Sort by

Deseurile si recuperarea

Angajamentul nostru: reducerea pierderilor si a deseurilor alimentare

Organizatia natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura a estimat ca aproape o treime din toate alimentele produse pentru consumul uman se risipeste. Aceasta risipa are un cost social, de mediu si economic tangibil – pentru aceasta risipa se utilizeaza 24% (Institutul Mondial pentru Resurse) din toata apa pentru agricultura, sunt cauzate 8% din totalul emisiilor de gaze cu efect de sera generate de om si vine cu un cost anual pentru consumatori, fermieri si intreprinderi de pana la 950 de miliarde CHF. Suntem hotarati sa contribuim la reducerea pierderilor si risipei de alimente.

Deseurile alimentare

In 2016 Paul Bulcke s-a alaturat Champions 12.3: o coalitie intre factori de influenta din guvern, industrie si organizatii non-guvernamentale (ONG), dedicata accelerarii progresului in scopul reducerii la jumatate a deseurilor alimentare pana in anul 2030. Acest fapt ne va permite sa contribuim la o economie circulara si sa ne asiguram resursele din agricultura, avand un impact pozitiv asupra societatii. In calitate de companie, am recomandat Forumului pentru bunurile de consum (Consumer Goods Forum – CGF) sa adopte decizia publica privind reducerea la jumatate, pana in anul 2025, a deseurilor alimentare generate in cadrul operatiunilor membrilor acestuia, cu cinci ani inainte de atingerea Obiectivului 12.3 al Natiunilor Unite pentru Dezvoltare durabila (United Nations Sustainable Development Goal – SDG).

Am contribuit in mod activ la dezvoltarea Standardului de contabilitate si raportare privind pierderile si deseurile alimentare, condus de WRI. Am participat la lansarea acestuia la cel de-al patrulea Forum pentru Crestere Globala Curata, care a avut loc in luna iunie 2016. Am experimentat standardul in propriul nostru lant de aprovizionare din Pakistan si, pentru a incuraja utilizarea acestuia la o scara mai mare, am organizat, impreuna cu WRI, un atelier de formare la primul summit pentru durabilitate al CGF, din octombrie 2016.

Grupul nostru de lucru pentru Zero Deseuri Alimentare conduce initiativa de reducere a deseurilor in tot lantul nostru valoric. Dupa lansarea, in anul 2015, a angajamentului nostru de reducere a pierderilor si deseurilor alimentare, Grupul de lucru a elaborat si actualizat un plan operational general pentru monitorizarea progreselor. De asemenea, Grupul de lucru a lansat si Kitul de instrumente pentru deseurile alimentare, destinat sa repartizeze si sa promoveze activitatile de reducere a pierderilor si deseurilor alimentare in tot lantul nostru valoric si sa creasca gradul de constientizare a acestei probleme.

Obiectivul nostru pentru 2020

In prezent: In calitate de membru al Champions 12.3, sa acceleram progresele catre injumatatirea deseurilor alimentare pana in 2030.

Pana in 2020: Sa facem etichetele cu informatii inteligibile pentru consumatorii nostri, pentru a reduce risipa de alimente in stadiul de consum.

Zero deseuri pentru eliminare

Intentionam sa ne atingem tinta de zero deseuri pentru eliminare printr-o serie de obiective destinate sa previna generarea deseurilor. Abordarea noastra privind eficienta resursele ne permite sa evitam risipa de alimente si sa obtinem maximumul posibil din materialele noastre, fie prin recuperare de energie, fie utilizand produsele noastre auxiliare in noi moduri, acolo unde este posibil.

Noi definim deseurile pentru eliminare ca fiind orice material care pleaca dintr-o locatie gestionata de noi in vederea eliminarii si care nu are nicio valoare economica sau ecologica. Pana la sfarsitul anului 2016, 182 dintre fabricile noastre (33%) au realizat zero deseuri pentru eliminare. Scopul nostru este de a ne asigura ca toate operatiunile noastre sa realizeze zero deseuri pentru eliminare pana in 2020; incepand din 2006, am redus cu 36% (105 000 tone) deseurile, iar eliminarea per tona de produs a scazut la 82%. In 2016, 94% din deseuri au mers la depozitele de deseuri, 4% la incinerare fara recuperare de energie si 2% au fost eliminate prin alte metode.

Utilizand cele mai bune practici din acele piete unde detinem unitati cu zero deseuri pentru eliminare, am elaborat Orientarea privind Zero Deseuri pentru Eliminare. Numai 0,60% din deseurile pe care le generam sunt clasificate drept periculoase si sunt gestionate si eliminate in conformitate cu standardele si reglementarile locale si globale, dupa caz.

Produse auxiliare

Produsele auxiliare sunt materialele care pleaca din unitatile noastre si sunt refolosite sau recuperate, inclusiv prin reciclare, compostare si incinerare cu recuperare de energie. In 2016, am recuperat 94% din materialele utilizate in fabricatie. Analizam deseurile si produsele auxiliare pe care le generam prin procesele de fabricatie, pentru a identifica cele mai bune practici si oportunitati ce pot fi puse in comun in toate pietele.

Obiectivele noastre pentru 2020

Pana in 2020: Realizarea obiectivului „zero deseuri pentru eliminare” in fabricile noastre.