Sort by
Sort by

Transparență în aprovizionarea cu ulei de palmier

Transparența în domeniul aprovizionării cu ulei de palmier are ca scop informarea părților interesate cu privire la progresul nostru în atingerea obiectivului de a obține ulei de palmier fără defrișări și de a împărtăși cunoștințele și provocările cu care ne confruntăm pe parcurs. O mare parte din informații se bazează pe datele colectate prin intermediul sistemului Starling, bazat pe satelit, pe care l-am utilizat pentru monitorizarea întregului nostru lanț de aprovizionare cu ulei de palmier începând din 2019, precum și pe investigațiile ulterioare efectuate împreună cu partenerii și furnizorii noștri. 

Începând din 2017, Starling ne-a ajutat să înțelegem mai bine modelele complexe de defrișare în zonele de producție a uleiului de palmier, inclusiv locurile în care are loc defrișarea, principalele sale cauze și persoanele implicate.

Am utilizat Starling pentru a identifica riscurile și cazurile de defrișare în jurul morilor de la care ne aprovizionăm (pdf, 8Mb) și pentru a prioritiza acțiunile în cadrul lanțului nostru de aprovizionare. Starling ne-a ajutat, de asemenea, să înțelegem mai bine modelele de defrișare în zonele de aprovizionare cu ulei de palmier, inclusiv riscurile viitoare de defrișare. Aceste cunoștințe ne-au ajutat să dezvoltăm strategia noastră Forest Positive.

Cum folosim datele de la Starling? 

Implicarea furnizorilor: Atunci când primim alerte prin intermediul panoului nostru Starling, începem prin a implica furnizorii noștri direcți legați de locația în jurul căreia a fost detectată alerta. Acest lucru ne ajută să înțelegem dacă alerta este legată de lanțul nostru de aprovizionare, ce măsuri iau companiile din lanțul nostru de aprovizionare pentru a aborda riscul de defrișare și să discutăm în mod constructiv despre colaborare pentru a accelera progresul. 

Implicarea furnizorilor noștri cu date factuale și detaliate este eficientă. Obținem informații relevante mai rapid, inclusiv informații despre concesiuni (adică suprafața alocată de un guvern sau alt organism pentru plantații de palmieri la scară industrială). Furnizorii noștri sunt mai implicați deoarece văd beneficiul de a putea verifica angajamentul lor pentru zero defrișări. În plus, acest proces ne ajută să identificăm unde trebuie să adăugăm resurse pe teren pentru a aborda riscurile.  

Investigații pe teren: Atunci când este necesar, împreună cu partenerul nostru Earthworm Foundation și/sau cu furnizorul nostru, trimitem echipe pentru a verifica ceea ce ne arată imaginile provenite din satelit și cum se leagă acestea de locațiile specifice de unde ne aprovizionăm. Acest lucru ne permite să luăm decizii informate, inclusiv dacă trebuie să suspendăm companiile.  

Prioritizarea acțiunilor: Folosim, de asemenea, Starling pentru a identifica locații prioritare pentru conservarea pădurilor în cadrul proiectelor pe care le susținem. Acestea includ implicarea micilor proprietari agricoli aflați la granițele zonelor de pădure expuse riscului în planificarea conservării, determinarea companiilor de plantare cu terenuri expuse riscului de încălcare a angajamentului de a nu defrișa și implicarea autorităților locale în planificarea integrată a utilizării terenurilor.  

Evaluarea riscurilor viitoare: Utilizând datele de la Starling și alte seturi de date, am realizat un proiect pilot pentru a determina expunerea noastră la riscurile de defrișare viitoare și conflictele privind drepturile de proprietate în lanțul nostru de aprovizionare cu ulei de palmier din Aceh, Indonezia. Vom extinde acest lucru pentru a identifica zone și peisaje expuse riscului de defrișare viitoare, cu obiectivul de a lua măsuri preventive. 

Implicarea furnizorilor noștri 

Utilizăm datele furnizate de Starling pentru a implica furnizorii noștri în gestionarea riscurilor de defrișare. 

Ce învățăm din datele de la Starling? 

În ciuda scăderii ratei de defrișare în unele regiuni, ecosistemele forestiere sunt încă amenințate.

Defrișarea poate avea diverse cauze, inclusiv agricultura itinerantă, mineritul, plantațiile de palmieri sau de cauciuc și dezvoltarea urbană. Analizând datele de la Starling la un nivel mai detaliat, am reușit să înțelegem mai bine amploarea și modelele de defrișare în zonele de producție a uleiului de palmier. Iată ce am învățat și de ce este important: 

Defrișarea continuă să se producă în regiunile de producție a uleiului de palmier de unde ne aprovizionăm. Pentru a realiza progrese semnificative la scară, industria trebuie să obțină transparență și trasabilitate în lanțul de aprovizionare, inclusiv implicarea micilor proprietari agricoli în strategiile de conservare a pădurilor și creșterea acțiunilor colective semnificative pe teren. 

Defrișarea legată de extinderea producției de ulei de palmier continuă să fie o realitate. În 2021, au existat aproape 97.000 de alerte Starling la nivel global pentru defrișare într-o rază de 50 km de locațiile din care ne aprovizionăm - ceea ce reprezintă o pierdere de 435.000 de hectare de pădure. Trebuie menționat că o alertă nu înseamnă neapărat că defrișarea s-a produs în lanțul nostru de aprovizionare sau că este legată de uleiul de palmier. De aceea, colaborăm cu furnizorii noștri direcți pentru a investiga. 

Granițele locațiilor unde au loc defrișării sunt dinamice. 

 Analizând locația geografică a alertelor Starling din 2016, observăm zone în care au avut loc schimbări semnificative în ratele de defrișare în ultimii ani (pdf, 100 Kb). Starling ne permite să identificăm aceste tendințe pe măsură ce apar și să acționăm rapid acolo unde se întâmplă. Aceasta completează analizele care iau în considerare o serie de factori, inclusiv angajamentele locațiilor noastre privind politici No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE), implicarea societății civile și a autorităților locale în protecția pădurilor, legislații și politici relevante și dezvoltarea de noi infrastructuri, cum ar fi drumuri și facilități de procesare. 

Defrișarea are loc tot mai mult în afara concesiunilor.  

Observăm că, acolo unde avem informații despre limitele concesiunilor, defrișarea este limitată în interiorul acestor limite în comparație cu zona din afara lor. Doar 6,6% din suprafața totală de pădure pierdută s-a produs în concesiunile integrate în Starling. Deoarece nu avem încă 100% din limitele concesiunilor pentru întregul nostru lanț de aprovizionare, extinderea acestei tendințe nu poate fi confirmată în prezent, dar lucrăm pentru a consolida această analiză pentru o imagine mai completă a situației.  

Defrișarea are loc tot mai mult în zone mici.  

Observăm că pierderea pădurii este tot mai mult legată de defrișarea la scară mică: începând din ianuarie 2016, mai mult de jumătate din pierderea totală a pădurilor în țările producătoare de ulei de palmier a fost cauzată de evenimente de defrișare de mai puțin de cinci hectare. Un exemplu al accelerării defrișării la scară mică în timp poate fi observat mai jos. Acest lucru indică (1) o creștere a defrișării conduse de agricultura la scară mică pentru cultivarea uleiului de palmier, a altor culturi sau a activităților non-agricole și (2) o scădere a defrișării conduse de companiile de plantare la scară mare. Această înțelegere ne-a determinat să dezvoltăm strategii de intervenție care abordează în mod specific factorii care conduc la defrișarea la scară mică, cum ar fi prin proiecte peisagistice. 

Transparență în aprovizionarea cu ulei de palmier > Components > Second column
Benjamin Ware, Head of Responsible Sourcing Nestlé, explică modul în care utilizăm Starling pentru monitorizarea riscului de defrișare în lanțul nostru global de aprovizionare cu ulei de palmier. 
Harta a programului Starling

Această animație prezintă un exemplu de creștere a defrișării la scară mică în timp. În acest caz, se arată defrișarea din jurul unei locații din lanțul nostru de aprovizionare din Sarawak, Indonezia, în perioada T1 2016 și T4 2019.

Un viitor Forest Positive 

În ultimii zece ani, înțelegerea noastră cu privire la defrișare și factorii care o determină a crescut. În iunie 2021, am publicat strategia noastră Forest Positive, trecând de la gestionarea riscurilor de defrișare în lanțurile noastre de aprovizionare la un model de conservare și restaurare a pădurilor și ecosistemelor naturale ale lumii, promovând în același timp mijloace de trai durabile și respectând drepturile omului. Acest lucru va contribui la regenerarea peisajelor forestiere, protejarea habitatelor naturale, ajutarea comunităților agricole să prospere și susținerea planetei noastre în lupta împotriva efectelor schimbărilor climatice. 

În afara a ceea ce poate realiza o singură companie, ne propunem, de asemenea, să stimulăm o schimbare transformațională prin solicitarea unei mai mari trasabilități și transparențe, a unui sprijin mai mare pentru includerea și reziliența micilor proprietari agricoli și a unei acțiuni colective sporite.

 

Transparența lanțului de aprovizionare 

Transparența lanțului de aprovizionare este cheia pentru a responsabiliza toți actorii din lanțul de aprovizionare și pentru a demonstra progresul. Transparența este necesară la mai multe niveluri: 

Prioritățile noastre pentru viitor
- Îmbunătățirea TTP și oferirea de sprijin pentru morile de dimensiuni mici/medii pentru a face acest lucru.
- Continuarea utilizării monitorizării prin satelit Starling pentru a monitoriza, răspunde și verifica absența defrișării în lanțurile de aprovizionare care nu au fost încă verificate.
- Folosirea Starling pentru identificarea zonelor expuse riscului de defrișare viitoare.
- Extinderea exercițiului Forest Footprint la alte peisaje.
- Accentuarea focusului nostru asupra restaurării și conservării pădurilor în zonele vulnerabile.
- Stabilirea de parteneriate pentru a aborda lacunele cheie de date identificate în analiza noastră Forest Footprint.
- Investirea în noi proiecte peisagistice pentru a aborda factorii care determină defrișarea prin colaborare multi-stakeholder.

Informațiile transparente despre numele și locațiile furnizorilor implicați în producția de ulei de palmier și despre structurile de proprietate între rafinării, mori și concesiuni sunt necesare pentru a asigura trasabilitatea și influența. În prezent, aceste informații nu sunt adesea disponibile sau pot fi chiar obscure prin utilizarea de companii fantomă. Am dezvăluit public morile de unde ne aprovizionăm (pdf, 8Mb) și ne așteptăm ca toți actorii din lanțul de aprovizionare să facă același lucru. 

Deși s-au înregistrat progrese semnificative în realizarea trasabilității până la moară, este esențial să știm în ce plantație a fost cultivat Fresh Fruit Bunch (FFB), inclusiv locațiile generale ale micilor proprietari agricoli independenți. Le cerem tuturor furnizorilor noștri să cartografieze întregul lanț de aprovizionare până la plantație, inclusiv pentru morile terțe de la care se aprovizionează. În prezent, avem o trasabilitate de 70% până la plantație și va fi nevoie de angajamentul întregii industrii pentru a crește acest număr. Morile de dimensiuni mici și medii ar trebui să fie în măsură să implementeze sisteme de control al FFB și să se angajeze să nu accepte FFB de origine necunoscută.

Pentru a respecta angajamentele de non-defrișare, este necesar un cadru comun de raportare a progresului. De aceea, am sprijinit dezvoltarea NDPE Implementation Reporting Framework, conceput pentru a ajuta companiile să înțeleagă și să urmărească progresul în îndeplinirea angajamentelor NDPE în lanțurile lor de aprovizionare cu ulei de palmier. Acest lucru va fi crucial pentru monitorizarea progresului, identificarea lacunelor și stimularea îmbunătățirii eficiente ca industrie.

Sprijin pentru micii proprietari agricoli  

Micii proprietari agricoli joacă un rol important în lanțul de aprovizionare cu ulei de palmier. Aceștia produc aproximativ 40% din volumul global de ulei de palmier. Nicio strategie de conservare a pădurilor pentru uleiul de palmier nu poate fi completă fără promovarea mijloacelor de trai durabile pentru micii proprietari agricoli.  

Micii proprietari agricoli se confruntă cu provocări specifice, inclusiv randamente scăzute, îmbătrânirea palmierilor de ulei și lipsa accesului la finanțare. Acești factori pot duce la venituri scăzute și vulnerabilitate la șocurile climatice și de pe piață, care la rândul lor sunt factori majori a extinderii în păduri. Deși aceste provocări necesită soluții specifice, numărul mare de mici proprietari agricoli și localizarea lor adesea îndepărtată fac dificilă atingerea lor în mod eficient. Credem că este necesar să stimulăm morile, rafinăriile și comercianții să lucreze împreună cu micii proprietari agricoli și comunitățile lor pentru a promova mijloace de trai durabile, asigurând în același timp protecția pădurii. Cumpărătorii de ulei de palmier trebuie să dezvolte și să pună în aplicare strategii pentru a aborda această provocare și trebuie să transmită acest mesaj producătorilor de ulei de palmier. Ascultați podcast-ul despre munca noastră cu micii proprietari agricoli din Sumatra de Nord

Păstrarea ecosistemelor și comunităților în Rezervația Biosferă La Encrucijada
Lucrăm în regiunea La Encrucijada din Mexic pentru a sprijini micii proprietari agricoli să producă ulei de palmier durabil. Acest proiect multi-stakeholder vizează dezvoltarea și implementarea unui plan de utilizare durabilă a terenurilor. Acest lucru implică clarificarea limitelor care desemnează zonele în care micii proprietari agricoli pot cultiva palmieri și zonele care trebuie protejate deoarece fac parte din rezervația biosferă, precum și consolidarea rezilienței fermierilor prin furnizarea de asistență în planificarea integrată a fermei (inclusiv diversificarea pe fermă) și programe de economii și împrumuturi.

Acțiune colectivă și engagement 

Acțiunea colectivă eficientă și colaborarea pe teren, precum și implicarea guvernelor la nivel național și regional, sunt cheia pentru a stimula schimbarea sistemică necesară pentru a asigura conservarea pe termen lung a pădurilor.  

O colaborare orientată către schimbare între actorii din lanțul de aprovizionare, inclusiv cumpărătorii precum Nestlé, ar ajuta la abordarea unor provocări colective cu care se confruntă industria uleiului de palmier. Alte aspecte ale acestor provocări și potențiale soluții nu sunt sub influența directă a sectorului privat. Partajarea transparentă a călătoriei noastre, a progresului nostru și a obstacolelor cu care ne confruntăm și pledarea pentru mediul necesar pentru a realiza lanțuri de aprovizionare pozitive pentru pădure este crucială.

Există multe cauze ale defrișării, dincolo de o singură companie, o singură materie primă sau o singură industrie. În timp ce asigurarea lanțurilor de aprovizionare fără defrișare este importantă, avem nevoie de colaborare interindustrială și multi-stakeholder la nivelul peisajului pentru a accelera progresul. La fel de important este ca aceste inițiative să fie incluzive pentru părțile interesate implicate în protejarea și restaurarea peisajelor forestiere, cum ar fi comunitățile locale și indigene. Citiți mai multe despre proiectul peisagistic pe care îl susținem în Aceh Tamiang, Sumatra, Indonezia.

Un mediu favorabil este crucial pentru a asigura un viitor pozitiv pentru pădure. Cumpărătorii de ulei de palmier pot contribui la acest lucru folosind vocea lor colectivă pentru: 

  • Transmiterea de mesaje clare actorilor din lanțul de aprovizionare cu privire la așteptările lor privind absența defrișării, atât în interiorul, cât și în afara concesiunilor, și disponibilitatea lor de a sprijini depășirea provocărilor cheie, cum ar fi includerea micilor proprietari agricoli.  
  • Sprijinirea consolidării schemelor de certificare 
  • Implicarea guvernelor țărilor producătoare pentru a partaja date și informații transparente despre tendințele observate și pentru a dezvolta soluții pentru planificarea și dezvoltarea durabilă a utilizării terenurilor 
  • Implicarea guvernelor țărilor consumatoare pentru a-i ajuta să înțeleagă cauzele profunde ale defrișării și soluțiile în curs de desfășurare adaptate contextelor locale. 
  • Solicitarea de măsuri reglementare și non-reglementare adecvate, inclusiv diligența obligatorie în domeniul drepturilor omului și al mediului. 

Alte documente

Citește raportul Creating Shared Valued 2023