Sort by

Ce face Nestlé pentru a îmbunătăți aprovizionarea cu ulei de palmier?

Utilizează Nestlé ulei de palmier? Care este cantitatea pe care o cumpărați?

Nestlé folosește ulei de palmier ca ingredient pentru o serie de produse. În același timp, satisfacem cererea privind alegerile în gama noastră de produse acolo unde este posibil, cu rețete fără ulei de palmier.

Am cumpărat aproximativ 460.000 de tone de ulei de palmier în anul 2016. Cumpărăm ulei de palmier de la companiile de prelucrare care l-au preluat din Malaezia, Indonezia, America Latină și Africa de Vest.

Ce face Nestlé pentru a obține ulei de palmier în mod durabil?

Nestlé se străduiește să crească volumul de ulei de palmier obținut în mod responsabil în lanțul nostru de aprovizionare și să se asigure că furnizorii noștri respectă cerințele noastre din Standardul privind o aprovizionare responsabilă (pdf, 2Mb).

Standardul Nestlé privind o aprovizionare responsabilă prevede dispoziții explicite privind protecția turbăriilor și a terenurilor cu stoc de carbon cu un nivel ridicat de emisii, care sunt esențiale pentru combaterea defrișărilor și pentru prevenirea conflictelor sociale care decurg din eventualele litigii privind drepturile asupra terenului și achiziția de terenuri.

Toți furnizorii noștri trebuie să respecte legile și reglementările locale în conformitate cu standardele noastre. Aceștia nu trebuie să cultive ulei de palmier sau să-l achiziționeze din zonele eliminate din pădurile naturale după 31 decembrie 2015. Aceștia trebuie să respecte consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză al comunităților locale și indigene și să protejeze pădurile și zonele cu turbă cu valoare ridicată de carbon.

Împreună cu partenerul nostru Fundația Earthworm, cartografiem în prezent lanțul nostru de aprovizionare cu ulei de palmier. Acum putem urmări peste 90% din uleiul de palmier pe care îl preluăm de la fabrica de origine și aproape jumătate înapoi la nivelul plantației. Obiectivul nostru este de a obține un ulei de palmier cu sursă de 100% responsabilă până în 2020.

Nestlé se concentrează, de asemenea, pe programe de asistență tehnică pentru agricultorii mici, inclusiv Inițiativa Fundației Earthworm „Rurality”. Acest accent pus pe micii proprietari este o modalitate directă de a îmbunătăți aprovizionarea responsabilă cu ulei de palmier și de a face o diferență reală față de mijloacele de existență ale fermierilor care îl furnizează.

Ce face Nestlé pentru a aborda abuzurile la locul de muncă și drepturile omului?

Abuzurile în domeniul drepturilor omului nu au loc în lanțul nostru de aprovizionare, dar sunt endemice în sectorul uleiului de palmier. Pentru a le aborda în mod sistematic, este nevoie de acțiuni puternice și colective pentru a transforma industria și pentru a ridica standardele. Ne angajăm să abordăm toate abuzurile care apar, colaborând îndeaproape cu alții.

În aprilie 2018, am lansat planul nostru de acțiune la nivel global pentru a aborda problema drepturilor la locul de muncă în lanțul nostru de aprovizionare cu ulei de palmier. Acest plan stabilește obiectivele, activitățile și intervențiile pe care ne vom concentra cu partenerii și cu alți concurenți din industrie pentru a aborda problemele legate de forța de muncă. Vom oferi actualizări periodice publice privind progresul nostru.

Am publicat Planul de acțiune (pdf, 400Kb) alături de Evaluarea drepturilor la locul de muncă pentru lanțul nostru de aprovizionare cu ulei de palmier din Indonezia, realizat împreună cu Institutul danez pentru Drepturile Omului (DIHR) și Fundația Earthworm în 2017. Aceasta s-a axat în special pe drepturile la muncă ale lucrătorilor, iar echipele DIHR și Fundația Earthworm au intervievat peste 200 de persoane, inclusiv muncitori care lucrează la fabrică și pe plantații, agricultori mici și membri ai comunității locale.

Prin această evaluare, Nestlé a căutat să obțină o înțelegere mai profundă a efectelor actuale și potențiale ale muncii în lanțul nostru de aprovizionare cu ulei de palmier din Indonezia. De asemenea, am căutat să elaborăm recomandări cu privire la rolul pe care noi și alți jucători din industrie îl vom juca pentru a le aborda.

Acești jucători includ guvernul, societatea civilă, organismele de certificare a durabilitate la nivel național și internațional, cum ar fi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) și Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), organizațiile internaționale și companiile care achiziționează ulei de palmier.

Planul de acțiune reprezintă următorul pas al activității noastre de a realiza un lanț de aprovizionare durabil, bazându-ne pe programul nostru existent de aprovizionare responsabilă. Călătoria spre realizarea transformării în sectorul uleiului de palmier este una lungă și sunt multe de făcut, dar colaborând, credem că putem realiza schimbarea pe care dorim să o vedem.

Care este răspunsul dvs. la raportul „Final Countdown" al Greenpeace?

Defrișarea este o problemă serioasă și complexă. Întreaga industrie a uleiului de palmier trebuie să colaboreze pentru a rezolva problema, printr-o mai mare transparență, incluziune, implicare directă în lanțul de aprovizionare și consolidare a capacităților.

Obiectivul nostru este ca până la sfârșitul anului 2020, întreaga cantitate de ulei de palmier pe care îl folosim să fie achiziționat din surse durabile (pdf, 1Mb) și vom continua să depunem eforturi pentru atingerea acestui obiectiv, garantând că furnizorii noștri respectă standardele noastre.

Suntem preocupați de constatările legate de Wilmar în raportul Greenpeace și colaborăm îndeaproape cu compania și partenerul nostru Fundația Earthworm pentru a aborda aceste probleme și pentru a ne asigura că se iau măsuri prompte atunci când este necesar. Salutăm anunțul lui Wilmar, că a stabilit obiectivul de a obține până în 2020 o verificare 100% independentă pentru un lanț de aprovizionare care să corespundă cerințelor de aprovizionare fără defecțiuni, fără turbă și fără exploatare (NDPE) (pdf, 104 Kb).

Împreună cu Fundația Earthworm, continuăm să cartografiem lanțul de aprovizionare și să ajutăm furnizorii să respecte Standardul nostru de aprovizionare responsabilă. Dacă furnizorii noștri nu respectă aceste standarde, vom lua măsuri decisive, inclusiv suspendarea potențială a legăturilor noastre comerciale. Aici, puteți vedea o listă de furnizori care au fost recent eliminați din lanțul de aprovizionare Nestlé, sau care sunt în curs de eliminare, până la 30 septembrie 2018 cel târziu.

Am implementat măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți transparența și practicile furnizorilor. În februarie 2018, am publicat o listă completă a tuturor furnizorilor noștri de ulei de palmier de nivelul 1 și o listă a tuturor fabricilor de la care putem reconstitui furnizarea.

Până la sfârșitul anului 2018, vom deveni și noi prima companie alimentară la nivel global care a implementat Starling – un serviciu bazat pe satelit dezvoltat de Airbus și Fundația Earthworm - pentru a monitoriza 100% din lanțurile noastre de aprovizionare cu ulei de palmier la nivel global. Scopul acestui sistem este identificarea potențialele defrișări într-un stadiu incipient.

Cum răspundeți raportului Amnesty International cu privire la uleiul de palmier?

Raportul Amnesty International, „Indonezia, The Great Palm Oil Scandal", a identificat presupusele abuzuri cu privire la drepturile omului care au loc în Indonezia și care nu au loc în lanțul nostru de aprovizionare cu ulei de palmier. Acestea au fost legate de Wilmar, unul dintre furnizorii noștri. Lucrăm îndeaproape cu Wilmar pentru a aborda această problemă.

Nestlé a colaborat activ cu Amnesty la întocmirea raportului său și a furnizat informații detaliate despre relația noastră cu Wilmar. Am răspuns public celor patru scrisori diferite trimise de Amnesty din octombrie 2016 și ne-am întâlnit pentru a discuta situația și progresul pe teren.

Unele dintre problemele identificate de Amnesty sunt complexe. Deci, remediile eficiente, practicile îmbunătățite de operare și schimbările sistemice ale industriei nu apar peste noapte.

Timp de șase ani am colaborat cu diferiți parteneri, inclusiv Fundația Earthworm, pentru a îmbunătăți transparența, trasabilitatea și comportamentul furnizorilor în industria uleiului de palmier. Standardul nostru de aprovizionare responsabilă include reguli stricte privind drepturile forței de muncă. Vom suspenda colaborarea cu orice furnizor care nu îndeplinește aceste cerințe.

Citiți răspunsul complet la raportul Amnesty.

Ce faceți pentru a pune capăt defrișării în lanțul dvs. de aprovizionare cu ulei de palmier?

Nestlé se angajează să asigure că nu vor avea loc defrișări conexe cu ingredientele și materialele de ambalare folosite până în 2020. Am făcut acest angajament în 2010 și a fost primul de acest fel făcut de o companie alimentară.

Am promis să punem capăt defrișărilor din lanțul nostru de aprovizionare cu ulei de palmier și ne concentrăm pe îmbunătățirea trasabilității, colaborând cu furnizorii noștri pentru a înțelege exact de unde provine uleiul de palmier.

În septembrie 2018, am devenit prima companie de alimente la nivel global care a implementat Starling, un serviciu bazat pe satelit dezvoltat de Airbus și Earthworm Foundation, care monitorizează 100% din lanțurile noastre globale de aprovizionare cu ulei de palmier. Vom extinde programul pentru a acoperi lanțurile de aprovizionare cu celuloză și hârtie în 2019, precum și soia într-o etapă ulterioară.

Nestlé a publicat, de asemenea, Transparency Dashboard, în aprilie 2019, care utilizează datele despre Starling pentru a furniza informații despre tendințele de defrișare observate în apropierea fabricilor de ulei de palmier de la care se face achiziția.

Folosind toate aceste informații, îmbunătățim continuu proporția de ulei de palmier din surse responsabile. Acesta este uleiul de palmier pe care îl achiziționăm de la furnizori care respectă pe deplin Standardul nostru de aprovizionare responsabilă. Acest document interzice în mod explicit defrișarea în lanțul nostru de aprovizionare.

Acum putem urmări peste 90% din uleiul de palmier pe care îl preluăm de la fabrica de origine și aproape jumătate înapoi la nivelul plantației. Obiectivul nostru este de a obține un ulei de palmier cu sursă de 100% responsabilă până în 2020 (pe deplin conforme cu ghidul nostru).

În general, Nestlé susține angajamentul Consumer Goods Forum pentru a atinge zero defrișări nete până în 2020. Am semnat Declarația de la New York privind pădurile (pdf, 1Mb) și suntem un membru activ al Alianței pentru păduri tropicale 2020, un parteneriat dedicat încetării defrișărilor pentru ulei de palmier.

Ce face Nestlé pentru a opri uleiul de palmier provenit de la companiile implicate în curățarea pădurilor tropicale în ecosistemul Leuser din Indonezia?

Suntem foarte preocupați de continuarea defrișărilor din ecosistemul Leuser din Indonezia și de acuzațiile companiilor de ulei de palmier implicate în acest proces.

Furnizorii noștri direcți au colaborat cu toți cei care operează în cadrul a 50 km de ecosistemul Leuser și au organizat mai multe ateliere în regiune pentru a spori gradul de conștientizare a importanței acestui ecosistem și necesitatea unei acțiuni colective pentru a-l proteja.

Odată cu lansarea lucrărilor noastre de monitorizare prin satelit care se bazează pe Starling peste 100% din lanțurile noastre de aprovizionare cu ulei de palmier la nivel global, până la sfârșitul anului 2018, vom urmări îndeaproape schimbările în ceea ce privește acoperirea pădurilor în apropierea oricărei locații din lanțul nostru de aprovizionare.

Întrucât defrișarea nu va fi rezolvată doar prin abordarea directă a acesteia în propriul nostru lanț de aprovizionare, colaborăm și cu Fundația Earthworm și cu furnizori multipli care fac aprovizionarea din Aceh Tamiang, Indonezia, pentru a aborda problema defrișărilor la nivel general, care se suprapune cu ecosistemul Leuser. Inițiativa urmărește să contribuie la procesele guvernamentale de planificare a utilizării terenurilor pentru a crea ecosisteme și comunități durabile și înfloritoare prin colaborarea cu mai multe părți interesate. Dacă vom reuși, vom folosi acest pilot ca model pentru abordările viitoare cu privire la defrișări.

Două dintre companiile identificate în campaniile recente pe această temă, PT Agra Bumi Niaga și PT Surya Panen Subur II, au fost sub-furnizori pentru furnizorii noștri direcți în trecut. Lucrăm în prezent cu furnizorii noștri direcți pentru a ne asigura că au îndepărtat aceste companii și orice alte persoane angajate în continuare la despăduriri din lanțul nostru de aprovizionare.

Achiziționați ulei de palmier de la REPSA în Guatemala?

Am decis să nu mai achiziționăm ulei de palmier de la REPSA. Vom onora contractele existente cu această companie, dar nu le vom reînnoi. Ne așteptăm să încetăm legăturile comerciale până la sfârșitul anului 2018.

Nestlé achiziționează ulei de palmier de la Grupul IOI?

Nestlé a suspendat achiziționarea de la Grupul IOI în martie 2016 imediat după suspendarea din cadrul Mesei Rotunde privind uleiurile de palmier durabile (RSPO) în urma acuzațiilor de abuzuri asupra drepturilor omului și a defrișărilor.

De atunci, ne-am angajat împreună cu IOI în eforturile lor de a-și îmbunătăți practicile de aprovizionare responsabile. A fost elaborat un plan de acțiune pentru stabilirea obiectivelor privind trasabilitatea în plantare, gestionarea furnizorilor terți și sistemele de gestionare de mediu și sociale pe scară largă.

De la suspendarea acestora, IOI a făcut progrese în ceea ce privește restructurarea sistematică a modului în care își desfășoară activitatea în ceea ce privește sustenabilitatea. Ca recunoaștere a progresului lor, RSPO a ridicat suspendarea, iar Greenpeace și-a suspendat campania. Am hotărât să punem capăt suspendării privind achiziționarea de la IOI în iunie 2017 și să continuăm să ne angajăm și să monitorizăm progresele înregistrate în raport cu planul lor de acțiune, incluzând monitorizarea activității IOI pentru a rezolva cazul Pelita cu terenurile disputate împreună cu comunitățile locale.

Ce faceți pentru a aborda preocupările legate de aprovizionarea cu ulei de palmier ale Indofood?

În decembrie 2016, Nestlé și Indofood Group din Indonezia au fost de acord să preluăm surplusul de ulei de palmier pentru produsele Nestlé fabricate în cadrul acestei asocieri în participație - proces finalizat la începutul anului 2018.

Nestlé și Grupul Indofood au convenit să închidă societatea mixtă în septembrie 2018 din motive comerciale.

Care sunt preocupările legate de uleiul de palmier și sănătate?

Nestlé folosește ulei de palmier rafinat ca ingredient pentru o serie de produse. Facem acest lucru în strictă conformitate cu și, de cele mai multe ori, dincolo de toate reglementările relevante și legile privind siguranța alimentelor, oriunde ne desfășurăm activitatea.

Abordăm îngrijorările legate de esterii MCPD în uleiurile de palmier rafinate și alte uleiuri vegetale rafinate, colaborând cu furnizorii noștri pentru a ne asigura că nivelurile sunt cât mai scăzute posibil. Calitatea și siguranța produselor noastre sunt priorități care nu pot fi negociate.