Sort by

Transparență și implicare

Transparenta si implicare
Angajamentul nostru: promovarea transparenței și implicarea proactivă, pe termen lung, în politica în domeniul climei

Considerăm că Nestlé este în măsură să își demonstreze poziția de lider în combaterea schimbărilor climatice. Scopul nostru este să asigurăm continuitatea propriei afaceri și propriului lanț de aprovizionare, în timp ce protejăm planeta. Prin urmare, vom continua să colaborăm cu părțile interesate, pentru a identifica soluții la provocările legate de mediu, provocări amplificate de schimbările climatice.

 

Obiectivul nostru în 2016

Până în 2016: Furnizarea de informații privind schimbările climei, în pachetul nostru de raportare anuală, utilizând Cadrul de raportare privind schimbările climatice elaborat de organizația non-profit „Climate Disclosure Standards Board”.

 

Rezultate obținute până acum

Schimbarea climei constituie o provocare globala și necesită un răspuns comun. Nestlé conduce și participă în mod activ la mai multe inițiative pe care le considerăm a fi în concordanță cu angajamentele noastre explicite. Aceste inițiative reflecta respectul nostru față de societate, mediu și față de generațiile viitoare.

Ne-am atins ținta de furnizare de informații privind schimbările climatice în pachetul nostru de Raportare anuala, utilizând Cadrul de raportare privind schimbările climatice.

În anul 2016, ne-am alăturat inițiativei „Feed the Future” (Hrana pentru viitor) pentru culturi de cacao inteligente din punct de vedere climatic, al carei scop este să sprijine micii producători de cacao din Ghana și Coasta de Fildeș în adoptarea de practici agricole care să compenseze problemele schimbărilor climatice.

Eforturile noastre sunt în continuare aliniate la cele șase inițiative ale CDP, de combatere a schimbărilor climatice, care sunt concentrate pe obiective privind reducerea GHG, având la baza date științifice, energia electrică regenerabilă, despăduririle, raportarea asupra schimbărilor climatice, implicarea în politica în domeniul schimbărilor climatice și tarifarea emisiilor de carbon.

În urma unei analize atente, am extins până în 2020 obiectivul nostru de implementare a Ghidului pentru o implicare corporativă responsabilă în politica în domeniul climei.

 

Obiectivul nostru pentru 2020

Până în 2020: Implementarea Ghidului pentru o implicare corporativă responsabilă în politica în domeniul climei, elaborat de către CDP, UN Global Compact (UNGC), Ceres, The Climate Group, World Wide Fund for Nature (WWF) și World Resources Institute (WRI).