Sort by
Sort by

Ambalajele

Angajamentul nostru: imbunatatirea performantei de mediu a ambalajelor noastre
Ambalajele

Ambalajele noastre sunt esențiale pentru a preveni risipa de alimente, a ne asigura standarde de calitate înaltă și a ne informa consumatorii. Ambalajele reprezintă un domeniu în care pot fi efectuate schimbări vizibile – unde ambalajele folosite sunt recuperare și repuse în utilizare. O mare parte din atenția noastră este acordată îmbunătățirii gestionării deșeurilor de ambalaje și prevenirii generării deșeurilor marine. Aplicăm evaluări ale ciclului de viață pentru a ne asigura că performanța de mediu a ambalajelor este îmbunătățită.

Utilizăm cantitatea minimă adecvată de ambalaje. Prin procedura noastră eficientă de proiectare ecologică, aproape ne-am atins obiectivul de optimizare a ambalajelor: în 2016, am evitat utilizarea unei cantități de 22 525 tone de ambalaje, ceea ce echivalează cu economisirea a 43,3 milioane CHF, egală cu 430 893 tone de CO2 echivalent sau echivalează cu scoaterea din circulație a unui număr de 93 267 autoturisme pe an. Ne-am adaptat și extins obiectivul nostru în domeniul ambalajelor, din 2017 până în 2020.

Continuam să ne optimizăm ambalajele în conformitate cu Politica în domeniul durabilității mediului, nu numai prin reducerea de materiale, ci și prin utilizarea de materiale sau soluții de ambalare inovatoare, pentru a crește performanța de mediu a ambalajelor și eventualele efecte asupra transporturilor. În prezent, 34,9% din materialele pentru ambalajele utilizate de noi sunt executate din materiale regenerabile. Materialele de deșeuri pot fi recuperate numai dacă există o infrastructură corespunzătoare de gestionare a deșeurilor. Intenționăm să ne concentrăm pe crearea acestei infrastructuri, conducând inițiative care să îmbunătățească gestionarea deșeurilor de ambalaje la sol pentru că, în ultima instanță, să contribuim la prevenirea generării deșeurilor marine.

De asemenea, intenționăm să sprijinim inițiative de recuperare și reciclare a maselor plastice și a produselor laminate, în special pentru a preveni contaminarea habitatelor naturale, cum ar fi oceanele, cu aceste materiale. Prin intermediul ambalajelor, ne angajăm, împreună cu consumatorii, în reciclarea materialelor plastice și a altor materiale.

 

Obiectivele noastre pentru 2020

  • Până în 2017: Vom continua să analizăm sistematic și să optimizăm portofoliul nostru de ambalaje, evitând utilizarea a cel puțin 100 000 de tone de materiale pentru ambalaje, din 2015 până în 2017.
  • Până în 2020: Vom continua să analizăm sistematic și să optimizăm portofoliul nostru de ambalaje, evitând utilizarea a cel puțin 100 000 de tone de materiale pentru ambalaje, din 2015 până în 2020.
  • Până în 2020: Vom iniția alianțe cu părțile interesate relevante, pentru rezolvarea gestionării deșeurilor de ambalaje și deșeurilor marine în 10 piețe importante.