Sort by
Sort by

Materialitate - identificarea problemelor cheie de sustenabilitate

fermier care se uita la culturile de vegetatie

Efectuăm o evaluare formală a nivelului de materialitate în fiecare an pentru a ne asigura că prioritizăm problemele cu cel mai mare impact asupra afacerii, comunităților și mediului, de importanță majoră pentru stakeholderii noștri.

Materialitate și sustenabilitate

Colaborăm cu o parte terță independentă pentru a efectua o evaluare exhaustivă a materialității afacerii noastre. În acest fel, putem asigura părțile interesate că vor beneficia de confidențialitate completă și de imparțialitate deplină în rezultate.

Cea mai recentă evaluare a materialității a fost efectuată în 2022 și relevă modul în care preocupările legate de impactul ecologic, resursele naturale, biodiversitatea și ecosistemele au devenit elemente critice în deciziile noastre de afaceri. Evaluarea a inclus cercetare documentară și interviuri cu 55 părți interesate interne și externe. Părțile interesate interne includ membri ai consiliului de administrație, șefi de departamente și lideri de piețe, în timp ce părțile interesate externe includ furnizori, investitori, clienți, ONG-uri și asociații de afaceri.

Procesul nostru de materialitate

Selectarea temelor

Stabilirea contextului extern

Consultarea părților interesate

Evaluarea materialității

Strategii revizuite

Publicare în CSV and Sustainability Report

Selecție a temelor conform Sustainability Accounting Standards Board (SASB)Analiză software AI și analiză a mediuluiAu fost realizate 55 de interviuri și s-au realizat sondajeEvaluarea aspectelor cantitative și calitativeIdentificarea riscurilor și oportunităților în rezultatele obținute și ajustarea prioritățilorÎmpărtășirea rezultatelor obținute atât în interiorul, cât și exteriorul companiei.

Evaluarea materialității

Rezultatele evaluărilor noastre de materialitate ne ajută să identificăm riscuri și oportunități și să susținem procesul decizional privind direcționarea resurselor noastre. Concluziile sunt complet integrate în procesul de gestionare a riscurilor corporative Nestlé, pentru a ne oferi o vizibilitate esențială pe termen scurt și lung asupra temelor cheie.  

Dintr-o listă lungă de 29 de teme, următoarele șapte au fost identificate de către părțile interesate ca fiind cele mai importante:

  • Sănătate și nutriție
  • Impactul mediului și impactul social al lanțului de aprovizionare cu ingrediente
  • Gestionarea apei
  • Impactul ecologic
  • Emisiile de gaze cu efect de seră
  • Calitatea și siguranța produselor
  • Gestionarea ciclului de viață al ambalajelor

Matricea noastră de materialitate  

Ne adaptăm activitățile în funcție de rezultatele obținute în urma evaluării, urmărind să abordăm problemele identificate drept priorități pentru afacerea noastră. Aceste probleme nu ar trebui privite izolat – ele sunt interconectate și de multe ori se influențează reciproc.

Acesta este motivul pentru care ne îndreptăm mai mult către o abordare de tip integrat al managementului sustenabilității, stabilind obiective ambițioase pentru a menține sănătatea planetei noastre, pentru a genera progres la nivel societal și pentru a sprijini un sistem alimentar durabil și sănătos.

Rezultatele evaluării sunt reprezentate grafic pe o matrice a materialității, cu poziția lor în raport cu gradul de interes al părților interesate și potențialul de impact asupra afacerii.

Impactul Nestlé asupra

oamenilor și mediului

Majore  

Gestionarea apei

Impactul ecologic  

Emisiile de gaze cu efect de seră 

Sănătatea și nutriția  

Impactul mediului și social al lanțului de aprovizionare cu ingrediente  

Calitatea și siguranța produselor

Semnificative 

Sănătatea și siguranța angajaților  

Impactul fizic al schimbărilor climatice  

Accesibilitate și accesibilitate economică  

Etichetarea și marketingul produselor 

Economia circulară  

Satisfacția clienților  

Drepturile omului și practicile în relațiile de muncă  

Recrutarea, gestionarea și reținerea angajaților talentați  

Angajamentul angajaților, diversitatea și incluziunea

Gestionarea ciclului de viață al ambalajelor
Moderate

Bunăstarea animalelor

Emisiile de dioxid de carbon

 

 

Etica în afaceri  

Relațiile comunitare

Gestionarea riscurilor sistemice  

Gestionarea riscurilor critice  

Managementul mediului legal și prevederile legislative

Schimbarea modelelor de consum  

Modele de afaceri, inovație și tehnologie 

Securitatea cibernetică și a informațiilor 
NeglijabileNeglijabileModerateSemnificativeMajore
 Importanța și impactul asupra succesului afacerii Nestlé
Citește raportul Creating Shared Valued 2023