea ce privește consumul și economia de apa, prin introducerea unor tehnici mai bune la nivel de exploatații agricole.

Pornind de la experiența avută în relația cu furnizorii și fermierii pentru a ne aproviziona cu materii prime cheie care sunt trasabile și obținute în mod responsabil, ridicăm acum ștacheta cu o abordare mai cuprinzătoare și mai sistematică pentru a evalua, aborda și raporta riscurile sociale, de mediu și de bunăstare a animalelor din lanțul nostru de aprovizionare. Noi numim acest lucru produs în mod sustenabil.

Rezultate obținute până acum

Acordăm prioritate instruirii fermierilor în ceea ce privește utilizarea apei, calitatea apei și umezeala din sol. Echipele noastre de cercetare-dezvoltare sprijină selecția și propagarea arborilor de cacao și de cafea rezistenți la secetă. Prin Inițiativa pentru o agricultură durabilă la Nestlé (Sustainable Agriculture Inițiative at Nestlé – SAIN), organizăm ateliere regionale pentru fermieri pe tema provocărilor principale în domeniul gestionării apei, incluzând subiecte precum rezistența la secetă și inundații, tratarea apelor uzate și a deșeurilor organice și metode pentru realizarea de culturi intensive. Ne aflăm în plin proces de implementare a planurilor de măsuri în domeniul gestionării apei, pentru cafea, zăhar, lapte, orez și cereale din zonele cu deficit de apă.

 

Obiectivul nostru pentru 2020

  • Până în 2020: Implementarea tuturor planurilor de măsuri stabilite în vederea îmbunătățirii gestionării apei în lanțul nostru de aprovizionare din amonte, pentru cafea, zahar, lapte și cereale din locații de prioritate majoră.