Sort by

Nestlé exploatează copiii prin muncă în lanțul de aprovizionare cu cacao?

Există o exploatare prin muncă a copiilor în lanțul de aprovizionare cu cacao din Coasta de Fildeș?

Nicio companie care achiziționează cacao din Coasta de Fildeș și Ghana nu poate elimina pe deplin riscul exploatării prin muncă a copiilor în lanțul său de aprovizionare. Nestlé nu este diferit, dar suntem hotărâți să abordăm problema.

Ne ocupăm de acest subiect prin sisteme de monitorizare și remediere de pionierat în Coasta de Fildeș și Ghana, care fac parte din Planul de cacao Nestlé.

În octombrie 2017 Nestlé a publicat un raport (pdf, 5Mb) stabilind, pentru prima dată, progresele importante pe care le-am făcut în combaterea exploatării prin muncă a copiilor. Cu toate acestea, ne dăm seama că atât timp cât există încă exploatarea prin muncă a copiilor în fermele de cacao, mai sunt multe de făcut.

Terminarea exploatării copiilor prin muncă este o responsabilitate comună, iar Nestlé dorește să întreprindă acțiuni colective cu toți cei care se angajează să o abordeze.

Ne opunem ferm oricărui tip de exploatare a copiilor și ne angajăm să prevenim și să eliminăm acest lucru din lanțul nostru de aprovizionare. Acest lucru este menționat în Principiile de afaceri ale întreprinderilor și Standardul de achiziție responsabilă, care ghidează comportamentul angajaților și al partenerilor noștri de afaceri din întreaga lume.

Ce este mai exact „exploatarea copiilor prin muncă"?

Organizația Internațională a Muncii definește exploatarea copiilor prin muncă precum munca ce privează copii de copilărie, de potențialul și demnitatea lor și le afectează dezvoltarea fizică și mentală. Un exemplu, sunt copiii care transportă o cantitate mare de boabe de cacao recoltate.

O mare parte din exploatarea copiilor prin muncă apare atunci când copiii își ajută părinții la fermele din Africa de Vest. Copiii pot efectua munci ușoare și nepericuloase la fermele familiale. Totuși, acest lucru nu trebuie să le dăuneze mental sau fizic și nu ar trebui să îi priveze de accesul la educație.

Ce face Nestlé pentru a combate exploatarea copiilor prin muncă la cacao?

Exploatarea copiilor prin muncă în sectorul de cacao este, de obicei, rezultatul unei combinații între lipsa accesului la educație, sărăcia și lipsa de conștientizare comunitară cu privire la pericolele unei astfel de munci.

Nestlé colaborează cu comunitățile locale pentru a aborda problema exploatării copiilor prin muncă și pentru a aborda cauzele profunde, garantând în același timp că aceste comunități rămân durabile din punct de vedere financiar și social.

În 2012, am creat un sistem de monitorizare și remediere a exploatării copiilor prin muncă (CLMRS) în Coasta de Fildeș - care lucrează cu organizațiile nonprofit din Elveția Inițiativa internațională privind cacao (ICI) – care acoperă cooperativele de unde facem achizițiile în cadrul planului de cacao Nestlé. În 2016, am început să lansăm CLMRS în Ghana.

Sistemul nostru folosește „persoanele de legătură comunitare" și „agenții de exploatare a copiilor prin muncă" recrutați la nivel local. Aceștia depun eforturi pentru a crește gradul de conștientizare a exploatării copiilor prin muncă în comunități, pentru a identifica copiii aflați în situații de risc și pentru a raporta constatările către noi și furnizorii noștri.

Am fost primul cumpărător de cacao care a stabilit un astfel de sistem, care acoperă acum peste 2.000 de comunități și 65.000 de agricultori din Coasta de Fildeș. Începând cu anul 2012, sistemul ne-a ajutat să identificăm peste 25.000 de copii implicați în exploatarea prin muncă. Am ajutat peste 11.130 din acești copii să se îndepărteze de muncă și luăm măsuri pentru a-i ajuta pe ceilalți care au rămas (cei sub 17 ani). La doi ani de la primirea ajutorului, analiza indică faptul că peste 50% dintre acești copii nu se mai reîntorc la muncă în acest sector. În 2016, am început să lansăm schema în Ghana și aceasta acoperă acum 2800 de agricultori din patru raioane.

Nestlé se ocupă, de asemenea, de exploatarea copiilor prin muncă, ajutând copiii din comunitățile în care se cultivă cacao să meargă la școală. Am construit sau renovat 42 de școli de care pot beneficia peste 11 000 de copii. În anul 2016, am demarat un parteneriat cu Fundația Jacobs pentru a îmbunătăți calitatea educației și prin aceasta, am construit peste 40 de „școli de legătură” de care beneficiază peste 3100 de copii până acum. Măsurile includ, de asemenea, acordarea de certificate de naștere copiilor, astfel încât aceștia să aibă acces la facilitățile educaționale existente.

Ce măsuri de „remediere" oferiți copiilor?

„Remedierea" se referă la ajutorul pe care îl acordăm atunci când identificăm un copil care este expus la riscul de exploatare prin muncă. Acest lucru ar putea fi la fel de simplu ca ajutarea unei familii pentru a obține o copie a certificatului de naștere al copilului, astfel încât să se poată înscrie la școală sau să le ofere echipament școlar și uniforme.

Am oferit sprijin pentru a ajuta la creșterea veniturilor gospodăriilor - astfel încât copiii nu trebuie să muncească, iar familiile își pot permite să îi trimită la școală. De exemplu, am ajutat grupurile de femei să înceapă să comercializeze culturi de produse alimentare.

Nestlé a ajutat, de asemenea, adulții tineri să organizeze grupuri de muncă pe care satele le pot angaja pentru lucrări cu risc sporit, cum ar fi tăierea copacilor și pulverizarea culturilor, pentru a feri copiii de acest lucru.

În alte cazuri, sunt necesare măsuri mai costisitoare, cum ar fi construirea de noi școli sau recrutarea de profesori suplimentari. De aceea, colaborăm direct cu autoritățile locale și cu organizațiile societății civile, pentru a aborda cauzele profunde ale exploatării copiilor prin muncă.

Sistemul de monitorizare a exploatării copiilor prin muncă funcționează de fapt?

Da. Datele arată că majoritatea copiilor asistați prin sistemul nostru de monitorizare nu se reîntorc la muncă. Mulți urmează acum cursurile învățământului la zi.

Sistemul nostru de monitorizare face parte din Planul de acțiune referitor la exploatarea copiilor prin muncă (pdf, 500Kb), pe care l-am elaborat ca răspuns la recomandările Asociației non-profit de Muncă echitabilă (FLA) . FLA lucrează cu companii importante pentru a îmbunătăți condițiile de lucru în lanțurile lor de aprovizionare.

La început, i-am invitat să investigheze lanțul de aprovizionare cu cacao din Coasta de Fildeș în 2011, pentru a ne ajuta să evaluăm în general condițiile de muncă, inclusiv problema exploatării copiilor prin muncă.

Cel mai recent raport de monitorizare independent al FLA din septembrie 2016 arată o scădere a ratei de exploatare a copiilor prin muncă în cooperativele din Coasta de Fildeș care aprovizionează Nestlé. Continuăm să lucrăm cu FLA pentru a ne asigura o furnizare durabilă și transparentă de cacao.

Ce face Nestlé pentru a combate traficul de copii și sclavia?

Avem toleranță zero pentru traficul ilegal sau pentru sclavie. Dacă găsim dovezi despre aceasta,  vom raporta imediat autorităților competente.

Ce faceți pentru a îmbunătăți mijloacele de trai în comunitățile de cacao?

Activitatea noastră privind combaterea exploatării copiilor prin muncă se bazează pe Planul de cacao Nestlé, pe care l-am lansat în anul 2009. Programul este conceput pentru a îmbunătăți viața cultivatorilor de cacao și comunitățile lor: o agricultură mai bună, o viață mai bună și o cacao mai bună.

Ajutăm agricultorii prin instruirea acestora în bune practici agricole, promovând egalitatea între sexe, abordând exploatarea copiilor prin muncă și creând relații pe termen lung cu ei ca furnizori.